Filar Ziemi Raciborskie putuje do Lanexu

V pátek 8.11.2019 byla v polské Ratiboři oceněna polskou obchodní komorou za česko-polskou obchodní spolupráci firma LANEX a.s. Ocenění převzal z rukou předsedy představenstva OHK Opava Lukáše Pavelka ing. Martin Václavek. Gratulujeme!

 

 

 

 

 

 

 

 

OHK Opava a rekonstrukce Těšínské ulice – jednání s městem vyústila v dopis na kraj

Minulý měsíc proběhlo zasedání zástupců firem sídlících na Těšínské ulici se zástupci magistrátu města Opavy v rámci blížící se rekonstrukce Těšínské ulice.

Během jednání se projednávaly tyto body:

–      Vyřešení hlukového zatížení

–      Bezpečné přechody pro chodce

–      Zachování dobré dopravní obslužnosti Těšínské ulice

Proto jsme se obrátili na investora Moravskoslezský kraj s požadavkem, aby byly zachovány dosavadní 4 jízdní pruhy, při splnění všech 3 výše uvedených podmínek. Byl sepsán dopis (celé znění zde Vyjádření k úpravám ulice Těšínská, Opava_20190913
), který byl odeslán panu hejtmanovi Moravskoslezského kraje.

Veletrh povolání aktuálně

Včera zaplavily veletrh davy návštěvníků, vystavovatelé připravili úžasné ukázky povolání, interaktivní stánky, pečou se tu mini Knappevánočky, hotelovka míchá nápoje, počasí nám přeje, takže i venkovní expozice stojí za to.

Fotky z veletrhu na našem FB a na webu www.veletrhpovolani.cz

Veletrh povolání aktuálně

Přípravy na veletrh vrcholí, už jsou instalovány první stánky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzerát Region Opavsko 15.10.2019.
Region Opavsko - 15.10.2019
Rozhovor Ballova a Hinterberger - Region Opavsko 15.10.2019

Základní školy dostaly pracovní sešit pro žáky
Text: Skoro všechny 49 základních škol okrese Opava objednaly pracovní sešit pro žáky 9. třid, který připravila Okresní hospodářská komora (OHK) Opava. Pracovní sešit 
slouží nejen jako příprava každého žáka na návštěvu Veletrhu, ale obecně jako pomůčka při volbě povolání. „Sešit opravdu považuji za dobrou přípravu dětí nejen na Veletrh, ale v celé volbě na budoucí povolání. Poslouží  dětem k orientaci a může se s ním pracovat i v dalších hodináchMohou si jej přečíst i rodiče a pedagogický dozor, který s žáka na Veltrh půjde„, komentovala jedná výchovní poradkyně základní školy. Pracovní sešit naleznete VPO 2019 - pracovní sešit V12
.

Inzerát Region Opavsko 8.10.2019 Region Opavsko - 8.10.2019

Veletrh povolání se blíží, za týden již budete moci navštívit stánky 47 středních škol a 75 firem

Vážený člene Hospodářské komory Opava,

už za týden, ve dnech 24. A 25. ŘÍJNA se ve Víceúčelové hale v
Opavě uskuteční první ročník akce VELETRH POVOLÁNÍ OPAVA.

Veletrh navazuje na tradiční INFORMA, který byl organizován
Střední školou technickou Opava, a na němž se prezentovaly
střední školy. Hospodářská komora Opava (OHK) byla iniciátorem
toho, že se veletrh rozšíří a poskytne prostor také
zaměstnavatelům, kteří by měli aktivně usilovat o to, aby si
mladí lidé - jejich budoucí zaměstnanci - volili taková povolání,
která ve svých společnostech potřebují.

Veletrh povolání je tedy zamýšlen jako platforma pro prezentaci
dostupných profesí, možností odborného vzdělávání a jeho
využití ve firmách okresu Opava. Bude prezentováno víc než 100
povolání, která jsou vyučována na středních školách a nabyté
odbornosti budou moci být následně vykonávány u zaměstnavatelů
našeho regionu. Prezentace se účastní 47 středních škol a přes
60 zaměstnavatelů. Hlavním organizátorem veletrhu je OHK Opava,
společně s Úřadem práce. Inspirace byli podobné veletrhy ve
Švýcarsku.

Naší snahou je, aby byl veletrh co nejvíce atraktivní, zajímavý a
inspirativní. Několik vystavovatelů připravilo interaktivní část,
ve které si žáci mohou vyzkoušet praktické činnosti. Aby se žáci
připravili nejen na návštěvu veletrhu, ale obecně a co nejlépe na
volbu povolání, OHK připravila a zdarma zajistila pro všechny
deváťáky okresu Opava pracovní sešit. Pracovní sešit a různé
další informace naleznete na webových stránkách
www.veletrhpovolani.cz, které jsme vytvořili ve spolupráci se
studentem Střední školy průmyslové a umělecké Opava.

Počítáme s tím, že veletrh navštíví většina ze zhruba 1 900
žáků 9. tříd ze 49 základních škol okresu Opava. DRUHOU NEMÉNĚ
VÝZNAMNOU SKUPINOU NÁVŠTĚVNÍKŮ JSOU RODIČE, kteří mají
podstatný vliv na volbu povolání svých potomků a veletrh mohou
navštívit sami nebo se svými dětmi. Budou mít možnost pohovořit
přímo se zástupci středních škol a zaměstnavatelů a seznámit se
se zajímavými obory.

Několik zaměstnavatelů umožní žákům a jejich rodičům po
veletrhu prohlídky s dalšími informacemi o povolání, a to přímo
ve svých závodech. Termíny naleznete na webových stránkách nebo
mohou být sjednány přímo u stánků na veletrhu.

Děkujeme všem členům OHK, kteří na veletrhu budou prezentovat svá
povolání. Rádi bychom Vás tímto na návštěvu veletrhu pozvali.
Veletrh je otevřen ve čtvrtek, 24. 10. od 9 do 17 hod. a v pátek, 25.
10. od 8 do 15 hod.

S přátelským pozdravem

Walo Hinterberger
místopředseda OHK Opava

10.10.2019 – Memorandum o spolupráci podepsáno!

Dne 10. 10. 2019 bylo v Horní Suché slavnostně podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci mezi hospodářskými komorami, klastrem, městy a obcemi Moravskoslezského kraje a komorami, cechy, městy a obcemi Subregionu Zachodniego Polské republiky. Celkem memorandum stvrdilo svým podpisem 22 subjektů Za Moravskoslezský kraj Okresní hospodářské komory Karviná, Opava, Bruntál a Krajská hospodářská komora, dále pak Havířovsko-karvinský kovoklastr, z. s. Z měst a obcí se zúčastnilo podpisu Statutární město Karviná a Statutární město Opava, města Krnov, Bruntál a obec Horní Suchá. Za Subregion Zachodni memorandum podepsali hospodářské komory Wodzisław Śląski, Racibórz, Żory, dále Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców z Wodzisławi, Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu, města Wodzisław Śląski, Starostwo Powiatowe Wodzisław Śląski, města Racibórz, Rybnik, Żory, obce Godów a Gorzyce.

Memorandum, jeho obsah a hlavní cíle jsou a budou realizovány prostřednictvím řídícího výboru a tří pracovních skupin, které jsou zaměřeny na níže uvedené oblasti:

  • Pracovní skupina pro řešení ekonomicko – podnikatelské spolupráci
  • Pracovní skupina pro řešení problematiky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro řešení problematiky úbytku a stárnutí obyvatelstva

Pokračovat ve čtení →

Do Veletrhu povolání Opava 2019 zbývá 14 dní

Mechanikem, zdravotní sestrou, učitelkou, tiskařem, kuchařem?

Před té otázce stojí každý rok všichni devát´áci a jejich rodiče, stejně jak všichni dnešní dospěláci stali v minulosti. K rozhodování mají čas až do březnu příštího roku, kdy se musí každý žák přihlásit u dvě středních škol.

V 24. a 25. října se ve Víceúčelové hale v Opavě uskuteční první ročník Veletrh polování pořádaný Úřadem práce ČR, Kontaktní pracoviště Opava, ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Opava a statutárním městem Opava s podporou sdružením MAS Opavsko a Moravskoslezského kraje.

Pokračovat ve čtení →

Vyjádření prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého k úmrtí Karla Gotta

Praha, 2. října 2019 – Úmrtím Karla Gotta přichází Česká republika o jednu z největších osobností hudebního světa, která dlouhá desetiletí šířila dobré jméno naší země v zahraničí. Vážil jsem si Karla Gotta jako umělce i jako člověka, který se přes velké úspěchy vyznačoval pokorou a skromností. Proto mi bylo velkou ctí, když jsem mohl Karla Gotta v roce 2016 ocenit Řádem Vavřínu Hospodářské komory za celoživotní dílo v oblasti umění.

 

Informační bezpečnost – seminář pro malé firmy v Ostravě 8.10.

Místo: Hertin s.r.o., Jiřího Trnky 9, Ostrava Mariánské Hory a Hulváky
Organizátor: Viavis – 9.00 – 14.00
Kontakt: Ing. Ivana Korčeková, GSM: +420 604 297 782, e-mail: ivana.korcekova@viavis.cz

Informační a komunikační technologie se staly nedílnou součásti fungování většiny společností, které jsou na správně fungujícím ICT ve vysoké míře závislé.

Personální zabezpečení správy informačních systémů naráží na množství objektivních problémů, v neposlední řadě na nedostatek kvalitních specialistů, potřebu zajistit mnoho poměrně vysoce specializovaných činností na úseku vlastní správy informačních systémů a technologií a také vysoké personální náklady IT specialistů. Správa informačních systémů a ICT technologií je pak často závislá na konkrétním specialistovi, či specialistech. Neplánovaná nedostupnost It specialisty například v důsledků nemoci, úrazu a podobně pak vede k situacím, kdy nelze zajistit dostupnost nezbytných ICT služeb a mají vysoce negativní dopad na chod společnosti.

https://www.khkmsk.cz/wp-content/uploads/2019/08/P_seminar_zaloha-IT-specialistu_Ostrava_8-10-2019.pdf