Zaměstnanci – aktivní pomoc firmám a živnostníkům

Informace k testování zaměstnanců

Hospodářská komora ČR vypracovala pro podnikatele praktické informace k povinnému testování zaměstnanců, Pro lepší přehlednost jsou informace podávány formou otázek a odpovědí:

Co a kdy mají učinit zaměstnavatelé s počtem zaměstnanců od 1 do 9?
Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců od 1 do 9 platí povinnost testovat zaměstnance v následujícím režimu:

 • smluvně musí zajistit dostupnost testů pro své zaměstnance do 28. 3. 2021;
 • od 6. 4. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.
 • opatření ministerstva zdravotnictví k testování ve firmách od 1 do 9 zaměstnanců ZDE

Důležité upozornění: Za zaměstnance jsou považováni přidělení agenturní zaměstnanci a dále i  další osoby, které na základě jiného vztahu než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

 Jaké jsou povinnosti pro testování osob samostatně výdělečně činných?

Pro živnostníky a osoby samostatně výdělečně činné bude od 6. 4. 2021 platit povinnost antigenního testování na covid-19 v případě, že se při výkonu své práce setkávají se třetími osobami (s výjimkou osob ve společné domácnosti). Testy na přítomnost koronaviru při výkonu povolání nesmí být starší než 7 dní. Opatření ministerstva zdravotnictví k povinnému testování OSVČ čtěte ZDE.Existují výjimky, kdy není nutné testovat?

 1. zaměstnanci pracující formou home office a nedostavující se na pracoviště (testováni musí být tehdy, vznikne-li potřeba, aby se na pracoviště dostavili),
 2. osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem testu na covid-19 před méně než 90 dny, a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19,
 3. osoby s certifikátem MZdr  o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od druhé dávky (resp. u jednodávkových vakcín od první dávky) uplynulo nejméně 14 dnů a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19.

Jak řešit konflikt se zaměstnanci, kteří se odmítají nechat otestovat? Například proto, že způsob samotestů považují za bolestivý či neúměrně invazivní?
Zaměstnanci jsou povinni se takovému testování podrobit, pokud nespadají do žádné z uvedených výjimek. Mimořádné opatření MZdr ukládá povinnost absolvovat test u zaměstnavatele (nebo v odběrovém centru). Odmítnutí testu zaměstnancem bez doložení potvrzení o absolvování testu jinde lze považovat za porušení § 301 písm. c) zákoníku práce a dle toho lze vyvodit pracovněprávní důsledky.

Jaké jsou možnosti zajištění antigenního testování ze strany zdravotnického personálu?

 1. Závodní lékař – poskytovatel pracovně-lékařských služeb – testování ve firmě
  Antigenní testování ve firmě bude prováděno prostřednictvím firemního závodního lékaře – poskytovatele pracovně-lékařských služeb (držitele oprávnění k poskytování zdravotních služeb).

Závodní lékař provede testování v jedné z níže uvedených variant:

 • Poskytovatel již má uzavřenu smlouvu (všeobecné praktické lékařství nebo pracovní lékařství).

Pokud nemá ordinaci v areálu firmy, tak požádá dle zákona o zdravotních službách o povolení o nové místo poskytovaní zdravotních služeb.

 • Poskytovatel nemá se zdravotními pojišťovnami uzavřenu žádnou smlouvu.

V souladu s organizačním opatřením VZP č. 54/2020 požádá pro potřeby úhrady o přidělení nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ) na emailové adrese VZP ČR testovani_covid@vzp.cz

 1. Smlouva s externím poskytovatelem zdravotních služeb – testování ve firmě

Smluvní externí poskytovatel zdravotních služeb zajistí pro zaměstnavatele testování zaměstnanců přímo v provozovně firmy.

 1. Testování mimo prostory firmy ve státem a zdravotními pojišťovnami garantované síti odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center

Zaměstnavatel může odeslat své zaměstnance na testování do sítě stávajících odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center. Aktuální seznam poskytovatelů provádějících antigenní testování je uveden na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, ale je možné využít i kterékoliv tam neuvedené poskytovatele, kteří tuto službu nabízejí.

 1. Testování mimo prostory firmy v ordinaci dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování

Zaměstnavatel může odeslat své zaměstnance k testování do ordinací dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování v tzv. sekundární síti poskytovatelů zdravotních služeb, kteří antigenní testování provádí ve svých ordinacích – praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, zubní lékaři, a další poskytovatelé provádějící testování.

Pro všechny uvedené varianty platí, že:

 • Úhrada bude provedena z veřejného zdravotního pojištění (prostřednictvím výkonu 99949)
 • Poskytovatel (závodní lékař ve variantě 1) bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.

Jaká může být frekvence antigenního testování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění?
Antigenní testování hrazené z veřejného zdravotního pojištění poskytované pojištěncům zdravotní pojišťovny je možné v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR provádět 1krát za 3 dny.

Lze zajistit testování ve firmách a osvč prostřednictvím samotestování?
Antigenní testování zaměstnanců ve firmě a u OSVČ může být dále prováděno i prostřednictvím samotestování.

–  Firma či OSVČ nakoupí samoodběrové testy a poskytne je zaměstnancům k provedení samotestování.

–  Zdravotní pojišťovny vytvoří preventivní program fondu prevence sloužící k odhalování onemocnění Covid 19 prostřednictvím příspěvku k úhradě samoodběrových testů, které zaměstnavatelé a OSVČ prokazatelně využijí pro pojištěnce příslušné pojišťovny.

–  Výše příspěvku na 1 pojištěnce bude nastavena ve výši skutečně uplatněných nákladů na pořízení samoodběrového testu, maximálně však 4 x 60 Kč za měsíc.

–  Firma či OSVČ vystaví jedenkrát za měsíc přehled zaměstnanců firmy či OSVČ (pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny), kteří absolvovali sebetestování, který následně předloží pojišťovně

–  Zdravotní pojišťovny jedenkrát za měsíc na základě přehledu zaměstnanců či OSVČ proplatí firmám či OSVČ náklady spojené s pořízením testu v maximální hodnotě výše uvedené.tj. ve výši skutečně uplatněných nákladů, maximálně však 4 x 60 Kč za měsíc.

Vzhledem k tomu, že u této varianty není zajištěno napojení firmy na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a není tak možné plnit všechna povinná a jednotná hlášení podle pravidel antigenního testování, je nutné:

– Při pozitivitě provedeného antigenního testu laickou osobou zajistit bezprostřední informování (telefonicky, e-mailem) závodního lékaře (poskytovatele pracovně – lékařských služeb) nebo registrujícího praktického lékaře, který rozhodne o konfirmačním testu prostřednictvím RT-PCR testu a vystaví žádanku v ISIN.

–  Firma je povinna zajistit likvidaci potenciálně infekčního materiálu (použitých testů).

Bližší informace k bezpečné likvidaci použitých testů intenzivně komunikujeme s hygieniky.

Jaké antigenní testy pro laické testování lze využít?
Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. naleznete na tomto odkazu. Doplním, že seznam bude průběžně aktualizován.

Kde najdu další informace?
Další užitečné informace a rady, jak při testování postupovat, naleznete na webu Hospodářské komory ZDE.

24.3. nově 2 nabídky ATG testů

 1. V tomto týdnu zahajujeme projekt „PLNĚ HRAZENÉ TESTY PRO VŠECHNY„.

Nejen v případě velkých firem, ale i u konsolidace více menších objednávek od subjektů svazů a komor jsme schopni nabídnout cenu 60,- Kč/test pro všechny, kteří by se normálně na tuto cenu nedostali.  Přitom cena 60,- Kč/test je zlomová – je totiž plně hrazená pojišťovnami a subjektům tak nevznikají vícenáklady na testování.

Aktuálně zásobujeme magistráty a obecní úřady po celé ČR, městské státní zastupitelství, Probační a mediační službu, ambasádu USA, Estonska, školská zařízení a městské příspěvkové organizace, Zemědělský svaz ČR a spoustu firem.

Námi dodávané testy jsou antigenní test LEPU (SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit, Colloidal Gold Immunochromatography), info na našem eshopu ZDE.

Jedná se o nejnovější generaci výtěrových testů schválených MZČR pro samovyšetření. Je neinvazivní, provádí se pouze ze špičky nosu, je vhodný i pro děti a postižené, kde není vhodně provádět klasické testy z nosohltanu.

Cena: do 100ks 66,-, od 101ks 60,- (plně propláceno pojišťovnami)

Testy máme skladem, expedice probíhá do 48 hodin.

Testy mají výjimku Ministerstva zdravotnictví ČR pro tuto společnost

David Piotrovský, +420 732 575 855,  www.deziservis.cz

a

2. Speciální nabídka pro členy Okresní hospodářské komory Opava  slevu mínus 5 Kč/ks.  Cena od 60 Kč do 99 Kč*, dle odebraného množství

 *Test má schválenou výjimku od MZ ČR pro samoodběr. 

V současné době doprodáváme skladovou zásobu: 50400 ks*.

Jedná se o antigenní rychlotest výrobce LEPU MEDICAL. Test je neinvazivní, jednoduchý k aplikaci a s rychlým výsledkem testování do 15 minut, viz. odkaz na video, níže:

 https://www.youtube.com/watch?v=8K48Sr5NuDk&t=115s

*Tato cenová nabídka je platná do vyprodání našich skladových zásob.

 Ing. Martin Bernát, BERMAR TRADE a.s.,  +420 731 504 423, http://info@bermar-trade.com

Pendleři Polsko 

VSTUP NA ÚZEMÍ POLSKA A TRANZIT:

AKTUÁLNÍ UPOZORNĚNÍ!

Polsko ode dne 27.2.2021 zavádí povinnost 10-ti denní karantény pro osoby přijíždějící z ČR do PL, oficiální podmínky vstupu zveřejníme, jakmile budou k dispozici. Zatím platí toto:

Tato povinnost se nevztahuje na osoby:

– očkované druhou dávkou vakcíny schválené EU/EMA;

– které předloží negativní výsledek testu na přítomnost Sars-CoV-2 (antigenní test nebo RT-PCR test), který není starší 48 hodin

Podle vyjádření náměstka ministra vnitra PL Bartosze Grodeckého pro Polskou tiskovou agenturu ze dne 23.2. se karanténní povinnost ani povinnost předkládání negativního testu nebude vztahovat na přeshraniční pracovníky.

Potřebujete sdílet zaměstnance ?

Know-how a zkušenosti k tomu, jak provést, co se osvědčilo mezi členskými firmami, Vám zprostředkuje Váš partner v podnikání – OHK Opava – pište nebo volejte na reditelka.ohk@opava.cz, 720 033 015

Chcete si vychovat nové zaměstnance ze středoškoláků? Přidat jim do osnov, co potřebujete? 

I zde máme hotový manuál a nadšence, kteří Vám s tím pomohou a navedou Vás. Už to funguje, už se to děje. Pojďte do toho s námi. Know-how a zkušenosti k tomu, jak provést, co se osvědčilo, kterou školu oslovit, zajistit pro Vás obsahovou náplň odborných předmětů, na které „naroubujete“ své kvalifikační požadavky, … to vše Vám zprostředkuje Váš partner v podnikání – OHK Opava – pište nebo volejte na reditelka.ohk@opava.cz, 720 033 015

Více v reportáži TV Polar https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000024205/chybejici-technicke-profese-doplni-absolventi-nove-vzniklych-oboru

Mechanik seřizovač vstřikovacích lisů pro KSR

 

Hledáte zaměstnance nebo se chystáte propouštět? 

Je tu aplikace moje-misto.cz, kde je registrováno na 100 firem z MSK a denně přibývají seznamy pracovníků, které si jednoduše vyfiltrujete. Pro propouštěné nabízí profesionální poradenství – znakem vyspělé firemní kultury je i to, jak přistupujete k propouštěným.

Zahraniční zaměstnanci 

Chcete poradit? Dozvědět se více? Je tu Adam Kříž, člen představenstva OHK Opava, který se problematikou zabývá, má přehled a udělá pro Vás maximum.  Schůzku Vám domluvíme u nás na OHK, pište na reditelka.ohk@opava.cz 

 

 

 

Ochranné pomůcky

S ohledem na opatření platné od 25. února ve smyslu povinného nošení roušek a respirátorů ve zdravotnických zařízeních, obchodech, prostředcích hromadné dopravy aj. a tím zvýšeného zájmu veřejnosti o nákup ochranných prostředků, nabízím možnost zajištění sortimentu z tuzemské i zahraniční výroby prostřednictvím portálu HK ČR. Více informací k zajištění ochranných pomůcek a procesu objednání a zprostředkování nákupu naleznete ZDE. K dispozici je vám rovněž burza nabídek či tipy na využití moderních technologií v boji s koronavirem.