Podnikání bez hranic, výměna informací a společné hledání příležitostí pro rozvoj ČR-PL příhraničí

Výsledky realizovaných aktivit
Projekt č. CZ.3.22/3.3.04./13.03884

Jako součást mikroprojektu s nadpisem „Podnikání bez hranic – výměna informací a společné hledání příležitostí pro rozvoj ČR-PL příhraničí“ byl informační a propagační film představující ekonomický a investiční potenciál města Ratiboř.

Zemědělství a zpracovatelský průmysl – pilíře Ratibořska

Ratibořský okres je po staletí spojován se zemědělstvím. Nahrává tomu i skutečnost, že zde jsou vysoce kvalitní orné půdy. Naši rolníci jsou v rámci Polska výjimeční. Farmy jsou zde moderní a zemědělské plodiny mají vysokou kvalitu. Na stejně dobré úrovni je také chov zvířat. Chovné farmy jsou pod stálým dozorem veterinářů.

Produkty pěstování rostlin a chovu zvířat zásobují místní potravinářský průmysl. Mezi důležité odběratele patří také velkosklady a individuální odběratelé. Ratibořskou zeleninu je možné koupit na tržištích, v obchodech a dokonce i přímo u samotných hospodářů. Velkou popularitou se také těší uzeniny, medy, mouka nebo pivo vyráběné na tomto území.

Kvalita výrobků a konkurenční ceny obohacují život nejen obyvatelům ratibořského regionu. Mnoho stálých klientů přijíždí také z Česka. Blízkost hranice je podle odborníků na zemědělský trh příležitostí pro další rozvoj a také umožňuje propagovat zemědělce a podniky na obou stranách hranice. Prvním krokem k tomuto cíli by mohla být společná plodinová burza.

Zveme proto všechny k tomu, aby se seznámili s podrobnostmi zemědělství a potravinářského průmyslu, které popisujeme v našem textovém materiálu.

Ratibořsko využívá přírodní zdroje energie

Slunce je zdrojem věčné energie, kterou člověk stále častěji dokáže využívat pro své potřeby. Bytové družstvo „Nowoczesna”, největší majitel bytového fondu v Ratiboři, postupně instaluje na svých budovách sluneční kolektory. Díky těmto slunečním panelům je do bytů dodávána teplá voda ohřívaná pomocí slunečních paprsků. Ratiboř je často popisována označením „solární pánev“, protože sluneční kolektory, které jsou zde vyráběny, tvoří cca 30 procent celé polské výroby v tomto segmentu. Jejich kvalita je potvrzena nejen certifikáty, ale také zkouškami odolnosti. Dalším cenným zdrojem tepla je biomasa, kterou je možné získat pro potřeby domácností například z pěstovaní energetické vrby. Obnovitelná paliva využívá při své výrobě energie společnost Rafako, známý místní dodavatel mimo jiné i technologií spojených se spalováním biomasy a komunálních odpadů. Využíváním přírodních zdrojů energie dosahujeme toho, že teplo se stává přátelštější součástí životního prostředí.

Ratibořsko je dobré místo pro investování

Ve strategii rozvoje města Ratiboře pro nejbližší roky hraje příhraniční poloha města klíčovou roli. Spolupráce s Českou republikou je umístěna na druhém místě v pořadí silných stránek oblasti.

Češi mohou investovat v Ratibořské průmyslové zóně. Investiční pozemky se nacházejí ve čtvrti Ostróg, na předměstích Ratiboře, blízko vojvodské silnice vedoucí k dálnici A4. Zóna je vybavena inženýrskými sítěmi – je v ní přístup ke všem médiím. Byla postavena příjezdová silnice s kruhovým objezdem. Město vlastní v této zóně 6 pozemků, přičemž 3 z nich již byly prodány a nyní jsou na nich stavěny výrobní haly. Největší výhodou investování v zóně jsou úlevy na daních, které jsou poskytovány na období několika let a garantovány státem.

V oblasti získávání zahraničních investorů je nejlepší Obec Pietrowice Wielkie. Očekává se tam realizace tří velkých investic, mimo jiné z oboru výroby oken a ze zemědělského průmyslu. Vznikají také menší podnikatelské aktivity, jako například holandská továrna na výrobu postelí. Zdejší samospráva se soustřeďuje na zlepšování stavu příjezdových silnic, staví inženýrské sítě a parkoviště.

Nejjižněji vysunutá obec ratibořského okresu – Krzanowice –  také nabízí možnost investování v pohraničí. Plánuje vdechnout nový život nemovitosti v místě Pietraszyn. Jedná se  o pozemek s rozlohou půl hektaru se zástavbou s užitkovou plochou 700 m2. Vše se nachází pouze necelý kilometr od hranice. Lokalizace, pohodlný dojezd do největších měst – na české i polské straně – dobrý technický stav budov, to vše jsou argumenty hovořící o tom, že je to dobré místo pro investování. Mohl by zde vzniknout hotel, zdravotní středisko, dům klidného stáří nebo kancelářská budova.

A toto je jedinečná nabídka v rozsahu celého ratibořského okresu. Je možné získat sławikowský zámek s kouzelným parkem v rozloze až 5 hektarů. Tento historický objekt je nejvážnější investiční nabídkou obce Rudnik. Vesnice Sławików leží na okraji obce a okresu, dále začíná Opolsko. Samotný zámek je pouze částí celkové nabídky. Zbytek tvoří park, terény se zástavbou pro služby, turistiku a rekreaci. Celek byl vyceněn na více jak 300 tis. PLN.

Ratibořsko se opírá o zemědělství a zpracovatelský průmysl. V této oblasti existuje potenciál pro firmy, které by mohly navázat spolupráci s místními výrobci. Jde o možnou přidanou hodnotu k tomu, co již funguje. Obchodní příležitostí může být také možnost realizovat subdodávky pro větší firmy, které působí v samotné Ratiboři nebo ve Slezsku.

 

Cestování  bez hranic
Magická místa Ratibořska

Ratibořsko má velkou historickou a kulturní spojitost s Opavskem. Spojovala nás společná unie, železniční spojení, obchodní a společenské vazby. Návštěvu ratibořského okresu je dobré začít v Chałupkách na zámku Rothschildů, v meandrech Odry a na historickém nádraží, kde se propojily železnice Habsburků a Hohenzollernů. V Krzyżanowicích zve zámek Lichnowských, pánů na Hradci a Chuchelné, kde pobývali Beethoven a Liszt. V Tworkowě čeká historický mlýn, ruiny středověkého hradu a farní kostel s unikátní sbírkou truhel von Reiswitzů. V Bieńkowicích můžeme navštívit nejstarší činnou polskou kovárnu a muzeum kovářství.

Hodně nabídnout může Ratiboř – historické hlavní město Horního Slezska a království gotiky. Prohlídku začneme od zámku, dávného sídla Piastovců a Přemyslovců, s překrásnou kaplí sv. Tomáše, zvanou slezskou Sainte Chapelle. V knížecím domě jsou četné expozice, mimo jiné  i slezský Sherwood a… vězeňská cela a zbrojnice. Muzeum v Ratiboři se pyšní kolekcí s názvem v Kraji Ozirise, prezentující úplný hrob ze starověkého  Egypta – mumii, kartonáž a sarkofágy. V budově muzea na ulici Gimnazjalna je možné také nahlédnout do středověkých krypt – hřbitova dávných vládců Horního Slezska a v sousedící budově si pak prohlédnout výstavu starých zubařských technik, ze které může běhat mráz po zádech. V Ratiboři můžeme také shlédnout kostel sv. Jakuba po dominikánech, kde byla sepsána nejstarší polská věta, dále gotickou faru, vězeňskou věž a fragmenty městských zdí. Na ulici Chłopska pak seismologickou stanici s malým muzeem. Milovníky přírody pozve Ratibořsko do lesa Obora, kde se nachází Arboretum Moravské brány a začarovaná zahrada s obrovským labyrintem rostlin a keřů.

Na hranici Ratiboře a obce Nędza se nachází nejzajímavější slezská přírodní rezervace Łężczok s pěšími i cyklistickými trasami a s rozhlednou. V obci Rudy čeká na turisty opatství cisterciáků se zázračnou a v Opavě ctěnou ikonou Panny Marie Rudské, s pěkným kostelem, středověkým klášterem a s barokním opatským zámkem. Kolem Rud vede ekologická naučná cyklostezka a u výjezdu směrem na Gliwice zve k návštěvě skanzen úzkorozchodné železnice, který organizuje projížďky parním vláčkem. Z Rud je vhodné pokračovat na Ciechowice, kde se jediným přívozem ve Slezském vojvodství dostaneme na levý břeh Odry, do Grzegorzowic a odtud pak do krajiny Josepha von Eichendorffa. V Łubowicích, kde kdysi dávno bylo velké historické lužické hradiště, se nachází ruiny zámku, kde se narodil slavný německý básník období romantismu. Je tam také jeho muzeum a muzeum s archeologickými sbírkami.

Putování končíme ve Sławikowě  u ruin zámku von Eickstedtů, odkud se rozprostírá pohled na krásné panorama údolí Odry protínající Ratibořsko, kudy dříve vedla slavná jantarová stezka.

Mikroprojekt „Podnikání bez hranic, výměna informací a společné hledání příležitostí pro rozvoj ČR-PL příhraničí s číslem CZ.3.22/3.3.04/13.03884
je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.