Doporučení Hospodářské komory k návrhu Evropské komise – plyn a jaderné zdroje

Stanovisko HK ČR k návrhu nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139, pokud jde o hospodářské činnosti v určitých energetických odvětvích, a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2178, pokud jde o zveřejňování informací v souvislosti s těmito činnostmi.

Pozice České republiky k návrhu doplňkového nařízení v přenesené pravomoci musí z pohledu Hospodářské komory České republiky zdůraznit vůči Evropské komisi před přijetím návrhu kolegiem Evropské komise aspekty, které budou z hlediska České republiky těžko splnitelné či je nelze splnit, popř. mohou znemožnit dosažení klimatické neutrality ze strany České republiky. Bez úpravy návrhu nelze podle Hospodářské komory České republiky doporučit České republice přijetí tohoto aktu.

Návrh navíc neobsahuje posouzení dopadů pouze přechodného zařazení jaderné i plynové technologie jako udržitelných z hlediska složení energetického mixu České republiky, resp. jeho dekarbonizace.Pokračovat ve čtení →

Stát naložil zaměstnavatelům další nadílku, vystavování potvrzení

S účinností od 20. prosince se mění mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které se týká testování zaměstnanců a OSVČ na covid-19. Zaměstnavatelé mají nově povinnost v případě pozitivního výsledku testu vystavit zaměstnanci potvrzení, na základě kterého může absolvovat provedení PCR testu, aniž by musel žádat o vystavení žádanky svého praktického lékaře nebo hygienickou stanici. Tím se významně zkrátí doba, po kterou není jisté, zda je zaměstnanec nemocný.

OSVČ se PCR testu může podrobit na základě svého čestného prohlášení o tom, že si sama provedla antigenní test s pozitivním výsledkem. Vzor potvrzení je součástí mimořádného opatření, naleznete jej ZDE.

Prezident Miloš Zeman podepsal tři zákony, které se týkají situace způsobené pandemií. Jednak zákon o poskytování ošetřovného, zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při karanténě a zákon o kompenzačním bonusu na rok 2022. Podnikatelé, kterým se kvůli covidovým opatřením snížily příjmy o 30 % a více, budou dostávat 1 000 Kč denně. Lidé pracující na dohodu pak mohou žádat o denní bonus 500 Kč.

Program Antivirus na pomoc zaměstnavatelům

O prodloužení programu Antivirus A a opětovné aktivaci programu Antivirus B rozhodla vláda Andreje Babiše v demisi 29. listopadu. Zaměstnavatelé budou moci dál čerpat finanční pomoc.

Program Antivirus A umožňuje zaměstnavatelům pokrýt státním příspěvkem 80 procent mzdových nákladů na zaměstnance (až do výše 39 000 korun měsíčně), který byl poslán do karantény nebo do izolace. Vláda rozhodla o prodloužení jeho platnosti s tím, že dojde k prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu do 28. února 2022. Dosud měl program Antivirus A skončit koncem letošního roku.

Zároveň vláda znovu aktivovala i režim Antivirus B, který kompenzuje zaměstnavatelům náklady na zaměstnance, kteří se v důsledku dopadů pandemie ocitli v režimu překážky v práci na straně zaměstnavatele. U těchto zaměstnanců bude stát zaměstnavateli proplácet 60 procent výše náhrady mzdy zaměstnanci včetně povinného pojistného, a to až do výše 29 000 korun měsíčně. Nově stanovené druhé období uznatelnosti výdajů bude trvat od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022.

Celý program Antivirus pak byl rozhodnutím vlády prodloužen do 30. června 2022, což umožní až do tohoto termínu jednotlivé programy Antiviru v případě potřeby dále prodlužovat. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Výsledky jednání vlády 29. listopadu 2021 naleznete na webu Úřadu vlády ČR.

Reakce prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého na vládou nově ohlášená mimořádná opatření

Rozumíme složité covidové situaci a respektujeme přijatá opatření. Budou však mít další tvrdý dopad na již dnes ohroženou část českých podnikatelů, například zákaz vánočních trhů dopadne na turistický trh, neboť na trhy v mnoha českých městech každoročně zamířily tisíce turistů nejen ze zahraničí. Požadujeme proto dva dodatečné kroky.

 Za prvé, zvážit, zda kompenzační opatření není třeba přizpůsobit nouzovému stavu, především u programu Covid-nepokryté náklady, kdy pouze 40procentní náhrada těchto nepokrytých nákladů se nyní jeví jako nedostatečná.

 Za druhé, mezi podnikateli roste nervozita z každého vládou ohlášeného kroku, především proto, že schválené kompenzace budou výlučně hrazeny již z rozpočtu na příští rok, kde se s nimi nepočítá. Nová vládní koalice dala silně najevo, že rozpočet, schválený odcházející vládou, buď zásadně přepracuje nebo navrhne rozpočtové provizorium. Z tohoto pohledu Hospodářská komora chce hlasitě připomenout, že i když jsou opatření schválena a vyhlášena, není jasné, zda kompenzace budou podnikatelům vůbec vyplaceny. Uvítali bychom proto v této oblasti alespoň rámcovou domluvu staré a nové vlády, případně pak i od nové vlády ujištění, že tyto kompenzační závazky stávající vlády převezme.

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky

Sněm OHK Opava 15.12. 2021 ve 14,00 online, slavnostní vyhlášení Merkurových křídel 2021 odloženo

Vážení členové a přizvaní hosté, akce původně plánovaná na 2.12. 2021 se ruší. Hlasování o schválení nového příspěvkového řádu proběhne místo toho 15.12. ve 14.00 online a vítězové 5. ročníku soutěže Merkurova křídla 2021 budou vyhlášeni až po zlepšení epidemiologické situace, v termínu, který včas oznámíme. Děkujeme za pochopení.

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ PRO PODNIKATELE

Vláda na své schůzi konané 22. listopadu 2021 schválila 4 kompenzační opatření pro podnikatele v souvislosti se vznikem a nadále pokračujícím rozšířením onemocnění COVID-19 a s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení v oblasti maloobchodního prodeje a služeb, účinným od 22. listopadu 2021. Epidemie koronaviru v současnosti dále pokračuje, přičemž nelze jednoznačně predikovat její další vývoj a dobu trvání jednotlivých mimořádných opatření.

Dopad zmíněných zákazů a omezení se negativně projeví u řady podnikatelských subjektů, i když se nejedná o plošnou uzávěru podnikatelských aktivit (lockdown), ale pouze o omezení v určitém rozsahu, který ovšem není zanedbatelný.

Na schválení kompenzačních opatření reagovala HK ČR tiskovou zprávou ZDE.

Pokračovat ve čtení →

Česko-izraelské business fórum B2B online

Česko – izraelské business fórum s B2B – ONLINE – Hospodářská komora ČR

Dovolujeme si Vám připomenout konání česko-izraelského podnikatelského fóra, které proběhne online v termínu 30.11. – 1.12.2021.

Akce je zaměřena především na tyto obory: energetika, řešení pro zelené energie, úspory energií v průmyslu (4.0 a AI), kybernetická bezpečnost.

Seznam aktuálně přihlášených izraelských firem : 

Asine Ltd. www. Asine-Global.Com
EExion Ltd. www.eexion.com
Exelerate Smart Traffic Ltd www.exelerate.com
INTEGRITAS PEOPLE & BUSINES  (IP&B) WWW.INTEGRITAS.CO.IL
Israel export Institute www.export.gov.il
rami yaffe & sons https://www.yaffeltd.co.il/
Razor-Labs www.razor-labs.com
SIGA OT Solutions https://sigasec.com/
Siraj technologies https://sirajtechnologies.com/

CENA: člen HK ČR a člen CISOK 1.440 CZK +DPH; nečlen HK ČR/CISOK 1.800 CZK +DPH

Zástupci české gastronomie, sdružení v Gastronomické sekci Hospodářské komory, se shodují na tom, že:

 • zavedení systému O-N bude mít zásadní dopady na podnikání v gastronomii i ve službách a vláda tak musí restartovat program Antivirus na ochranu pracovních míst i kompenzační programy včetně kompenzačního bonusu pro živnostníky
 • již dnes jsou propady obratu v některých regionech v desítkách procent
 • kompenzační programy by proto měly být dostupné pro všechny, kterým obrat poklesne o třicet a více procent, a hradit 70 % nepokrytých nákladů
 • s ohledem na dlouhotrvající pandemickou situaci je nutné, aby se podpůrné programy rozběhly co nejrychleji, není možné, aby se podpora vyplácela až za několik měsíců
 • vláda musí také výrazně více investovat do rychlého očkování populace, přijít s finanční motivací pro první dávku u starších spoluobčanů i pro třetí dávku všem, kteří jsou šest a více měsíců po očkování
 • vyzýváme všechny provozovatele, aby dodržovali všechna platná opatření, a pomohli jsme tak zabránit dalšímu výraznému růstu nakažených a dalšímu lockdownu české ekonomiky

Za Gastronomickou sekci Hospodářské komory:

 • Tomáš Prouza, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
 • Luboš Kastner, člen představenstva AMSP
 • Kateřina Holnová, výkonná ředitelka, Apron
 • Václav Stárek, prezident, Asociace hotelů a restaurací ČR
 • Aleš Svojanovský, prezident, Česká barmanská asociace
 • Jiří Roith, prezident, Český gastronomický institut
 • Martina Ferencová, výkonná ředitelka, Český svaz pivovarů a sladoven