Pomoc malým s.r.o. – už jste vyplnili žádost?

Velmi jednoduchý rychlý formulář pro pomoc malým s.r.o., která musela značně omezit provoz, vyplníte, podepíšete, naskenujete a pošlete na email podatelny, který Vám formulář přichystá dle příslušnosti k danému FÚ.  https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2020/formular-zadosti-pomoc-spolecnikum-malych-sro-10710

Hospodářská komora žádá poslance, aby opravili tři chyby v nově chystaném programu Antivirus C

Poslanci se budou dnes zabývat vládou schváleným návrhem zákona, označovaným také jako režim C programu Antivirus. Má umožnit některým zaměstnavatelům po tři měsíce nehradit „za sebe“ sociální pojistné. Kvůli nevhodně nastaveným podmínkám by ale na pomoc nedosáhli mnozí zaměstnavatelé, kteří ji skutečně potřebují, a pomoc by se tak míjela účinkem. Hospodářská komora proto apeluje na poslance, aby změnili tři parametry režimu C: aby pomoc nebyla limitována jen pro zaměstnavatele do 50 zaměstnanců, aby se s ohledem na reálnou situaci ve firmách rozumně upravila podmínka poklesu mezd a aby byl vyloučen souběh s podporou Antivirus na úrovni jednotlivých zaměstnanců, nikoli celé firmy.

Tříměsíční zrušení sociálních odvodů za zaměstnavatele bude umožněno jen velmi úzkému okruhu těch nejmenších podniků – a to do 50 zaměstnanců. Hospodářská komora upozorňuje, že kvůli takové podmínce nedosáhnou na pomoc mnohé podniky, které ji reálně potřebují.

 „Nedává logiku, že nárok na režim C programu Antivirus by měly mít jen ty nejmenší podniky, když vládou zavedená preventivní opatření dolehla na firmy všech velikostí,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.Pokračovat ve čtení →

Exportní telemaraton aneb Novinky v mezinárodním obchodu v době pandemie

Exportní telemaraton , který se uskuteční v termínu od 1. do 5. června 2020. Účast na akci je zdarma, ovšem podmíněna registrací prostřednictvím formuláře ZDE, a to nejpozději do 29. 5. 2020.

Program:

  • PONDĚLÍ

o   13:00 Úvodní webinář – představení řečníků, představení rozvrhu na celý týden

  • ÚTERÝ

o   10:00 Služby HK ČR a ZÚ ČR v době koronaviru – HK ČR a MZV ČR

o   13:00 Export do top 10 exportních teritorií, logistika – HK ČR a MZV ČR

  • STŘEDA

o   10:00 Financování exportu (nástroje využitelné v době koronaviru) – ČSOB a ČEB

o   13:00 Pojišťování exportu (nástroje využitelné v době koronaviru) – EGAP

  • ČTVRTEK

o   10:00 Komunikační prostředky a digitalizace (we.trade, Trade Club) – ČSOB

o   13:00 Finančně-pojišťovací segment (Záruka COVID Plus) – ČEB, ČSOB a EGAP

  • PÁTEK

o   10:00 Závěrečný webinář – shrnutí nejdůležitějších bodů, předání kontaktů, informace o pokračování

„Jak na obchod s Itálií aneb Antivirotikum pro export“

HK ČR připravila sérii webinářů, na kterých se můžete ptát na export do daných oblastí – začíná Itálií dne 28. 5. 2020 od 10:00 do 12:00.

Program:

Aktivita HK ČR v souvislosti s COVID-19, informace na webu HK ČR

Vladimír Dlouhý, Prezident, Hospodářská komora ČR

Otázky a odpovědi + reakce na dotazy z chatu

Obchod se zbožím a službami v této době s Itálií. Jak na to? Jaká jsou omezení?

J.E. Hana Hubáčková, Velvyslankyně ČR v Itálií (TBC)

Marcel Sauer, Vedoucí ekonomického úseku, Velvyslanectví ČR v Římě

Otázky a odpovědi + reakce na dotazy z chatu

Pokračovat ve čtení →

COVID III – pomoc malým a středním podnikům

Komora vyzývá stát, aby čerpání garancí z COVID III bylo pro firmy co nejsnažší a administrativně nenáročné.

 Zejména pro malé a střední podniky představuje COVID III jednu z hlavních možností, jak zabezpečit své fungování a investice do rozvoje po odeznění pandemie koronaviru. „Na podobě COVID III jsme se podíleli se členy NERVu i zapojenými komerčními bankami, aby program byl co nejefektivnější. V současné situaci je nutné pomoci malým a střední podnikům, které by se jinak mohly dostat mimo toleranční pásmo komerčních bank při hodnocení jejich bonity, a hrozí, že by bez státních záruk na úvěry nedosáhly,“ říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Pokračovat ve čtení →

Opava pomáhá drobným podnikatelům a OSVČ bez provozovny

Od včerejška začaly žadatelům o podporu města ve výši 20000 Kč chodit vyjádření k poskytnutí této jednorázové pomoci na nájmy (pokud nebyly městské a tím pádem odpuštěné pro dané období) a jiné fixní období.

Dnes od 8.00 probíhá příjem žádostí od OSVČ bez provozoven, pro které město vyčlenilo 5 milionů korun a jednotlivcům, kteří kvůli opatřením vlády nemohli provozovat svou činnost bude vyplácet 10000 Kč, splňují-li kritéria výzvy.

Formulář zde: https://www.opava-city.cz/files/cz/nabidka-temat/media/co-se-deje/financni-pomoc-osvc-bez-provozoven/formular_zadost_osvc_vyzva_2.pdf

Jak hodnotí podnikatelé programy Antivirus, COVID I a II a „Pětadvacítku“ ?

Z šetření  hospodářské komory mezi 796 živnostníky a podniky vyplynulo, že podnikatelé nejlépe hodnotí svou zkušenost při podávání žádosti v programu „Pětadvacítka“ z dílny ministerstva financí. Poměrně slušně je hodnocen i program Antivirus, nejkritizovanějším se stal program COVID. Podnikatelé u těchto vládních programů nejčastěji kritizují administrativní složitost, nejednoznačnost zadání, přímo chyby v pokynech nebo nulovou zpětnou vazbu ze strany úředníků.

Napište nám na ohk@opava.cz, jakou zkušenost jste měli Vy,

Program „Pětadvacítka“ kladně označilo 75 % podnikatelů, přičemž ocenili hlavně jednoduchý formulář a rychlost vyřízení jejich žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu. V některých případech výplata peněz proběhla do dvou až tří dní od podání žádosti.

Co se týká programu ministerstva práce Antivirus, zaměstnavatelé nejčastěji kritizují s programem spojenou administrativní náročnost nebo nejednoznačnost zadání (74 % firem). Opakovaným problémem je například požadovaný název odesílaného souboru, bez něhož žádost nebyla přijata, nebo rozpor v požadavcích na vyplnění žádosti v návodu a při skutečném vyplňování formulářů. Žadatelé ale pozitivně vnímají vstřícnost pracovníků Úřadu práce, kteří je aktivně obvolávali, aby žádosti opravili.Pokračovat ve čtení →

Ministerstvo financí vyhovělo požadavku Hospodářské komory: Lhůta pro vrácení DPH se na 45 dní neprodlouží

Asi větší radost by nám udělalo, kdyby se nám podařilo prosadit k DPH to, po čem dlouho voláme, aby se odvedlo až ze zaplacené faktury, ale musíme být rádi, že není hůř. Podle původního návrhu novely daňového řádu z dílny Ministerstva financí stát hodlal firmám prodloužit lhůtu na vrácení nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty z 30 na 45 dní. Hospodářská komora kritizovala, aby si stát na úkor podnikatelů vylepšoval své cash flow, a dostával je tak do ekonomických potíží. Resort financí po nedávném parlamentním neúspěchu svého návrhu teď od takového záměru ustoupil. Vláda projednala novelu, která nejenže nezavádí delší lhůtu čekání na vratku uhrazené DPH, ale vyhověla i dalším požadavkům Hospodářské komory.

Hospodářská komora oceňovala snahu o digitalizaci zvyšující komfort podnikatelů i dlouho očekávané zálohování vratek DPH. Na druhé straně vždy upozorňovala, že prodloužení lhůt pro vrácení DPH může vést k problémům řady podniků, např. stavebních firem nebo exportérů, kteří běžně a zcela podle zákona generují vysoké odpočty. „U mnoha firem by prodloužení lhůty pro vrácení DPH znamenalo krátkodobý výpadek v cash flow až v řádech desítek milionů korun a následné ekonomické problémy,“ upozornil ředitel odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič.

Pokračovat ve čtení →

Nejčastější dotazy k žádostem v programu Antivirus

Úřad práce ČR připravil přehled nejčastějších otázek, včetně odpovědí, které kladou zaměstnavatelé v souvislosti s vyplňováním a podáváním žádostí o cílenou podporu z programu Antivirus.

Tyto dotazy vychází z dat získaných při zpracování žádostí. Dodržení správného postupu a úplnost žádosti jsou přitom zásadní pro hladký průběh jejich vyřízení a tedy získání podpory v co nejkratším čase.

Můžu žádat v rámci programu Antivirus o příspěvek na vyplacené mzdy?

Ne. Prostřednictvím programu stát přispívá na vyplacené náhrady mezd. Nikoli na vyplacené mzdy. To v praxi znamená, že pokud zaměstnanci chodí do práce a dostanou mzdu, nemůže ÚP ČR takové firmě příspěvek poskytnout. Jestliže zaměstnavatel vyplatil zaměstnancům náhradu mzdy za dobu, kdy pracovat nemohli, pak za splnění dalších podmínek, může ÚP ČR příspěvek žadateli přiznat.

Co když odešlu neúplnou žádost?

Taková žádost bude žadateli vrácena zpět k doplnění. Protože takových žádostí dostává ÚP ČR velmi mnoho, postupně jsou všechna potřebná pole vyřešena tak, aby byla povinná, a tím pádem by bez vyplnění všech údajů nebylo možné žádost ani odeslat. Žádost je neúplná i případě, že chybí požadované soubory – žádost, dohoda, smlouva o zřízení účtu, případně plná moc.

Může moje firma poslat doklady k žádosti přes datovou schránku jiné firmy? (Mzdy a administrativu pro mě dělá externí účetní, ta všechno odesílá.) Co musí obsahovat plná moc k zastupování v programu Antivirus?

Možné to je, ovšem je potřeba, aby měl odesílatel zplnomocnění žadatele. V opačném případě musí ÚP ČR zaslanou žádost vrátit k opravě. Oprava může proběhnout dvěma způsoby – buď je při podání žádosti dodáno i zplnomocnění odesílatele k uzavření dohody (případně i dalším úkonům, jako je předkládání vyúčtování), nebo musí žádost zaslat přímo ta firma, která o refundaci nákladů na náhrady mezd žádá. Správní řád (konkrétně § 33 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb.) taxativně vymezuje zastoupení na základě plné moci. V tomto případě pak je nutné, aby obsahovala následující náležitosti:

  1. Musí jít o písemnou plnou moc. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.
  2. Musí být specifikováno k jakému úkonu, skupině úkonů, pro jakou část řízení nebo zda pro celé řízení je plná moc udělena.

III. Musí být uvedeno, kdo zmocňuje, koho zmocňuje a že zmocněnec plnou moc přijímá

Zaslané doklady (žádost a dohoda) na sebe nejsou napojeny. Lze samostatně zaslat dohodu bez žádosti?

Žádost a dohoda se sice navenek jeví jako samostatné, ale jsou propojeny. Žádost je nezbytná pro práci s dohodou. Pro vygenerování dohody je nutné nejprve vyplnit žádost. Bez žádosti není možné zaslat samostatně pouze dohodu.

Může žádat zaměstnavatel o podporu z programu Antivirus, když jsou někteří jeho zaměstnanci na OČR (ošetřovném)? Je možné požádat jen za dobu, kdy na OČR nebyli nebo třeba za celý měsíc včetně té doby, kdy zaměstnanec pobíral OČR?

V rámci programu Antivirus může zaměstnavatel uplatňovat pro překážky na straně zaměstnance pouze náhrady mezd, které jsou vypláceny podle § 192 zákoníku práce. OČR mezi tyto překážky na straně zaměstnance nepatří.

Mohou firmy na některé zaměstnance žádat o příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle §78a Zákona o zaměstnanosti a na jiné zaměstnance z programu Antivirus v daném měsíci?

Mohou, ale na konkrétního zaměstnance mohou požadovat za vykazovaný měsíc jen jeden typ příspěvku. Například jestliže na provozního zaměstnance žádají o příspěvek z programu Antivirus, už nemohou vykázat žádné výdaje na tohoto zaměstnance ve zvýšených nákladech z § 78a.

Musíme k žádosti doložit doklad o zřízení bankovního účtu, nebo stačí poslat poslední výpis z účtu?

Je nutné doložit přímo doklad o zřízení účtu nebo doklad vystavený peněžním ústavem, ve kterém bude uvedeno, že má zaměstnavatel zřízen účet, jedná se o povinnou přílohu žádosti.

Jaké překážky může zaměstnavatel kvalifikovat jako překážky ze strany zaměstnavatele? Lze mezi ně zařadit i čerpání řádné dovolené, na kterém se zaměstnavatel se zaměstnanci domluvili?

Překážky v práci ze strany zaměstnavatele jsou taxativně vymezeny příslušným ustanovením zákoníku práce. Za správnost stanovení příslušné překážky v práci a dodržování zákoníku práce zodpovídá zaměstnavatel. Čerpání řádné dovolené není dle zákoníku práce překážkou na straně zaměstnavatele.

Bude krácena výše příspěvku za měsíc březen, když byly překážky v práci až od 12. 3. 2020?

Maximální výše příspěvku se za březen nekrátí, pokud byly finanční prostředky vynaloženy na náhrady mezd včetně odvodů v odpovídající výši.

Dohoda obsahuje ustanovení o bezdlužnosti. S ohledem na změny právní úpravy, je nutné ji k proplacení příspěvku doložit?

Dne 14. 4. 2020 byl uveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 161/2020 Sb., na základě kterého se bezdlužnost nedokládá. Neznamená to ovšem, že to zbavuje zaměstnavatele povinnosti plnit své závazky.

Proč se (například chybně vyplněné) žádosti stornují? Proč se nedají pouze doplnit?

Vzhledem k tomu, že na správně vyplněnou žádost je vázáno generování dohody a její elektronický podpis ze strany zaměstnavatele, musí být údaje správně vyplněné. V opačném případě by vlastně zaměstnavatel „podepsal“ dohodu na základě neúplných nebo nesprávných informací, což by následně mohlo vést v krajním případě až k vrácení příspěvku, který by byl na základě takové dohody vyplacen.

Opava pomůže (alespoň některým) podnikatelům zasažených koronavirovou krizí

Radní se včera zabývali pomocí podnikatelům. Pro někoho zpráva dobrá, pro někoho neutěšená. OHK se snaží s městem jednat i o pomoci firmám, které vyčerpaly veškeré rezervy, aby zachránily zaměstnanost, ale žádné pomoci se jim nedostalo. I při Antiviru vynakládají nemalé prostředky na mzdy a vyhlídka zakázek je mnohdy tristní. Právě formou zakázek od města by se tedy měl ubírat druhý směr pomoci. O možnostech zadat práci místním nyní intenzivně diskutujeme.

“Je nám jasné, že se podnikatelé momentálně neobejdou bez pomoci státu a měst. Vím, že je důležité pomoci hned, aby provozovny nekrachovaly a nemuseli se propouštět zaměstnanci. Věřím, že opatření, která jsme dnes na radě přijali, jim pomohou toto těžké období překonat a podnikání zachovat,“ uvedl primátor města Tomáš Navrátil.

Živnostníkům, kteří podnikají v prostorách města, podá radnice pomocnou ruku hned dvakrát. Ti, kteří byli nařízením vlády nuceni uzavřít své provozovny a jejichž výše nájemného nepřesahuje 20 tisíc korun měsíčně, bude rozhodnutím rady města v období od 14.3 do 30.4 zcela odpuštěno nájemné. Slevu z nájmu provozovnám s měsíčním nájemným nad 20 tisíc pak musí projednat zastupitelstvo. Ostatní, kterým vláda nenařídila provozovny zavřít, ale i u nich došlo k ekonomické újmě, si mohou podat individuální žádost na odbor majetku města prostřednictvím mailu ivana.sykorova@opavy-city.cz.

Zároveň radní schválili také finanční dar živnostníkům a malým a středním podnikům zasaženým koronavirovou pandemií s obratem do 10 milionů korun ročně, kteří nařízením vlády museli uzavřít své provozovny. Nezáleží však na tom, zda jsou sídla jejich provozoven umístěna v městských či jiných prostorách, důležité je, aby měla adresu na území města Opavy včetně městských částí. Získat mohou 20 tisíc korun. “Město na tyto účely vyčlenilo 10 milionů korun. Peníze budou rozděleny dle pořadí přijetí žádostí až do vyčerpání alokované částky,“ vysvětlil primátor města a dodal: “Uvidíme, jak rychle bude částka rozebrána a zda bude dostačující. Poté zvážíme vypsání druhého kola, kdy by mohly případně o finanční dar požádat i osoby samostatně výdělečně činné bez provozoven s adresou sídla podnikání v Opavě a jejich městských částech. Vše bude záležet na poptávce a finančních možnostech města“.

O finanční dar bude možné žádat prostřednictvím formuláře, který se na radnici zašle datovou schránkou či e-mailem. Veškeré potřebné informace k vyplnění a odeslání žádosti budou zveřejněny společně s formulářem 1.5. v 8.00 na titulní straně webu města, od chvíle zveřejnění bude možné žádosti podávat a to do 1.6 do 13.00 nebo do vyčerpání alokované částky .