Očkovat či neočkovat?

8.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer – Zaměstnavatel se může snažit vysvětlit zaměstnancům výhody očkování proti nemoci Covid-19, a tak je i motivovat. A pokud neuspěje, může vyvodit nějaké pracovněprávní důsledky?

Uložit zaměstnancům povinnost očkování proti onemocnění Covid-19 zaměstnavatel nemůže, k uložení této povinnosti není oprávněn. I kdyby tak zaměstnavatel učinil a uložil zaměstnancům povinnost podrobit se očkování anebo povinnost prokazovat, že se mu podrobili, nelze z porušení této povinnosti vůči zaměstnancům dovozovat žádný přímý pracovněprávní důsledek. Povinnosti jsou zaměstnanci při ochraně zdraví nebo předcházení nemocem uloženy zejm. v § 106 zákoníku práce. Podle § 106 odst. 4 písm. b) zákoníku práce je zaměstnanec povinen podrobit se očkování stanovenému zvláštními právními předpisy. Očkování proti Covid-19 však v současné době právními předpisy není stanoveno jako povinné, a to ani pro zaměstnance ve zdravotnictví anebo jiných profesí, kteří mohou být infekčním onemocněním více ohroženi. Vzhledem k tomu, že očkování proti Covid-19 není právním předpisem pro osoby stanoveno jako povinné a zákoník práce, pokud ukládá povinnost podrobit se očkování, vyžaduje, aby očkování bylo stanoveno jako povinné právním předpisem, nemůže zaměstnavatel tuto povinnost zaměstnanci uložit.

Pokračovat ve čtení →

Máte předmět podnikání – „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ ? Nestačí to!

Nejvyšší soud v aktuálním rozhodnutí (NS 27 Cdo 3549/2020) odjistil a hodil granát do stojatých vod tuzemského korporačního rybníčku, když judikoval, že:
[1] Ujednání stanov, podle něhož je předmětem podnikání společnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona nesplňuje požadavek určitosti, neboť z něj není zjevné, co je předmětem podnikání dané společnosti, a odpovídajícího výsledku se nelze dobrat ani výkladem. Takové ujednání je proto z důvodu neurčitosti jeho obsahu zdánlivé (§ 553 o. z.) a nepřihlíží se k němu (§ 554 o. z.) [v režimu právní úpravy účinné do 31. 12. 2013 pak šlo o ujednání absolutně neplatné podle § 37 odst. 1 zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku]. Na jeho základě tudíž není možné předmět podnikání do obchodního rejstříku zapsat.

Pokračovat ve čtení →

Cestovní ruch a gastronomie prošly ostrou covidovou zkouškou. Bez efektivní státní pomoci budou podnikatelé krachovat

HK ČR, 1. června 2021 – Obory cestovního ruchu a gastronomie jsou dva koronavirovou krizí nejpostiženější sektory. Řada podnikatelů v těchto odvětvích přitom dosáhla jen na omezenou část podpor – podle propočtu Hospodářské komory činila průměrná kompenzace v tomto sektoru jen 30 % nákladů. Upozornila na to Hospodářská komora během páté debaty z cyklu Volby 2021 na téma Cestovní ruch pod zátěží pandemie, které se zúčastnili zástupci politických stran ucházejících se v nadcházejících sněmovních volbách o hlasy voličů.

 Cestovní ruch a gastronomie jsou obory, které značnou částkou přispívají státnímu rozpočtu. V předpandemickém roce 2019 odvedli podnikatelé v tomto segmentu na daních a odvodech 130 mld. Kč a zaměstnávali na 250 tis. lidí nejen v Praze, ale kupř. ve znevýhodněných regionech, kde bývá právě cestovní ruch jedním z klíčových zaměstnavatelů.

Pokračovat ve čtení →

Vláda vzala v potaz argumenty komory bojující za fairové podnikatelské prostředí

31. května budou moci otevřít vnitřní prostory restaurací, umělá koupaliště, sauny či wellness, herny nebo kasina. Platit budou kapacitní limity, nutné budou testy na covid-19 nebo jiný doklad o bezinfekčnosti. Ministerstvo zdravotnictví zmírní od pondělka podmínky pro omezení služeb kvůli rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který část mimořádného opatření ve službách označil za nezákonné.

Vláda vyslyšela také argumenty Hospodářské komory, která vládu kromě rozvolnění vyzvala i k zachování kompenzačních programů. Podnikatelé totiž i přes otevření budou čelit omezení např. z hlediska kapacity svých provozoven. Také apeluje na vládu, aby co nejrychleji upravila podmínky pro pořádání kongresů a eventů (čtěte ZDE).

Podle rozvolňovacích balíčků, které vláda v představila v dubnu, se s fungováním interiérů počítalo, až počet nakažených za sedm dní klesne pod 50 na 100 tis. obyvatel. Přestože k dnešku je 34 nakažených na 100 tis. lidí, vláda původně chtěla se zpřístupněním vnitřních prostor počkat. Restauratéři namítali, že pokud je nutný test, není rozdíl, zda lidé sedí uvnitř či ve venkovních prostorech.

Mezi ČR a Maďarskem, Německem, Polskem, Rakouskem, Slovenskem, Slovinskem a Chorvatskem bude možné od pondělí 31. května cestovat po  první dávce očkování proti covidu-19 bez omezení. Certifikáty turistů z těchto sedmi zemí budou uznávány i např. pro vstup do služeb, které budou v ČR otevřené.

Hospodářská komora vítá otevírání ekonomiky. Vláda při rozvolňování ale nedodržuje svá vlastní pravidla

Praha, 27. května 2021 – Jakkoliv je vláda v posledních týdnech při postupném otevírání ekonomiky ambiciózní, neřídí se vlastním jízdním řádem pro rozvolňování, který představila v prvních měsících letošního roku. Hospodářská komora zároveň upozorňuje na trvající nejasnosti, na jakém právním základě mají podnikatelé kontrolovat a vymáhat bezinfekčnost po svých klientech. Podnikatelé musí podle Komory mít i nadále nárok na kompenzace, stát jejich provoz totiž stále výrazně omezuje.

K dnešnímu dni klesla podle dat ministerstva zdravotnictví sedmidenní incidence onemocnění covidem-19 v ČR na 35 nakažených na 100 tis. obyvatel a rychle se blíží k hranici 25, při které vláda avizovala spuštění šestého rozvolňovacího balíčku. Jeho podobu ale stále nepředstavila.„Podnikatelé ale potřebují dostatek času na přípravu a otevření provozů, informace proto potřebují co nejrychleji – ne až po jednání vlády v pondělí. Vzhledem k pozitivnímu vývoji pandemie nic nebrání tomu, aby se vnitřní prostory restaurací, bazénů nebo třeba wellness centra otevřely už v pondělí 31. května, což je koneckonců v souladu s vládními rozvolňovacími plány,“ sdělil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.Pokračovat ve čtení →

Hospodářská komora navrhuje úpravy rozvolňovacích kroků vlády – něco se podařilo u K. Havlíčka prosadit

Praha, 24. května 2021 –Po více než šesti měsících se dnes znovu otevřely hotely, penziony a další ubytovací zařízení i pro rekreační účely. Možnost začít znovu ubytovávat turisty vláda ale podmínila tím, že při příjezdu se lidé budou muset prokázat negativním PCR nebo antigenním testem na koronavirus ne starším než 48 hodin. Uznávané budou ale jen testy laboratorně prováděné v odběrových centrech.

Takovou podmínku Hospodářská komora označila za nadbytečnou, podle ní by stačil např. test ze zaměstnání. Hospodářská komora také navrhuje, aby se režim pro předkládání potvrzení v hotelech sjednotil alespoň s režimem ve službách.

Vláda by podle největšího reprezentanta podnikatelů – na základě nedávných rozporů u kontrolování potvrzení na zahrádkách restaurací i rozhodnutí soudů – měla také podnikatelům i veřejnosti sdělit, na jakém právním základu stojí povinnost ukládaná provozovatelům ubytovacích zařízení, aby po zákaznících vyžadovali a kontrolovali potvrzení.

Pokračovat ve čtení →

Ministerstvo zdravotnictví opět neví, kdy po očkování již nemusí firmy testovat zaměstnance

Od rána se snažíme získat oficiální stanovisko, od kterého dne po očkování již není nutné zaměstnance testovat. Mělo by se jednat o 22. den po očkování. Dnes ve 12.00 má být oficiální stanovisko k dispozici. Hygiena, ministerstvo ani linky pro podnikatele zatím černé na bílém nic nemají, takže opět tápeme, čeho se chytit. Obdiv všem personalistům, kteří se letos opravdu nenudí a neustále jen shánějí informace. 16.6. na setkání personalistů si vyměníme zkušenosti – sledujte náš kalendář akcí.

Národní plán obnovy nedostatečně zohledňuje připomínky podnikatelské veřejnosti. Komora navrhovala efektivnější rozdělení peněz

HK ČR, 17. května 2021 –Národní plán obnovy, kterým chce Evropská unie v příštích letech pomoci ekonomikám členských zemí z koronavirové krize, dnes vláda projednává bez vypořádání většiny připomínek Hospodářské komory. Ta přitom k materiálu zaslala ministerstvu průmyslu a obchodu celkem 92 připomínek. Kabinet nicméně k většině z nich před finálním schvalováním nepřihlédl.

Přestože se ministerstvu průmyslu a obchodu sešly připomínky celkem od 70 subjektů, začalo jejich vypořádávání až koncem dubna.„Chápeme, že u tak strategického materiálu nelze vyhovět plošně všem. Je nicméně škoda, že ministerstvo průmyslu a vláda nevěnovaly větší pozornost názoru krizí postižených podnikatelů, kteří by měli být hlavním pilířem ekonomické obnovy po pandemii covidu-19,“upozornil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Pokračovat ve čtení →

Druhé téma z cyklu setkání finančních manažerů 23.6. ve 13.00 online

Cyklus setkání finančních manažerů 23.6. ve 13.00 v Kino KUPE

Červen 23 @ 13:00 – 15:00

 

Vladimír Schreier (majitel fy ADIV), spolu s Richardem Savickým (finančním ředitelem fy Witzenmann) a Radkem Výtiskem (Country Finance Controller a člen představenstva ve společnosti AkzoNobel Powder Coatings CZ, a.s.) pro vás připravili cyklus těchto témat:

  1. Procesní řízení základ úspěšného podniku
  2. Digitalizace, automatizace, RPA, Industry 4.0 – digitální transformace v informační době
  3. Business intelligence – datová analýza, BI a informační kultura
  4. Řízení nákladů a výnosů – procesy, data, management

Po prezentaci tématu Procesní řízení a diskusi, proč je důležité mít procesy nastaveny a zmapovány (proběhlo online 21.4.) pokračujeme navázáním  efektivního uplatnění fungujících procesů

Rozvolňování – od 17. května mohou otevřít zahrádky restaurací a vnitřní sportoviště

Provozovatelé nebudou muset kontrolovat, jestli hosté na zahrádkách restaurací byli očkováni, mají negativní test na covid-19 nebo zda prodělali tuto nemoc v posledních 90 dnech. Doklady o „bezinfekčnosti“ bude kontrolovat hygiena nebo policie. Vláda také rozhodla, že na zahrádkách restaurací bude moci fungovat pro hosty připojení wi-fi.
Pokračovat ve čtení →