Podnikatelská mise do Kanady

Dovolte mi informovat Vás o doprovodné podnikatelské misi předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Radka Vondráčka v termínu 26. – 31. května 2019 do Kanady. Mise se uskuteční speciálním letadlem a podnikatelská delegace bude vedena viceprezidentem HK ČR Bořivojem Minářem.

Během mise bude zorganizováno Česko-kanadské podnikatelské fórum v Ottawě, Torrontu a Halifaxu. Podrobnější program se v tuto chvíli tvoří, v plánu jsou však společenská setkání za účasti předsedy PSP ČR, možná účast firem na vybraných jednáních předsedy PSP ČR, návštěva vybraných institucí, jednání v regionu Niagara, atd.Pokračovat ve čtení →

BENKO KLIMA a SLEZSKÉ STAVBY OPAVA předávají první ponky do MŠ

16.4. byl předán první z 10 ponků, které putují v první vlně do mateřských škol. 18.4. bude předán druhý. První ponky předávají dvě členky představenstva OHK Opava, Kateřina Grygová z firmy BENKO KLIMA s.r.o. a Kateřina Krejčí, z firmy SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., obě též členky pracovní skupiny Vzdělávání. Za MAS Opavsko je u předání přítomen Martin Hořínek, který koordinuje i školení pro pedagogy. Ponky nám vyrobilo Střední odborné učiliště stavební, takže máme důkaz, že mladí učni jsou šikovní a umí pracovat se dřevem a spojovacím materiálem. Nářadí sponzoři nakupují od firmy Conmetal, která nabídla pro dobrou věc příznivé ceny.

Karel Havlíček novým ministrem průmyslu a obchodu

Toto píší titulky novin o novém ministrovi:  Hájil podnikatele a politiky kritizoval, teď bude Havlíček ministrem

Svítá se snad podnikatelům na lepší časy ? Že bychom se s jednou vysokou školou byli schopni vyznat v daních, předpisech apod.? Že bychom se dočkali méně regulace, pokut, kontrol, návštěv ze všech možných úřadů a někdo si uvědomil, že co si doma vytvoříme, to si tu zdaníme, dáme našim lidem práci a nevyvezeme kapitál ze země ven??

Necháme se překvapit. Minimálně se domluví s 90% obyvatel planety …

Narodil se v roce 1969. Vystudoval stavební fakultu ČVUT, pak získal doktorát na podnikohospodářské fakultě VŠE. Na univerzitě se habilitoval jako docent na fakultě financí a účetnictví. Studoval i na PIBS při Manchester Metropolitan University.

V 90. letech hájil zájmy podnikatelů, stal se předsedou představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Je také děkanem na Vysoké škole finanční a správní. Na téma řízení malých a středních podniků napsal desítky odborných článků.

Hovoří šest jazyky – anglicky, německy, francouzsky, španělsky, rusky a čínsky

Byl místopředsedou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/karel-havlicek-babis-novakova-novy-ministr-prumysl-obchod.A190401_163337_domaci_fort

 

Malé a střední podniky mohou využít evropské dotace na svou propagaci v zahraničí

Díky dotaci z programu Marketing se společnosti ABM Technology z Jičínska podařilo vstoupit na nové trhy.

Příkladem úspěšného dotačního čerpání je projekt společnosti ABM TECHNOLOGY s.r.o. z Jičínska, která se věnuje výrobě, vývoji a prodeji strojů určených pro práce na pozemních komunikacích. Firma využila dotace na účast na oborových veletrzích zaměřených na prezentaci strojů v Německu a v Rakousku. „Díky naší prezentaci na těchto výstavách se nám postupně podařilo vstoupit na italský, řecký a turecký trh. Hlavní záměr projektu byl splněn, získali jsme nové kontakty v různých zemích, spojili jsme se s distributory a podařilo se nám zrealizovat i nové zakázky,“ říká Radek Bukovský, jednatel ABM TECHNOLOGY.Pokračovat ve čtení →

Registrace vystavovatelů na Veletrh povolání Opava 24. a 25.X. 2019

Získejte nové zaměstnance! Oslovte 1500 žáků 9. třídVystavujte na historicky prvním Veletrhu povolání Opava

Nabízíme Vám jedinečnou příležitost vystavovat na Veletrhu povolání Opava 2019, který se bude konat 24. a 25. října 2019 ve Víceúčelové hale.

Co je to Veletrh povolání Opava 2019? 

Historicky první ročník veletrhu je platformou pro prezentaci odborných profesí, možností odborného vzdělávání a jejich použití v budoucím zaměstnání
ve firmách okresu Opava.

Veletrh je organizován Úřadem práce ČR (Kontaktní pracoviště Opava) ve spo-lupráci s Okresní hospodářskou komo­rou Opava, statutárním městem Opava,
s podporou Moravskoslezského kraje a MAS Opavsko.

Jakým způsobem mohu vystavovat? 
Nabízíme firmám možnost prezentace formou stánků jak v interiéru, tak v ex-teriéru Víceúčelové haly.

Jak se mám přihlásit?
Více informací o veletrhu naleznete v dokumentu ke stažení ZDE, plán haly je ke stažení ZDE.

Vyplňte registrační formulář, který si stáhnete ZDE. Podepište jej a zašlete
do 30. dubna 2019 na e-mailovou adresu OHK Opava: ohk@opava.cz.

 

Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání je Apríl!!

Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání je pondělí 1. dubna 2019. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně.
POZOR !  Nejčastější chyby daňových poplatníků:
• Špatně uplatňují odčitatelné položky a slevy na dani – například školkovné uplatňují v maximální možné výši, ačkoliv reálně zaplatili nižší částku.
• Započítávají slevy a zvýhodnění, i když na ně nemají nárok – například úroky z hypotéky si uplatňuje ten, kdo není vlastníkem.
• Chybně uplatňují slevu na manželku nebo manžela – nejčastější chybou bývá nezahrnutí nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo mateřské do příjmů manželky nebo manžela. Slevu lze uplatnit, pokud vyživovaná manželka/manžel neměla vlastní příjmy přesahující za daný rok 68 000 Kč. Těmito příjmy se rozumí úhrn všech vlastních příjmů nesnížený o daňové výdaje, tj. hrubý příjem.
• Často také špatně uplatňují slevu na dítě. Nejčastější chybou je uplatnění jednoho dítěte oběma rodiči.
• V neposlední řadě by poplatníci neměli zapomenout se na všechny formuláře podepsat a odevzdat je se všemi povinnými přílohami.
Podrobnější informace, vztahující se k podání přiznání k dani z příjmů, včetně formulářů a informací k jejich vyplnění, jsou dostupné na internetových stránkách Finanční správy https://www.financnisprava.cz/, kde naleznete i přehled výjezdů do obcí.

První ponky jdou do školek

Pracovní skupina Vzdělávání OHK Opava v čele s paní Krejčí a panem Hinterbergerem je připravena předat první ponky vyrobené učni na SOU stavebním v Opavě do mateřských škol preferovaných jejich sponzory. Patří k nim firmy HON, Model Obaly, Slezské stavby, BENKO KLIMA, DK1, fa Grigar a Femont. Další ponky a nářadí čekají na své sponzory.Pokračovat ve čtení →

Hledáte nové prostory či pozemky pro podnikání? Jak to vidí město Opava?

Včerejší fórum s panem primátorem, hlavním architektem města Opavy a tvůrcem mistrovsky zpracované mapové aplikace města, panem Drozdkem, představilo nelehký úkol, před kterým nyní stojí stávající radnice.
Udat jednotlivým lokalitám ten správný a co nejpřijatelnější ráz a spolu s OHK Opava se snažit najít prostory a pozemky k podnikání v kontextu dopravy ve městě, obchvatu, obytných zón a dalších faktorů.
Pan ing. arch. Stanjura předvedl, že urbanismus a moderní pojetí města je nejen jeho prací, ale i koníčkem a že ví, kde čerpat inspiraci a jak z Opavy vytvořit město, v němž bude život, práce, odpočinek, zeleň, čisto a dýchatelno.
Slova pana primátora vnímáme pozitivně, myslí na občany Opavy a okolí komplexně, na zachování orné půdy, na cyklisty, plynulost dopravy, na rodiny, estetiku města, má přehled o dopravní situaci, obchvatech a dopadech různých změn. Pro podnikatele vyslal signál, že zhruba co dva roky bude město provádět jakousi revizi územního plánu, zapracovávat podněty vznesené kromě jiných subjektů, i hospodářskou komorou, jako mluvčím podnikatelů a živnostníků, a blížit se určité vizi, kterou vytýčí pro dalších 10 – 20 let. U konkrétního problému s areálem v Jaktaři vyjádřil obavy o nákladovost řešení, která by byla nad rámec možností města, ale nabídl, že město může participovat na jednáních z ČEZem, vodárnami, pokud by někde něco drhlo. Pan architekt chce určitě směřovat potenciál průmyslové výroby k jednoduchým dopravním napojením, obchvatu, nikoli vnitřním úzkým cestám.
Zde první psaná reakce od jednoho z účastníků:
…. děkuji ještě jednou za Vaše pozvání na včerejší akci ohledně rozvoje a plánů města. Jednání jak s panem primátorem, dále s hlavním architektem města, s Vámi, s členy OHK a také s dalšími hosty, bylo určitě velice plodné a zcela jistě přínosné pro všechny zúčastněné. Aplikace jsou rovněž velice zdařile připraveny a to nejen z hlediska podnikatelských pozemků, které jsou v mnoha případech obsazeny a nejsou určeny k prodeji (prozatím). Je velice důležité udržet ve městě mladé schopné lidi a to nejen v rámci podnikání a zaměstnávání, ale i v rámci kvalitního a klidného bydlení, cestování (doprava) a v neposlední řadě v rámci vyžití v našem městě (sport, zábava, kultura, atd.). 
Takováto setkávání jsou velice důležitá pro další strategický rozvoj našeho města.

OHK Opava by chtěla své členy na základě výstupů z našeho fóra vyzvat, aby konkretizovali své požadavky na pozemky, brownfieldy, příjezdové cesty, i výhledově do budoucna, abychom připravili pro jednání k územnímu plánu podněty a mohli se zasadit o změny ve prospěch svých členů.