Týdenní inspirativní okénko

 

Týdenní inspirativní okénko přináší podněty k zamyšlení v oblasti
– obchodních dovedností a
– firemní kultury
s cílem zlepšovat úroveň podnikání a pomáhat jim k jeho rozvoji

Okénko rozesíláme členům OHK Opava v pravidelných týdenních intervalech.