Příručky managementu kvality

Průvodce ISO 9001 a Průvodce ISO 14001

Sekce kvality Hospodářské komory České republiky připravila průvodce, pomocí kterých se můžete lépe zorientovat ve změnách a nových požadavcích v souvislosti s novelizovanými normami kvality. Novinky představují  u normy ČSN EN  ISO 9001:2016 zejména zjednodušení v oblasti dokumentace, na druhou stranu je větší důraz dáván na praktické každodenní prokazování kvality vašich produktů a služeb. U nové normy ČSN EN ISO 14001:2016 je důraz kladen na větší propojení systému environmentálního managementu (EMS) se způsobem řízení (leadership) vrcholovým vedením, propojenost se strategickými cíli a zaměřením organizace. Prioritou je takzvané zvyšování environmentální výkonnosti, což znamená mj. zaměření na efektivnější využívání zdrojů i energie a zvažování etap životního cyklu produktu nebo služby.

Ke stažení: ZDE

Pruvodce_9001_ HKCR_2016

Ke stažení: ZDE

Pruvodce_14001-2016_HKCR