Komora připravila přehled úlev pro podnikatele a zaměstnance

Páteční telekonference se zástupci 17 firem z regionu ukázala nejistotu z budoucnosti. Informace se sypou ze všech stran, zaměstnavatele trápí neexistence zákonných důvodů pro rozvázání pracovního poměru z důvodu výpadku zakázek, využívají kurzarbeit, ale ten není všespásný. Níže proto přinášíme přehled schválených úlev. V dodavatelsko-odběratelských vztazích se obnovují jednání o smluvních podmínkách, řeší se, jak se bude pohlížet na vis major u jednotlivých případů. Zatímco některé firmy musely dočasně omezit či zastavit výrobu (např. KSR, Witzenmann), jiné nabírají zaměstnance kvůli výpadku polských pracovníků (Mondelez, pekárna Knappe).

Souhrnný přehled možností státní podpory a dalších úlev pro podnikatele a zaměstnance

Nový problém pro firmy zaměstnávající polské pracovníky

Vážení zaměstnavatelé,

na základě četných dotazů posílám informace ke změně režimu na česko-polské hranici pro polské zaměstnance dojíždějící do českých firem. Nejspíš je bezvýznamné všechny dokumenty překládat. Pro všechny české zaměstnavatele je důležitá skutečnost, že každý Polák, který překročí po páteční půlnoci státní hranici, musí být 14 dní v karanténě. Nařízení polské vlády nabývá účinnost 27.03.2020 od 00:00. To však znamená, že polští pracovníci u nás budou pracovat naposledy ve čtvrtek 26.03.2020 do 24:00! V přílohách je uvedena platnost do 11.04.2020, pokud nebude prodlouženo. Jedná se o podobný režim jaký je na česko-německé a česko-rakouské hranici.

O dalších případných změnách Vás budeme průběžně informovat.

Wczoraj został usunięty z rozporządzenia z 20 marca (poz.491)  punkt o zwolnieniu z kwarantanny

 • 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 2 w ust. 6 uchyla się pkt 1;

czyli ten zapis

 1. Obowiązku, o którym mowa w ust. 2,(tj. 14-dniowa kwarantanna) nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tych państwach;

Ošetřovné pro OSVČ – metodika se teprve projednává, vyčkejte prosím

Prosíme OSVČ, kteří si chtějí požádat o ošetřovné na své děti do 13 let, aby vyčkali ještě pár dní na jasné pokyny od MPO, které nyní zpracovává metodiku, zítra projde změna zákona sněmovnou a teprve pak se dozví příslušné úřady, jak se bude postupovat, jaký bude formulář. Proto zatím nevolejte o informace. Jakmile budou jisté, budeme vás ihned informovat. Bude se vyplácet zpětně, nic v tomhle nyní nelze urychlit.

Shrnutí toho, co nám promine Ministerstvo financí, jak se pomůže zaměstnanosti, jak na nebalené potraviny a co polští pracovníci

Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) o promíjení úroků z prodlení, pokut či správního poplatku.

Č. j. MF-7108/2020/3901-2:

Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),

takto:

 1. Daňovým subjektům, jimž byl na základě individuální žádosti podle § 259b daňového řádu alespoň částečně prominut úrok z prodlení z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2

promíjím

pokutu za opožděné tvrzení daně podle § 250 daňového řádu, která je příslušenstvím daně, u níž došlo k tomuto prominutí úroku z prodlení;Pokračovat ve čtení →

POMOC PODNIKATELŮM Z OPAVSKA – KDE, JAK, CO

Jsme s Vámi, řešíme s Vámi nově vzniklé problémy, sbíráme podněty, které pak HK ČR projednává za celou podnikatelskou obec s vládou.
Pomáháme si i vzájemně. Vyměňujeme si informace, zkušenosti, zítra v 11.00 se propojíme v Messengerhovoru, který zahájí předseda představenstva Lukáš Pavelek. Hlaste se na OHK Opava, kdo se chcete účastnit.

Komora spustila nový systém na zodpovídání dotazů podnikatelů. Dotazy můžete poslat i prostřednictvím webového formuláře zde. Nový systém urychlí a zefektivní procesy pro odpovídání velkého množství dotazů, které nám podnikatelé zasílají. Pomoc je bezplatná –  funguje ve spolupráci se čtyřmi renomovanými právními kancelářemi, Havel & Partners, Becker & Poliakoff, AK Němec, Bláha & Navrátilová a AK Felix. IT infrastrukturu pro tento účel bez nároku na honorář vytvořila firma NEWPS. Děkujeme.
Zde přinášíme praktické přehledné shrnutí k právům a povinnostem v rámci nouzového stavu, které pro Vás zpracoval náš nový člen, právní kancelář OK legal.

Kroky, které je třeba podniknout k finančnímu zajištění chodu malých a středních firem v tomto období pro Vás shrnul člen představenstva, ing. Vladimír Schreier – tabulku pro malé a střední firmy si stáhněte zde.

Díky těmto krokům si můžete zavést plánování financí a včas realizovat opatření k udržení finanční schopnosti:

 • Před termínem splátek požádat banky o odklad termínu splátek  (doporučuji odklad březnových, dubnových a květnových splátek na říjen  až prosinec letošního roku, popřípadě prodloužení celkové splatnosti úvěru
 • 25. je termín platby DPH za únor, pokud vláda sama nepřistoupí k opatření, požádat o odklad splatnosti nebo o splátkování (je třeba řešit před  25. 3. 2020)
 • Požádat Správu sociálního zabezpečení o povolení splátek odvodů na sociální zabezpečení
 • Projednat s vrcholovým a středním managmentem postupnou úhradu jejich mzdy za březen, popřípadě vyplatit šedesát procent, zbývající část doplatit v květnu
 • Vzhledem k tomu, že situace nebude lepší minimálně do poloviny května projednat s dodavateli, pokud mají možnost, prodloužení splatnosti
 • V případě energeticky náročných výrob požádat dodavatelé o odložení záloh za  energie
 • Projednat s bankami navýšení kontokorentu

Všechna opatření se musí realizovat dříve, než firma bude v platební neschopnosti a nebude schopna dodržovat splatnost svých  závazků.

Komora radí, pomáhá, jedná na vládě – propojuje Vás

Kromě služeb HK ČR, která vyjednává s vládou o opatřeních zmírňujících dopad na podnikatele a živnostníky a podmínkách koronaúvěru, je v provozu Informační linka Ministerstva dopravy k mimořádným opatřením v mezinárodní dopravě  225 131 810 a Informační linka Ministerstva průmyslu a obchodu pro živnostníky a podnikatele 224 854 444.  Doporučujeme se inspirovat i dokumentem ze Svazu průmyslu k účinnému zavedení opatření pro podniky https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/pravni-infoservis/13413-doporucena-opatreni-velkych-podniku-proti-sireni-koronaviru

OHK Opava mapuje Vaše problémy ve sdílené tabulce a řeší konkrétní případy k polským pracovníkům, rouškám, vývozu zboží, provozu, právním službám, výpovědím apod. Přidejte se se svými zkušenostmi na:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gtWj5LtyiqZJDtn6OTzwl2Rtst0JgnWEXN-O7LvL9f4/edit?usp=sharing 

Máte-li facebook, přidejte se do skupiny Koronavirus firmy, Opava 2020, v pátek 20.3. v 11.00 se zájemci mohou (místo dnešní zrušené snídaně) přidat do telekonferenční výměny informací mezi firmami přes messenger hovor s OHK Opava .

 

Omezení provozu OHK Opava po dobu karantény

„V souvislosti s aktuálním opatřením vydaným za účelem zabránění šíření koronaviru dochází od  16.března 2020 do odvolání k omezení osobního styky s klienty OHK Opava.

Úřední hodiny  pro ověřování certifikátů budou v pondělí až čtvrtek  od 9 do 11 hod., v pátek zavřeno.  Mimo tuto dobu jen po telefonické domluvě. CzechPoint pouze na pobočkách České pošty.

Dále upozorňuji, že budova Knihovny Petra Bezruče v Opavě bude po dobu nařízení vlády uzamčena i během úředních hodin. Klienty budeme pouštět individuálně po zazvonění  na zvonek u vstupních dveří pouštět jen do vestibulu budovy.  Zde si dokumenty včetně částky k zaplacení převezmeme a ověřené vrátíme na počkání zpět. Prosím pro vstup do budovy noste roušku nebo šálu.

Komora bojuje za kompenzace pro podnikatele a oddálení daní

 • Dnes se uskutečnilo jednání představitelů HK ČR, reprezentujících aktuálně nejvíce postiženou část členské základny (cestovní ruch) s ministryní financí Alenou Schillerovou. Ministryně v mezích svých rezortních kompetencí vyhověla žádostem podnikatelů o mimořádné daňové úlevy, v jejichž důsledku budou podnikatelům generálním rozhodnutím ministryně a jednotně metodicky koordinovanými rozhodnutími finančních úřadů pardonovány úroky z později zaplacených částek a pokuty za opožděné podaná přiznání k dani a kontrolní hlášení v období do 31. července 2020. Do téhož data se nebudou muset podnikatelé platit správní poplatky za žádosti o povolení posečkání úhrady daně nebo o prominutí zmíněných úroků. Pokud jde speciálně o daně z příjmů, všichni poplatníci (fyzické i právnické osoby) budou moci bez jakékoliv žádosti a sankce podat roční daňové přiznání a zaplatit příslušnou daň kdykoliv do 1. července 2020. V praxi tak podnikatelé budou moci odložit placení zejména nejvíce zatěžujících daní z příjmů a DPH, naopak ti, pro které daňová přiznání znamenají vratky, budou mít možnost využít standardních termínů. O dalších rozpočtových opatřeních, zejména o konkrétní výši kompenzací náhrad mezd, vyplácených zaměstnavateli zaměstnancům, kteří jsou v souvislosti s koronavirem na překážkách, o poskytování nějaké obdoby ošetřovného OSVČ, které musí pečovat o děti kvůli uzavření škol, nebo o možnosti zavedení případných dalších dotačních programů bude ministryně jednat – věříme, že urychleně – s ostatními členy vlády.
 • Dále jsem dnes jednal s předsedou představenstva České spořitelny Tomášem Salomonem o vytvoření speciálních bankovních nástrojů, které by mohla banka zavést pro podnikatele zasažené důsledky opatření na ochranu před koronavirem.
 • Zveřejnili jsme pro vás souhrn kompenzačních opatření pro všechny zasažené podnikatele a zvláštní nástroje cílené na OSVČ.
 • Zároveň na našem webu najdete přehled opatření prosazovaných Hospodářskou komorou v souvislosti s hrozbou koronaviru a jejich aktuální stav.
 • Na webu věnovaném koronaviru jsme pro vás také aktualizovali souhrn nejčastějších otázek a odpovědí, které souvisí nejen s včera vyhlášenými vládními opatřeními. Najdete zde odpovědi mj. na téma výjimek vycestování do zahraničí.
 • Ve spolupráci s Vámi pokračujeme v analýze negativních dopadů pro podnikatele a sumarizaci možných návrhů kompenzačních řešení. Získané informace využíváme při jednáních s příslušnými orgány státu.
 • Některé asociace taktéž zveřejňují aktuální informace o přijatých opatření a jejich dopadů do konkrétních oborů podnikání na svých stránkách. I jejich odkazy jsme umístili na www.komora.cz.
 • Česká asociace úklidu a čištění vydala pro všechny speciální Metodické doporučení pro účinnou dezinfekci povrchů v souvislosti s COVID -19 – koronavirem, které nám všem pomůže se účinně bránit proti koronaviru.
 • Ministerstvo zdravotnictví dnes spustilo nový web týkající se onemocnění COVID-19. Představuje na něm důležité informace, otázky a odpovědi, důležité kontakty a odkazy, vývoj událostí v čase, souhrnné informace pro občany, zaměstnance, zaměstnavatele a pro zdravotníky. Sami dále soustředíme veškeré informace na www.komora.cz/koronavirus/
 • Zároveň připravujeme spuštění ankety mezi všemi členy komory. Anketu rozešleme nejpozději na začátku nového týdne. Výstupy z této ankety použijeme pro další vyjednávání podmínek konkrétních opatření na zmírnění dopadů vydaných opatření.

Pokračovat ve čtení →