Prodlužujeme výběrové řízení na Ředitele OHK Opava

Požadavky na uchazeče:

 • občan ČR nebo s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • požadujeme VŠ vzdělání

Další požadavky:

 • zkušenosti s řízením
 • zkušenost s tvorbou koncepčních a strategických dokumentů
 • organizační a komunikační schopnosti, velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • velmi dobrá znalost práce na PC
 • morální a občanská bezúhonnost
 • znalost anglického jazyka, znalost dalšího světového jazyka výhodou
 • strategické a analytické myšlení
 • výborné manažerské a vyjednávací schopnosti
 • znalost obecných principů organizace
 • ŘP sk. B

K přihlášce je nutno doložit:

 • originál výpisu z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech zasílejte na e-mailovou adresu: ohk@opava.cz do 30.6.2018

Novinky ze Shromáždění delegátů OHK 29.5.2018

Včerejší Shromáždění delegátů OHK rozhodlo o těchto bodech:

 • Zpráva o činnosti a hospodaření, účetní uzávěrky za rok 2017 byly schváleny
 • Rozpočet pro rok 2018 byl schválen
 • Funkční období představenstva a dozorčí rady bylo zkráceno na 1 rok (byly schváleny změny Statutu OHK a Volebního řádu OHK)
 • Shromáždění delegátů zvolilo nové členy do svých orgánů:
  • Předseda: Lukáš Pavelek
  • Místopředsedové: Dr. Walo Hinterberger a Ing. Tomáš Kerlín
  • Členové představenstva: 
   • Ing. Vladimír Fuchs
   • Ing. Kateřina Grygová
   • Václav Hon
   • Ing. Roman Jamnický
   • Ing. Jiří Klein
   • Martin Knappe
   • Ing. Kateřina Krejčí MBA
   • Ing. Vladimír Schreier
   • Ing. Michal Štěpánek
  • Dozorčí rada: Ing. Jiří Kaštovský, Ing. Marta Gatnarová, Ing. Josef Vondál

Kulturní program byl zajištěn dětským pěveckým sborem Domino, kterému tímto ještě jednou děkujeme!    

 

BĚHÁME S TQM 2018

Společnost TQM – holding s.r.o. ve spolupráci s TJ Opava, oddílem orientačního běhu, uspořádala v pořadí čtvrtý ročník akce Běháme s TQM. Konal se v sobotu 21. dubna v areálu TQM na Těšínské ulici v Opavě a kromě závodu v běhu čekala na návštěvníky řada atrakcí.

Pokračovat ve čtení →