Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Rozhodčí soud, resp. jeho řád umožňuje klientům ovlivnit rychlost řízení, vybrat si místo, kde bude probíhat případné ústní jednání, jmenovat kvalitního rozhodce a domoci se tak svých práv s tím, že rozhodčí řízení u Rozhodčího soudu je ekonomicky dostupné právnickým i fyzickým osobám – českým i zahraničním. Rozhodčí nález je vykonatelný, v souladu s Newyorskou úmluvou, nyní ve 157 státech světa (údaj k červnu 2017).

Více na odkaz www.soud.cz