Pátek 23.10. v 11.00 – propojení firem přes Skype

Na základě četných telefonátů a dotazů našich členských firem jsme vyhodnotili jako přínosné spojit se opět v krátké Skype konferenci zítra 23.10. v 11.00. 
Tématem je velký nárůst karantén, možnost zapůjčení zaměstnanců, postup hygieny, odběry, návrat z karantény apod. – sdílení zkušeností a zmapování situace.

Přidejte si prosím na obyčejném Skype Miluše Psotová nebo klikněte na tento odkaz join.skype.com/f39O2OeWaOUk

Pendleři – aktuálně

Na základě aktuálního infa z Ministerstva zahraničí upozorněte pracovníky z Polska, aby u sebe měli pracovní smlouvu a mohli případné kontrole doložit důvod přítomnosti v ČR. https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspxod 22.10.

Požadavky komory na pomoc podnikatelům

  1. Za samozřejmost považujeme zopakovat to, co se osvědčilo na jaře: administrativní úlevy podnikatelům, odklad plateb daní a pojistného, prodloužení termínů, prominutí příslušenství (úroků a sankcí) atd., a zajištění přístupu firem k likviditě. Požadujeme větší cílení operativních dotačních programů a zákonných opatření na konkrétní postižené firmy v rámci vybraných odvětví (nikoliv celou ekonomiku) s požadavkem co nejrychlejšího spuštění s minimem administrativy.  Vedle operativních kompenzačních opatření je s ohledem na jistotu podnikatelů třeba co nejrychleji uzákonit dříve slíbená opatření a schválit vydiskutované parametry programů pro budoucí restart ekonomiky.
  2. Prodloužení programu Antivirus – režim B. Tento režim musí být prodloužen podobně jako režim A, který umožňuje poskytovat firmám státní příspěvek na náhradu mezd zaměstnanců v karanténě a při nuceném omezení provozu, a měl by fungovat až do spuštění nového a funkčního modelu kurzarbeitu.

Pokračovat ve čtení →

Přehled podpory pro podnikatele

Vláda na svém středeční mimořádném jednání schválila hned několik dotačních programů na podporu podnikatelů a zaměstnavatelů v odvětvích, která patří mezi nejvíce postižené epidemií koronaviru.

  • COVID – Kultura

Vláda rozhodla o prodloužení programu Covid – Kultura s tím, že pro podnikatele a umělecké a odborné technické profese v kultuře je vyhlášena druhá dotační výzva s alokací 750 milionů korun. Podpora bude poskytována ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020. Díky tomu mohou pořadatelé dostat až polovinu uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 procent uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost. Jeden subjekt může dostat nanejvýš 10 milionů korun, živnostník 60 000 korun.

  • Program Antivirus A bude prodloužen do konce roku jako Antivirus Plus

Pokračovat bude i program Antivirus A, nově jako Antivirus Plus. Stát jím hradí zaměstnavatelům mzdové náklady na zaměstnance, kteří se ocitli v karanténě či izolaci či na překážce v práci, pokud zaměstnavatel musel v důsledku vládních nařízení zavřít či významně omezit svůj provoz.

Pokračovat ve čtení →

Návrhy komory na kompenzace pro podnikatele

Hospodářská komora České republiky v návaznosti na vládou přijatá mimořádná opatření, která zakázala nebo výrazně omezila provoz vybraných provozoven a návazných oborů, na tiskové konferenci představila návrhy na kompenzace pro tato zařízení. O kompenzacích prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý jednal již s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Hospodářská komora zároveň oceňuje, že chce vláda zabránit lockdownu ČR a věří, že přijímaná opatření pomohou většímu uzavření ekonomiky zabránit.

Hospodářská komora České republiky vyzvala vládu, aby s novými mimořádnými opatřeními proti šíření koronaviru jednak obnovila programy podpory, které by zabránily výraznému propouštění zaměstnanců, jednak aby pomoc směřovala výhradně jen do těch oborů, které vláda preventivně uzavřela nebo případně ještě uzavře – jako jsou divadla, kina nebo sportoviště, nebo kde výrazně omezila nebo ještě omezí možnost podnikat a pracovat, jako v případě omezení otevírací doby stravovacích zařízení a počtu lidí u jednoho stolu.

Pokračovat ve čtení →

 I dobrovolné testy na covid-19 jsou daňově uznatelné, ujišťuje Komora po konzultaci s ministerstvem financí

Testování zaměstnanců na koronavirus je daňově uznatelným nákladem nejen v případě povinných testů, ale i pokud jde o dobrovolné testování související s chodem firmy. Ministryně financí Alena Schillerová o tom během pracovního jednání ujistila Hospodářskou komoru, na kterou se v posledních týdnech s tímto problémem obraceli podnikatelé. Řada z nich si totiž nebyla jistá, zda tento náklad mohou skutečně z daňového základu odečítat.

Podle Hospodářské komory je důležité, že podnikatelé nebudou mít v příštím roce finanční a administrativní problémy při podání daňového přiznání. „Je pozitivní, že po posledním jednání s ministryní financí můžeme do současné složité situace podnikatelů vnést alespoň dílčí jistotu. Firmy do dobrovolného testování investovaly statisíce až miliony korun, které budou moci daňově uplatnit,“ říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.Pokračovat ve čtení →

Reakce Hospodářské komory na úvahy ministra zdravotnictví omezit otevírací dobu v restauracích a akce

Hospodářská komora České republiky v souvislosti s dnes oznámeným záměrem ministra zdravotnictví omezit otevírací dobu restaurací a akce znovu připomíná, že by se před zpřísňováním přijatých kroků měla nejprve vyhodnocovat účinnost již v současnosti platných opatření. 

Zaváděná opatření musí cílit na oblasti, ve kterých se nákaza šíří nejrychleji. Místo toho opatření posledních dní často cílí na oblasti, ze kterých podle oficiálních zdravotnických dat pochází jen minimální počet nakažených.

Proto provozovatelé restaurací mají nárok na vysvětlení, na základě jakých epidemických dat o šíření onemocnění v restauracích má být zkrácená otevírací doba jejich provozoven z půlnoci na dvaadvacátou hodinu.

Hospodářská komora žádá:

 aby se veřejní činitelé zdrželi obecných prohlášení ve sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích vyvolávajících zbytečně jen paniku a nejistotu typu „když bude hůř, zpřísníme“, a proto požádala, aby místo toho sdělila podnikatelům a veřejnosti plán, jaká konkrétní, jasně definovaná a srozumitelná opatření budou zavedena za okolnosti, pokud denní přírůstky nemocných nebo hospitalizovaných budou překračovat určitá pásma. Takový plán etap se dá jednoduše nadefinovat dopředu, přičemž zaměstnavatelé i veřejnost budou díky tomu vědět, s čím mají dopředu počítat;

Pokračovat ve čtení →

Omezení při cestách do zahraničí – Německo, Belgie, Dánsko

S účinností od 9. září 2020 označila spolková vláda Prahu za rizikový region. Osoby přijíždějící z Prahy podléhají tedy omezení při vstupu do Německa. Každý, kdo přijíždí do Německa z Prahy, je povinen se neprodleně odebrat do 14denní karantény, nebo disponovat negativním výsledkem testu na SARS-CoV 2, který nebyl proveden dříve než 48 hodin před vstupem do Německa.

Podobnou restrikci vůči Praze zavádí také Belgie, přičemž její opatření má platit od pátečních 16:00 SELČ. Lidé, kteří pobývali v Praze, budou mít od konce týdne po vstupu na belgickou půdu povinnou karanténu a test na koronavirus. Zbytek ČR zatím zůstal v oranžové kategorii, u které jsou karanténa a test doporučené. Belgie zároveň zakazuje cesty do české metropole, pro které není závažný důvod.

Dánsko zařadilo ČR mezi rizikové země. Od soboty budou do země vpuštěni jen lidé, kteří mají pro vstup pádný důvod. Podle informací z webových stránek dánské policie toto kritérium splňují lidé, kteří do Dánska jezdí za prací, studiem či jinými povinnostmi spojenými se zaměstnáním (stáže, pohovory atd.).

Reakce prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého k plošné povinnosti nosit roušky ve vnitřních prostorech

Praha, 9. září 2020 – S ohledem na prudký nárůst počtu nemocných rozumíme tomu, že vláda přistupuje k dalším opatřením. Nicméně opět jsou zaváděná překotným způsobem. Není možné, aby ministr zdravotnictví na Twitteru zveřejnil informaci o tom, že se plošně zavede nová povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorech, aniž by byla zároveň zveřejněna jasná pravidla pro realizaci tohoto opatření v provozech – například koho se budou týkat, zda třeba i zaměstnanců na pracovištích, či nikoliv, budou muset nosit také návštěvníci sportovních zařízení ochranu úst a nosu, budou z povinnosti vyňaty kancelářské budovy?

Takový postup vyvolává zmatek a nejasnosti. Dokládá to i fakt, že ihned po zveřejnění této informace Hospodářská komora zaznamenává velké množství dotazů od členů na podobu opatření, na které nejsme schopni okamžitě odpovědět. Nová opatření přitom vyžadují konkrétní kroky, na které budou muset firmy v celé zemi reagovat. Navíc plošný přístup znovu popírá ujištění veřejnosti v tom, že případná zpřísňování protiepidemiologických pravidel budou realizována na základě mapy a semaforu. Nerozume proto tomu, proč v okresech, které i v tuto chvíli jsou na mapě označované bílou barvou, budou zavedena plošná opatření a budou podléhat stejným pravidlům jako v Praze.

KomoraPlus.cz – nový web s aktuálními zprávami pro živnostníky a firmy

Hospodářská komora od září spouští nový zpravodajský web pod názvem Komora Plus, který vytvořila ve spolupráci s komunikační agenturou C.O.T. Jeho obsah budou vytvářet živnostníci a firmy. Je určen hlavně více než 16 tisícům členů Hospodářské komory a podnikatelským svazům, asociacím, klastrům a řemeslným cechům, které zastřešuje. Bude přinášet z první ruky vybrané novinky domácího podnikatelského prostředí a primárně se bude soustředit na události v tuzemském hospodářství. Viz https://komoraplus.cz/