Zaměstnanci – aktivní pomoc firmám a živnostníkům

TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ od 29.11.2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o pravidelném testování zaměstnanců a OSVČ, které schválila vláda 19. 11. 2021. Z něj zaměstnavatelům vyplývá povinnost nejpozději od 29. listopadu 2021 zajistit pravidelné týdenní testování rychlými antigenními testy. Testování jednou týdně se týká i osob pracujících jako OSVČ. Testování se netýká osob s dokončeným očkováním, s potvrzením o prodělání nemoci, negativním RT-PCR testem mladším 7 dní či rychlým antigenním testem mladším 7 dní, který provedl zdravotnický pracovník. Testovat se nemusí ani zaměstnanci, kteří se během výkonu práce nesetkávají s žádnými dalšími osobami.

23.11. došlo k drobnému upřesnění zmíněného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví .

Po úpravě je stanovena povinnost zaměstnavatele spočívající v zajištění rychlých antigenních testů (RAT) určených pro sebetestování. Tyto testy musí mít k dispozici vždy tak, aby je mohli v souladu s jejich povinností podle mimořádného opatření zaměstnanci postoupit kdykoliv. Zajištění RAT pro sebetestování nebrání zaměstnavateli, který disponuje takovou možností, provádět testování prostřednictvím zdravotnických pracovníků.

Dále došlo k úpravě podmínek pro testování zaměstnanců. Pokud bude proveden antigenní test u poskytovatele zdravotních služeb a vyjde pozitivně, je nutné vystavit žádanku na konfirmační PCR test.

Ohledně výše příspěvku nyní probíhají intenzivní jednání mezi zástupci MZ ČR a zdravotními pojišťovnami. Dle zatím dostupných informací se zdá, že by platila shodná pravidla jako v 1. pololetí letošního roku. Z informací získaných od Svazu zdravotních pojišťoven ČR nyní dochází k prověřování možnosti opětovného rychlého oživení webové aplikace na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19 a také příprava podkladů pro nutné schválení celého postupu správními orgány zdravotních pojišťoven. V této souvislosti doporučujeme sledovat jak webové stránky příslušných resortů, tak komorový web.

Potřebujete sdílet zaměstnance ?

Know-how a zkušenosti k tomu, jak provést, co se osvědčilo mezi členskými firmami, Vám zprostředkuje Váš partner v podnikání – OHK Opava – pište nebo volejte na reditelka.ohk@opava.cz, 720 033 015

Chcete si vychovat nové zaměstnance ze středoškoláků? Přidat jim do osnov, co potřebujete? 

I zde máme hotový manuál a nadšence, kteří Vám s tím pomohou a navedou Vás. Už to funguje, už se to děje. Pojďte do toho s námi. Know-how a zkušenosti k tomu, jak provést, co se osvědčilo, kterou školu oslovit, zajistit pro Vás obsahovou náplň odborných předmětů, na které „naroubujete“ své kvalifikační požadavky, … to vše Vám zprostředkuje Váš partner v podnikání – OHK Opava – pište nebo volejte na reditelka.ohk@opava.cz, 720 033 015

Více v reportáži TV Polar https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000024205/chybejici-technicke-profese-doplni-absolventi-nove-vzniklych-oboru

Mechanik seřizovač vstřikovacích lisů pro KSR

 

Hledáte zaměstnance nebo se chystáte propouštět? 

Je tu aplikace moje-misto.cz, kde je registrováno na 100 firem z MSK a denně přibývají seznamy pracovníků, které si jednoduše vyfiltrujete. Pro propouštěné nabízí profesionální poradenství – znakem vyspělé firemní kultury je i to, jak přistupujete k propouštěným.

Program podpory zaměstnanosti při Úřadu práce 

  1. Podpora flexibilního zaměstnávání (FLEXI) Podpora flexibilního zaměstnávání (uradprace.cz)
  • Možnost dotací na zajímavých místech  – např. sdílené pozice, generační tandem…..
  • Sdílené pracovní místo – Zaměstnavateli, který uzavře se svými zaměstnanci písemnou dohodu podle § 317a zákoníku práce, může ÚP ČR poskytnout finanční příspěvek formou refundace vzniklých mzdových nákladů. Příspěvek bude poskytován maximálně po dobu 12 měsíců. Sdílených pracovních míst může být u zaměstnavatele vymezeno několik. Podporovány budou zejména osoby se zdravotním postižením, osoby starší 60 let, osoby pečující o dítě do 10 let věku a osoby pečující o osobu v některém ze stupňů závislosti stanoveným zvláštním právním předpisem.
  • Společensky účelné pracovní místo vyhrazené (SÚPM) – generační tandem – podstatou je podpora přenosu pracovních zkušeností na osoby vstupující na trh práce bez předchozích pracovních zkušeností a delší zaměstnatelnost starších osob
    v předdůchodovém věku. U zaměstnavatele je tak zajištěno zapracování nově přijímaného zaměstnance (uchazeč o zaměstnání) provedené stávajícím zaměstnancem (zájemce o zaměstnání), kterému vznikne nárok na starobní důchod v období do 36 měsíců, a který je zároveň ohrožen ztrátou zaměstnání. Příspěvek je poskytován minimálně na dobu 6 měsíců a maximálně na dobu 12 měsíců.

Kontakty:

Sabina Kurková                    / 950 142 477 / sabina.kurkova@uradprace.cz

Veronika Dudašíková, Mgr. / 950 142 406 / veronika.dudasikova@uradprace.cz

Zahraniční zaměstnanci 

Polsko

Vyvíjíme novou iniciativu ve spolupráci se Sdružením starostů obcí Hlučínska hledáme polské zaměstnance v příhraničí, registrujeme nabídky na polském portále plusydlabiznesu.pl , snažíme se zřídit pravidelnou autobusovou linku Ratiboř – Opava.

Chcete více informací? Pište na reditelka@ohkopava.cz