Vyjádření prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého k úmrtí Karla Gotta

Praha, 2. října 2019 – Úmrtím Karla Gotta přichází Česká republika o jednu z největších osobností hudebního světa, která dlouhá desetiletí šířila dobré jméno naší země v zahraničí. Vážil jsem si Karla Gotta jako umělce i jako člověka, který se přes velké úspěchy vyznačoval pokorou a skromností. Proto mi bylo velkou ctí, když jsem mohl Karla Gotta v roce 2016 ocenit Řádem Vavřínu Hospodářské komory za celoživotní dílo v oblasti umění.

 

Informační bezpečnost – seminář pro malé firmy v Ostravě 8.10.

Místo: Hertin s.r.o., Jiřího Trnky 9, Ostrava Mariánské Hory a Hulváky
Organizátor: Viavis – 9.00 – 14.00
Kontakt: Ing. Ivana Korčeková, GSM: +420 604 297 782, e-mail: ivana.korcekova@viavis.cz

Informační a komunikační technologie se staly nedílnou součásti fungování většiny společností, které jsou na správně fungujícím ICT ve vysoké míře závislé.

Personální zabezpečení správy informačních systémů naráží na množství objektivních problémů, v neposlední řadě na nedostatek kvalitních specialistů, potřebu zajistit mnoho poměrně vysoce specializovaných činností na úseku vlastní správy informačních systémů a technologií a také vysoké personální náklady IT specialistů. Správa informačních systémů a ICT technologií je pak často závislá na konkrétním specialistovi, či specialistech. Neplánovaná nedostupnost It specialisty například v důsledků nemoci, úrazu a podobně pak vede k situacím, kdy nelze zajistit dostupnost nezbytných ICT služeb a mají vysoce negativní dopad na chod společnosti.

https://www.khkmsk.cz/wp-content/uploads/2019/08/P_seminar_zaloha-IT-specialistu_Ostrava_8-10-2019.pdf

Česko-makedonské podnikatelské fórum – Brno 8.10.

Dovolujeme si Vás pozvat na Česko-makedonské podnikatelské fórum, které se uskuteční dne 8. 10. 2019 od 9:00 (8:30 registrace účastníků) v rámci doprovodného programu letošního ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v sálu S1 pavilonu E v areálu brněnského výstaviště (plánek areálu v příloze). Akce je za českou stranu spoluorganizována Hospodářskou komorou ČR, Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Velvyslanectvím České republiky ve Skopji a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Pokračovat ve čtení →

Příprava na Veletrh povolání pokračuje propagací na základních školách

45 středních škol a více než 60 zaměstnavatelů bude prezentovat povolání, která mohou žáci jít studovat a poté v nich najít i uplatnění. Tak vysoký počet vystavujících subjektů považujeme za obrovský úspěch.
V našem okrese máme 49 základních škol, naše děti, naši budoucnost. Školákům v posledních ročnících nyní dáváme možnost přijet se podívat na to, co je baví, co je v životě naplní. V tomto týdnu začínají schůzky Úřadu práce se základními školami, na nichž budou předávat informace o Veletrhu. Součástí schůzek je i předání letáčků a dopisů pro rodiče a žáky 9. tříd.
Zároveň je na školách prezentován i pracovní sešit, který obsahuje veškeré náležitosti pro přípravu návštěvy Veletrhu. Je skvělou pomůckou při přípravě výběru povolání obecně. Školy s ním mohou pracovat online nebo si jej objednat tištěný.
26.8. jsme spustili webové stránky www.veletrhpovolani.cz a pokračujeme s propagací. V průběhu měsíce září se tedy budete setkávat s plakáty, inzeráty a jinými poutači na tuto akci.

Přípravy na Veletrh povolání Opava jsou v plném proudu

Díky Veletrhu povolání Opava mají žáci základních škol jedinečnou příležitost seznámit se na jednom místě s několika desítkami profesí, dozvědět se, kde se studují a kde se pro ně v okrese Opava najde po škole uplatnění.
Veletrh povolání navazuje na tradiční akci pořádanou již několik let SŠT Opava pod názvem INFORMA. Přichází nicméně v novém kabátě, neboť ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Opava se portfolio vystavovatelů rozšířilo o zaměstnavatele, kteří do stánků vnesou praktické interaktivní ukázky daných povolání a otevřou své dveře následným exkurzím. Na organizaci se podílejí Úřad práce ČR (Kontaktní pracoviště Opava), Okresní hospodářská komora Opava a statutární město Opava s podporou MAS Opavsko a Moravskoslezského kraje. Přípravy jsou nyní v plném proudu, chystají se webové stránky, aplikace do mobilu, kreslí se barevný plánek s popisky škol a firem, technici sčítají odběry, shánějí se židle, stoly …  Akce vypukne 24. 10. slavnostním otevřením za přítomnosti médií. A dveře haly se uzavřou v pátek 25.10. v 15:00. Držte nám palce!

HK ČR k podpoře MFF Karlovy Vary Českou zbrojovkou

Reakce Hospodářské komory na otevřený dopis skupiny českých filmařů, kterým se nezamlouvá, že Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary podporuje také Česká zbrojovka

Praha, 3. července 2019 – Názoru skupiny filmařů a herců, kteří sepsali otevřený dopis proti podpoře České zbrojovky udělované Mezinárodnímu filmovému festivalu v Karlových Varech, věnuje Hospodářská komora České republiky náležitou pozornost. Hospodářská komora po výpadku největšího sponzora festivalu pomohla, aby nejprestižnější filmový svátek u nás podpořili také další nositelé tradičních tuzemských značek, například Česká zbrojovka.

Tato firma si zakládá na české tradici a vysoké kvalitě výrobků, hrdě reprezentuje českou práci a naši zemi v zahraničí a zároveň řádně odvádí daně v České republice. Společnost striktně dodržuje národní i mezinárodní zákony i svůj vlastní Etický kodex, který nastavuje velmi přísná pravidla obchodního styku. Její výroba a vývoz jsou v souladu se všemi v České republice udělovanými licencemi a politikou ČR i Evropské unie v oblasti obranného průmyslu. Česká zbrojovka festivalu pomáhá již třetím rokem.

Proto nás mrzí, že podpora této prestižní kulturní akce, úzce spjaté s historií naší země, je skupinou filmařů a herců znevažována. Jsme přesvědčeni, že tyto české podniky jsou naopak inspirací i pro další firmy v naší zemi k tomu, aby část svých prostředků vkládaly právě do rozvoje nejen filmového umění, ale i kultury a sportu v České republice obecně. Tyto firmy, stejně jako Mezinárodní filmový festival, každý ve své oblasti, propagují dobré jméno České republiky v zahraničí.

Prezentace MSIC

OHK Opava zve na ranní setkání v úterý 25.6. od 7.30 do 9.30 v LoveCoWork, Na Rybníčku 56, Opava. Představí se MSIC , centrum zřízené krajem pro podporu inovací, podnikání a vzdělávání, které Vás seznámí s dotačními programy otevíranými na podzim. Agentura Czech Job Place bude informovat, jak to chodí s ukrajinskými zaměstnanci, co obnáší administrativa, s jakými lhůtami se musí počítat, jak (ne)lze co urychlit   – více na : Dělnické profese a Řidiči kamionu

Zájemci se prosím registrujte na reditelka.ohk@opava.cz

Od 1. 7. 2019 se mění sazby pojistného

Snížené pojistné se tak projeví v úhradě pojistného poprvé za měsíc červenec 2019.

Zákonem č. 32/2019 Sb. dochází s účinností od 1. 7. 2019 ke zrušení tzv. karenční doby, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru náhrada mzdy nebo platu, případně plat či jiný příjem (zpravidla první 3 dny trvání dočasné pracovní neschopnosti). Jako určitá kompenzace za zrušení karenční doby dochází s účinností od téhož dne ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 % – změna § 7 odst. 1 písm. a), c) bod 2 a písm. e) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPSZ“).

Sazby pojistného na sociální zabezpečení s účinností od 1. 7. 2019 činí (změny vyznačeny tučně):

  • a) u zaměstnavatele 24,8 % z vyměřovacího základu, z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
  • b) u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,
  • 1. u OSVČ
    29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 a 2 ZPSZ, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o OSVČ účastnou důchodového pojištění,
    2. 2,1 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 3 ZPSZ, jde-li o OSVČ účastnou nemocenského pojištění,
  • c) u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu,
  • d) u zahraničního zaměstnance 2,1 % z vyměřovacího základu.

V souvislosti se nížením sazby pojistného na nemocenské pojištění OSVČ a zahraničních zaměstnanců dochází s účinností od 1. 7. 2019 ke snížení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění těchto osob, a to na 126 Kč (2,1 % z minimálního vyměřovacího základu, který činí 6 000 Kč). Od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 činí minimální výše pojistného na nemocenské pojištění těchto osob 138 Kč.

Podnikatelé doprovodí ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka do Černé Hory a Bosny a Hercegoviny

Do zítřka se podnikatelé mohou u Hospodářské komory České republiky přihlásit k účasti v podnikatelské delegaci, která ve dnech 10. a 11. června doprovodí ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka na jeho pracovní cestu do Černé Hory a Bosny a Hercegoviny. O cestě bude dnes jednat vláda. Podnikatelskou delegaci povede viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář. Jedná se o historicky první podnikatelskou delegaci doprovázející ministra Petříčka.

Po příletu v Podgorici se podnikatelé účastní Česko-černohorského podnikatelského fóra, následně budou vyjednávat s černohorskými podniky nové obchodní kontrakty. Ještě tentýž den odletí do Sarajeva. V hlavním městě Bosny a Hercegoviny proběhne také podnikatelské fórum a po návštěvě veletrhu ENERGA zaměřeného na energetiku a těžbu setkání se zástupci elektrárenské společnosti Elektroprivreda.

Podnikatelská mise je primárně zaměřena na firmy zaměřené na energetiku, infrastrukturu, technologie pro životní prostředí, vodohospodářství a případně na další průmyslové obory či služby. Do podnikatelské delegace Hospodářské komory se může přihlásit kterákoli česká firma bez ohledu na její velikost a region, v němž působí. Více u :
Miiroslav Diro
M: +420 724 613 088
diro@komora.cz

Vymírají v Česku podnikatelé? Změny mohou mít i jiné příčiny

Podíl na celkovém počtu nových živností

Mladí lidé (18 až 30 let)
2011 – 22 procent
2018 – 50 procent

Lidé ve věku 31 až 50 let
2011 – 50 procent
2018 – 24 procent

Podle analýzy se zájem o podnikání u starších lidí snižuje. Příčinou však může být větší zájem o zakládání společností s ručením omezeným nebo menší atraktivita takzvaného švarcsystému pro zaměstnance ve vyšším věku.

Zájem o podnikání v Česku roste. Díky prosperitě ekonomiky loni začalo podnikat téměř 59 tisíc lidí. „Vzhledem k tomu, že necelých 46 tisíc osob své podnikání naopak ukončilo, je čistým výsledkem nárůst počtu fyzických osob podnikatelů čítající 13 tisíc hlav. To je nejvyšší nárůst od roku 2012,“ porovnává Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech Fund.
Pokračovat ve čtení →