Ponky do MŠ

Okresní hospodářská komora Opava se aktivně angažuje v projektu Ponky do mateřských škol. Psali o nás již i v Deníku  a mluvili o nás v televizi

Jedná se o projekt, jehož cílem je podpora zručnosti a představivosti dětí v mateřských školách, přiblížení polytechnického vzdělávání dětem, které jsou ve věku, kdy se se zájmem seznamují se vším, co jim okolní svět nabízí.

Obdobný projekt již úspěšně běží několik let v Kuřimi, kde se nechala inspirovat MAS Opavsko a Vítkovsko a převedla koncept do našeho regionu. O úspěšnosti projektu nejlépe vypovídají prezentace, videa, pořad České televize a fotografie dětí a jejich výrobků, které si můžete prohlédnout na http://technicke-skolky.cz.

OHK Opava tento projekt přivítala a zajistila výrobu bytelných ponků na Středním odborném učilišti stavebním a podpořila tím také učňovské školství v Opavě.

Svou ročníkovou prací byla do projektu zapojena studentka Střední školy průmyslové a umělecké, která vytvořila metodické listy k výrobě modelu města, použila nářadí a materiály vhodné pro děti z MŠ (foto zde)

V rámci projektu byly v první fázi r. 2018 ponky dodány díky firmám ALDA, Grigar, Hagemann, HON, Slezské stavby Opava, Benkoklima, Model Obaly, Femont a DK1 do 12 školek, v druhé fázi r. 2019 jsme pro ponky sehnali tyto sponzory: ADIV, Elok, Elektro-Pavelek, Fros, Unicont, BCC, Conmetall, Prima Lingua, Linaset, Insportline, DEK, Winro, Gikostart, Velvet Floor, Unicont, Rebyd a La Gabriella. Všem moc děkujeme za všechny školky, kde se s ponky a s nadšením pracuje. Ponky jsou vybaveny opravdovým nářadím, aby děti reálně viděly a vyzkoušely, co práce např. se dřevem a jeho opracováním obnáší.

O ponky má nyní zájem řada MŠ na Opavsku, Vítkovsku a Hlučínsku. Ozval se dokonce i zájemce z Valašských Klobúk. Paní učitelky z mateřských škol byly díky MAS Opavsko a Vítkovsko a MAS Hlučínsko k práci na poncích proškoleny a bude jim také vytvořena metodika sloužící jako návod k výrobě několika výrobků.

Předávání ponku Model Obaly na MŠ Jateční
Dobrý den, paní ředitelko,
moc děkujeme za dnešní den. Jsem velmi rádi, že jste nám pomohli zrealizovat náš sen. Jsme za to velmi vděční, děti jsou nadšené a už začaly plánovat, co vše vyrobíme.
Udělám z fotek koláž a pošlu Vám odkaz na naše webové stránky, kde bych ráda Vám, kteří jste nám pomohli, poděkovala. 
Ještě jednou moc děkuji a věřím, že budeme spolupracovat i nadále.

Sylvie Graf 
Bc.Sylvie Graf
Mateřská škola Opava, Šrámkova, příspěvková organizace, pracoviště Jateční

Předávání ponku Femont v MŠ Vávrovice

Obracíme se tímto na Vás s žádostí o sponzorství, které je možné ve třech variantách:

  1. Zakoupení ponku pro konkrétní mateřskou školu v hodnotě 7.500,- Kč. Na ponk bude umístěno logo Vaší společnosti.
  2. Zakoupení nářadí v hodnotě 1.700,- Kč.
  3. Zakoupení ponku, nářadí a materiálu pro konkrétní mateřskou školu v hodnotě 9.900,-. Na ponk bude umístěno logo Vaší společnosti.

Máte-li zájem dozvědět se o projektu více,  kontaktujte prosím paní ředitelku Okresní hospodářské komory Opava p. Miluši Psotovou, tel. 720 033 015, reditelka.ohk@opava.cz.

Fotky z předávání ponků od firmy Benkoklima a Slezské stavby Opava, kde byly přítomny členky představenstva OHK Opava, ing. Krejčí a ing. Grygová, aktivně zapojené v pracovní skupině Vzdělávání