Vymírají v Česku podnikatelé? Změny mohou mít i jiné příčiny

Podíl na celkovém počtu nových živností

Mladí lidé (18 až 30 let)
2011 – 22 procent
2018 – 50 procent

Lidé ve věku 31 až 50 let
2011 – 50 procent
2018 – 24 procent

Podle analýzy se zájem o podnikání u starších lidí snižuje. Příčinou však může být větší zájem o zakládání společností s ručením omezeným nebo menší atraktivita takzvaného švarcsystému pro zaměstnance ve vyšším věku.

Zájem o podnikání v Česku roste. Díky prosperitě ekonomiky loni začalo podnikat téměř 59 tisíc lidí. „Vzhledem k tomu, že necelých 46 tisíc osob své podnikání naopak ukončilo, je čistým výsledkem nárůst počtu fyzických osob podnikatelů čítající 13 tisíc hlav. To je nejvyšší nárůst od roku 2012,“ porovnává Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech Fund.
Pokračovat ve čtení →

Již známe oceněné ze 4. ročníku soutěže Merkurova křídla 2019

Okresní hospodářská komora Opava vyhlásila výsledky 4. ročníku soutěže  o cenu „Merkurova křídla“  v podvečer 29.5.2019 ve velkém sále Městského kulturního domu Petra Bezruče za přítomnosti primátora města Opavy, pana senátora Herberta Pavery a dalších vzácných hostů
Kapitula, které předsedal majitel firmy Hon a člen představenstva OHK Opava, pan Václav Hon, nominovala do užšího výběru tyto kandidáty:
Živnostník regionu 2019 – Arnošt Obrusník (Pekárna Obrusník) a Vitaminátor Davida Sošky
Podnikatel / firma regionu 2019 – firmy Brano Group, ISOTRA a Schindler
Osobnost regionu 2019 – Jana Urbiše a Martina Beka (Bekuse)
Křídla přátelství 2019 (polská strana) – vítěze vybrala Ratibořská hospodářská komora, stal se jím Browar Zamkowy

Ceny si odnesli pánové Arnošt Obrusník, Jan Urbiš a za firmu Schindler (mojekolo.cz) Jan Schindler

Ceremoniálem nás provedl herec Slezského divadla Jakub Stránský, Pěvecké sdružení slezských učitelek pod taktovkou Jiřího Slovíka zpestřilo vyhlašování kvalitním hudebním zážitkem a raut připravila paní Tomášková spolu se studenty 1. ročníku Střední odborné školy hotelnictví a služeb ke spokojenosti všech přítomných.

Děkujeme firmě Model Obaly za designové kazety na ceny, květinářství Slunečnice za výzdobu sálu a Marcovi Ceccaronimu za pořízení reportáže z akce.

Shromáždění delegátů OHK Opava – předsedou představenstva zůstává Lukáš Pavelek

29.5. 2019 jsme se sešli ve velkém sále Městského domu kultury Petra Bezruče. Po úžasném vystoupení dětského pěveckého souboru DOMINO pod vedením paní Ivany Kleinové prezentoval pan předseda Lukáš Pavelek Zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2018, poté následovala zpráva dozorčí rady v podání pana Vondála. Na funkci předsedy představenstva ani do představenstva a dozorčí rady nebyl navržen žádný nový kandidát. V tajné volbě byl jednomyslně zvolen opět Lukáš Pavelek, místopředsedy zůstávají Tomáš Kerlín a Walo Hinterberger a z představenstva odchází pouze pan Jamnický, který si na závěr shromáždění vzal slovo a navrhl nejen představenstvu ale i ostatním hostům používání zajímavých marketingových nástrojů pro nábor nových členů a lepší cílení služeb, které může OHK nabídnout. Po krátké pauze následovalo slavnostní vyhlášení Merkurových křídel.

Předseda představenstva Lukáš Pavelek

Další ponk putuje do MŠ Jateční – sponzorem je náš člen, Model Obaly

V pondělí 27.5. proběhlo v rámci podpory polytechnické výchovy u předškoláků předání dalšího ponku, pro které OHK hledá sponzory. Ponk vyrobili učni Středního odborného učiliště a nyní slouží spolu s nářadím, které Model Obaly koupil jako sponzorský dar pro svou partnerskou mateřskou školku na ulici Jateční.

„Jsme velmi rádi, že jste nám pomohli zrealizovat náš sen. Jsme za to velmi vděční, děti jsou nadšené a už začaly plánovat, co vše vyrobíme.“

Sylvie Graf, ředitelka MŠ Jateční

http://www.mssramkova.cz/Home/Jatecni

Registrace na záříjovou podnikatelskou misi do Srbska do 7.6.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás pozvat na podnikatelskou misi doprovázející prezidenta republiky Miloše Zemana v termínu 10.-12.9.2019 do Srbska. Misi organizuje Hospodářská komora ČR z pověření Kanceláře prezidenta republiky ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Bělehradě a s Obchodní a průmyslovou komorou Srbska.

Podnikatelská mise je vedena prezidentem Hospodářské komory ČR Vladimírem Dlouhým. Na misi, která se tentokrát uskuteční vojenským speciálním letadlem typu CASA, podnikatelé doprovodí prezidenta republiky při jeho oficiální návštěvě v Srbsku. V plánu je uspořádání Srbsko-českého podnikatelského fóra s bilaterálními jednáními mezi českými a srbskými firmami v Bělehradě. Pokračovat ve čtení →

Vladimír Dlouhý: Na nové absolventy technických oborů nelze čekat se založenýma rukama. V sázce je budoucnost našich dětí i celé ekonomiky

Pokud v České republice nezměníme postoj k odbornému vzdělávání, čekají naši ekonomiku těžké časy. České učňovské školství je časovanou bombou, kterou dosud politici přehlíželi. Upozornil na to prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý při zahájení konference k odbornému vzdělávání, která se ve dnech 20. až 21. května uskuteční v Praze a Mladé Boleslavi ve spolupráci Hospodářské komory a Evropské učňovské řemeslné aliance.

Šéf Komory prosazuje ve vybraných oborech zavedení duálního systému a připomněl, že v ČR neexistuje žádný formální učňovský program, který by zahrnoval smlouvu mezi žáky a zaměstnavatelem a neexistuje ani sdílená zodpovědnost mezi firmami a školou při přípravě žáků, jako je tomu např. v Německu či Rakousku.

Dětem i jejich rodičům musíme dát důvod ke studiu technických oborů. A právě propojení studia s konkrétními úspěšnými firmami je jednou z cest. Vidina konkrétního uplatnění u dobrého zaměstnavatele je tou nejlepší motivací. To u nás ale bohužel zatím chybí, čímž riskujeme budoucnost průmyslu a celé ekonomiky,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.Pokračovat ve čtení →

Tématický workshop s hejtmanem 16.5. v 15.00

Tématický workshop v Kupé s Ivo Vondrákem

Vážení členové OHK Opava,
dnes ještě stále můžete na emailu: dagmar.pacutova@msk.cz potvrdit účast na workshopu s hejtmanem, který zavítá do Opavy ve čtvrtek 16.5. 2019 v 15.00.
Dovolte mi pozvat Vás jménem hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka na diskuzi o prioritách a projektech Moravskoslezského kraje, neboť i Vaše podněty, náměty či jiné postřehy nám mohou pomoci při tvorbě strategického plánu rozvoje našeho regionu.
Tematický workshop proběhne ve čtvrtek 16. května 2019 od 15:00 do 16:30 hod. v kinosálu kulturně-uměleckého prostoru Kupé v Opavě (adresa: Janská 7).
Pokračovat ve čtení →

Řádné shromáždění členů OHK Opava a vyhlášení soutěže o Merkurova křídla 2019

Představenstvo Okresní hospodářské komory Opava,

svolává v souladu s §23 Jednacího řádu a čl.3 volebního řádu v platném znění

 ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ – DELEGÁTŮ OHK Opava

s volbou předsedy, místopředsedů, členů představenstva a členů dozorčí rady

Kdy: středa 29. 5. v 15,30 hod, vyhlášení soutěže Merkurova křídla 2019 od 17,00

Kde: Městský dům kultury P. Bezruče, Nádražní okruh 27, Opava, velký sál, 1. patro

Prezence členů – delegátů bude prováděna od 15,00 hod., při zahájení vystoupí dětský pěvecký sbor DominoPokračovat ve čtení →

Podnikatelská mise prezidenta ČR do Maďarska

Dovolujeme si Vás pozvat na doprovodnou podnikatelskou misi prezidenta republiky, J.E. Miloše Zemana, do Maďarska, jejíž organizací byla Kanceláří prezidenta republiky pověřena Hospodářská komora České republiky. Mise se bude konat v termínu od 14. do 16. 5. 2019, přičemž podnikatelská delegace bude vedena prezidentem HK ČR, panem Vladimírem Dlouhým.

Pokračovat ve čtení →