Vzdělávání z Operačního programu Zaměstnanost Projekt 60 a Projekt 110

Projekt 110

Reg. číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010875 Název projektu: Vzdělávání členů zaměstnanců OHK Opava

Informace o projektu:  Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu se zapojilo 20 opavských firem, členů OHK. Pro zaměstnance je připraveno školení v oblasti Obecného IT, Měkkých a manažerských dovedností a jiné odborné vzdělávání v rámci interních lektorů.

10.9. 2019 proběhla Business snídaně, na které se zájemci seznámili s podmínkami, postupem a skladbou kurzů, rozběhla se příprava, mapování zájmu a po sestavení tabulky se seznamem kurzů proběhlo výběrové řízení, ve kterém zvítězily firmy AP-Netsoft a Konfucius.

V březnu jsme naplánovali první kurzy, které jsme vzápětí byli nuceni kvůli koronavirovým opatřením zrušit.

 

 

Ukončený projekt z výzvy 60 – zdroj zkušeností pro projekt 110

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005943

PROJEKT 60
OBLAST PŘIDĚLENÉ OSOBOHODINY VYČERPANÉ OSOBOHODINY ZBÝVÁ OSOBOHODIN
Měkké a manažerské dovednosti 4160 3760 400
Účetní, ekonomické a právní kurzy 1564 1056 508
Obecné IT 4080 2480 1600
Specializované IT 256 208 48
Odborné a technické kurzy 3520 408 3112
CELKEM ZAPOJENO OSOB 812

 

Název projektu: Vzdělávání členů zaměstnanců OHK Opava

Informace o projektu:  Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu se zapojilo z více než 40 hodin 79 zaměstnanců členů OHK. Pro zaměstnance je připraveno školení v oblasti Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Účetní, ekonomické a právní kurzy a Technické a jiné odborné vzdělávání.

Předpokládaná realizace školících aktivit jaro 2018 – únor 2019

Výhody:

  • 100% hrazení projektových aktivit z dotace. (v režimu de minimis – financováno z prostředků Evropského strukturálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost).
  • Projekt Vás administrativně nezatíží, veškerá projektová agenda bude zajištěna OHK Opava.
  • Osvědčení o absolvování.
  • Vzdělávání lze realizovat formou firemního (max. 12 osob) i otevřeného kurzu (max. 12 osob).

Podmínky účasti a zapojení do projektu:

  • Účastníkem může být pouze zaměstnanec členské firmy OHK Opava vykonávající práci na hlavní pracovní poměr či dohodu o pracovní činnosti.
  • Jedna osoba smí absolvovat maximálně 10 kurzů.
  • Formou prezenčního studia.
  • Pro poskytnutí dotace na účastníka je nutné absolvovat alespoň 70 % doby výuky jednotlivých kurzů.
  • V rámci celého projektu je nutné absolvovat minimálně 40 hod. napříč nabízenými kurzy.

 

Kompletní nabídku naleznete zdeNabídka_kurzů_OHK projekt 110 _2019_2021-converted