Společenskému večeru OHK Opava vévodil networking a jazz

17.12. 2019 od 18.00 proběhl v prostorách Městského kulturního domu Petra Bezruče Předvánoční společenský večer pro členy OHK Opava a jejich hosty. Ačkoli ve stejnou dobu bojoval o vítězství proti Slovincům opavský basketbalový tým a divadlo nabízelo Verdiho La Traviatu, setkalo se na naší akci šedesát členů, zástupců města, spřátelených institucí, komor a škol.

Po nepříjemném zjištění v úvodu akce, že klavíru ve velkém sále nehraje zrovna pro plánovanou skladbu zásadní klávesa cis, byla ochutnávka klavírních etud omezena na vystoupení pouze jedné studentky Církevní konzervatoře, která skvostně předvedla F. Liszta a S.V. Rachmaninova. Následovala volná zábava, do pozadí hrál Evjazz, panovala přátelská atmosféra, předávaly se kontakty a opět jsme se bavili tím naším krásným opavským fenoménem, že se vlastně všichni přes někoho vzájemně známe.

V pátek 6.12. proběhlo představení OHK Opava pro Hlučínsko

V pátek 6.12. se komora prezentovala na setkání se starosty obcí na Hlučínsku a zástupci podniků a MAS Hlučínsko (např. Armatury Group, Lena-hračky, MSA, Lanex, PF plasty) v Pensionu Sv. Florian v Hlučíně. Práci komory podpořil i senátor Herbert Pavera, vítězové Merkurových křídel pan Arnošt Obrusník a Jan Schindler, do diskuse ke školství, novým oborům, infrastruktuře se zapojila většina účastníků. Cenné informace o průtazích při budování dopravní sítě poskytl ing. Dostál, který jednání s pražskými úředníky na ministerstvu trefně komentoval a osvěžil tak prezentaci ponurých faktů a čísel.

Další ponky pro děti v MŠ předány na Hradci nad Moravicí a v Oticích

Dárek v podobě ponku dostaly ve středu 20. listopadu 2019 děti v otické mateřské škole a 27. listopadu v MŠ Hradec nad Moravicí od firmy ADIV. Základní a mateřské škole Otice jej věnovala firma Conmetall, s. r. o. Nejen děti byly z dárku nadšené. „Moc děkujeme za krásný dárek, těšíme se z něj všichni. Tento dárek bude i dětí rozvíjet manuální zručnost, představivost a fantazii,“ uvedla ředitelka ZŠ a MŠ Otice Romana Evjáková. Ani vedoucí učitelka mateřské školy Andrea Hulová neskrývala radost. „Děti jsou z ponku nadšené. Máme už i polikarpovou stavebnici. Teď dále budou moct pracovat s nářadím, hrát si a rozvíjet svou zručnost,“ uvedla.  Práci s ponkem bude mít ve školce na starost Monika Velebová. „V rámci školních seminářů jsem si vybrala školení polytechnické výchovy, kde se budu seznamovat s tímto ponkem, abych pak mohla dětem předat své zkušenosti,“ uvedla.

Ponk Základní a Mateřské škole Otice věnovala firma Conmetall, s. r. o. Její obchodní ředitel Petr Brosch osobně ponk dětem do školky přivezl. „Naše firma se zabývá dodávkami pracovního nářadí pro obchodní řetězce a velkoobchody. Byli jsme požádáni Okresní hospodářskou komorou o dodání nářadí ke všem ponkům, které putovaly do mateřských škol. Myšlenka se nám líbila, protože tato činnost rozvíjí u dětí manuální zručnost,“ uvedl Petr Brosch s tím, že jeho firma už zatím vybavila přes dvacet ponků. Tento „otický“ ponk dětem zaplatila dětem celý.

Pokračovat ve čtení →

Filar Ziemi Raciborskie putuje do Lanexu

V pátek 8.11.2019 byla v polské Ratiboři oceněna polskou obchodní komorou za česko-polskou obchodní spolupráci firma LANEX a.s. Ocenění převzal z rukou předsedy představenstva OHK Opava Lukáše Pavelka ing. Martin Václavek. Gratulujeme!

 

 

 

 

 

 

 

 

OHK Opava a rekonstrukce Těšínské ulice – jednání s městem vyústila v dopis na kraj

Minulý měsíc proběhlo zasedání zástupců firem sídlících na Těšínské ulici se zástupci magistrátu města Opavy v rámci blížící se rekonstrukce Těšínské ulice.

Během jednání se projednávaly tyto body:

–      Vyřešení hlukového zatížení

–      Bezpečné přechody pro chodce

–      Zachování dobré dopravní obslužnosti Těšínské ulice

Proto jsme se obrátili na investora Moravskoslezský kraj s požadavkem, aby byly zachovány dosavadní 4 jízdní pruhy, při splnění všech 3 výše uvedených podmínek. Byl sepsán dopis (celé znění zde Vyjádření k úpravám ulice Těšínská, Opava_20190913
), který byl odeslán panu hejtmanovi Moravskoslezského kraje.

Veletrh povolání aktuálně

Včera zaplavily veletrh davy návštěvníků, vystavovatelé připravili úžasné ukázky povolání, interaktivní stánky, pečou se tu mini Knappevánočky, hotelovka míchá nápoje, počasí nám přeje, takže i venkovní expozice stojí za to.

Fotky z veletrhu na našem FB a na webu www.veletrhpovolani.cz

Veletrh povolání aktuálně

Přípravy na veletrh vrcholí, už jsou instalovány první stánky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzerát Region Opavsko 15.10.2019.
Region Opavsko - 15.10.2019
Rozhovor Ballova a Hinterberger - Region Opavsko 15.10.2019

Základní školy dostaly pracovní sešit pro žáky
Text: Skoro všechny 49 základních škol okrese Opava objednaly pracovní sešit pro žáky 9. třid, který připravila Okresní hospodářská komora (OHK) Opava. Pracovní sešit 
slouží nejen jako příprava každého žáka na návštěvu Veletrhu, ale obecně jako pomůčka při volbě povolání. „Sešit opravdu považuji za dobrou přípravu dětí nejen na Veletrh, ale v celé volbě na budoucí povolání. Poslouží  dětem k orientaci a může se s ním pracovat i v dalších hodináchMohou si jej přečíst i rodiče a pedagogický dozor, který s žáka na Veltrh půjde„, komentovala jedná výchovní poradkyně základní školy. Pracovní sešit naleznete VPO 2019 - pracovní sešit V12
.

Inzerát Region Opavsko 8.10.2019 Region Opavsko - 8.10.2019

Veletrh povolání se blíží, za týden již budete moci navštívit stánky 47 středních škol a 75 firem

Vážený člene Hospodářské komory Opava,

už za týden, ve dnech 24. A 25. ŘÍJNA se ve Víceúčelové hale v
Opavě uskuteční první ročník akce VELETRH POVOLÁNÍ OPAVA.

Veletrh navazuje na tradiční INFORMA, který byl organizován
Střední školou technickou Opava, a na němž se prezentovaly
střední školy. Hospodářská komora Opava (OHK) byla iniciátorem
toho, že se veletrh rozšíří a poskytne prostor také
zaměstnavatelům, kteří by měli aktivně usilovat o to, aby si
mladí lidé - jejich budoucí zaměstnanci - volili taková povolání,
která ve svých společnostech potřebují.

Veletrh povolání je tedy zamýšlen jako platforma pro prezentaci
dostupných profesí, možností odborného vzdělávání a jeho
využití ve firmách okresu Opava. Bude prezentováno víc než 100
povolání, která jsou vyučována na středních školách a nabyté
odbornosti budou moci být následně vykonávány u zaměstnavatelů
našeho regionu. Prezentace se účastní 47 středních škol a přes
60 zaměstnavatelů. Hlavním organizátorem veletrhu je OHK Opava,
společně s Úřadem práce. Inspirace byli podobné veletrhy ve
Švýcarsku.

Naší snahou je, aby byl veletrh co nejvíce atraktivní, zajímavý a
inspirativní. Několik vystavovatelů připravilo interaktivní část,
ve které si žáci mohou vyzkoušet praktické činnosti. Aby se žáci
připravili nejen na návštěvu veletrhu, ale obecně a co nejlépe na
volbu povolání, OHK připravila a zdarma zajistila pro všechny
deváťáky okresu Opava pracovní sešit. Pracovní sešit a různé
další informace naleznete na webových stránkách
www.veletrhpovolani.cz, které jsme vytvořili ve spolupráci se
studentem Střední školy průmyslové a umělecké Opava.

Počítáme s tím, že veletrh navštíví většina ze zhruba 1 900
žáků 9. tříd ze 49 základních škol okresu Opava. DRUHOU NEMÉNĚ
VÝZNAMNOU SKUPINOU NÁVŠTĚVNÍKŮ JSOU RODIČE, kteří mají
podstatný vliv na volbu povolání svých potomků a veletrh mohou
navštívit sami nebo se svými dětmi. Budou mít možnost pohovořit
přímo se zástupci středních škol a zaměstnavatelů a seznámit se
se zajímavými obory.

Několik zaměstnavatelů umožní žákům a jejich rodičům po
veletrhu prohlídky s dalšími informacemi o povolání, a to přímo
ve svých závodech. Termíny naleznete na webových stránkách nebo
mohou být sjednány přímo u stánků na veletrhu.

Děkujeme všem členům OHK, kteří na veletrhu budou prezentovat svá
povolání. Rádi bychom Vás tímto na návštěvu veletrhu pozvali.
Veletrh je otevřen ve čtvrtek, 24. 10. od 9 do 17 hod. a v pátek, 25.
10. od 8 do 15 hod.

S přátelským pozdravem

Walo Hinterberger
místopředseda OHK Opava

10.10.2019 – Memorandum o spolupráci podepsáno!

Dne 10. 10. 2019 bylo v Horní Suché slavnostně podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci mezi hospodářskými komorami, klastrem, městy a obcemi Moravskoslezského kraje a komorami, cechy, městy a obcemi Subregionu Zachodniego Polské republiky. Celkem memorandum stvrdilo svým podpisem 22 subjektů Za Moravskoslezský kraj Okresní hospodářské komory Karviná, Opava, Bruntál a Krajská hospodářská komora, dále pak Havířovsko-karvinský kovoklastr, z. s. Z měst a obcí se zúčastnilo podpisu Statutární město Karviná a Statutární město Opava, města Krnov, Bruntál a obec Horní Suchá. Za Subregion Zachodni memorandum podepsali hospodářské komory Wodzisław Śląski, Racibórz, Żory, dále Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców z Wodzisławi, Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu, města Wodzisław Śląski, Starostwo Powiatowe Wodzisław Śląski, města Racibórz, Rybnik, Żory, obce Godów a Gorzyce.

Memorandum, jeho obsah a hlavní cíle jsou a budou realizovány prostřednictvím řídícího výboru a tří pracovních skupin, které jsou zaměřeny na níže uvedené oblasti:

  • Pracovní skupina pro řešení ekonomicko – podnikatelské spolupráci
  • Pracovní skupina pro řešení problematiky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro řešení problematiky úbytku a stárnutí obyvatelstva

Pokračovat ve čtení →