Testování je povinné i pro firmy od 10 do 49 pracovníků

Povinné testování bude podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka platit i pro firmy od deseti do 49 zaměstnanců, první kolo testování musejí dokončit do 26. března. Schválila to dnes vláda. Testování v malých podnicích se týká 650 000 pracovníků.

Firmy nad 250 zaměstnanců musely první cyklus testování dokončit do pátku, pro podniky s 50 až 249 pracovníky končí termín dnes. Úřady a další veřejné instituce musejí všechny zaměstnance otestovat do středy. Pokud se připočtou malé firmy, pravidelně jednou týdně bude testování podle Havlíčka podstupovat 3,2 milionu pracovníků.

Testování stabilizováno – řešíme již jen úzce specifické dotazy – co testy u dodavatelů přijíždějících do naší firmy?

Na stránkách snopava.cz si dnes můžete objednat termíny testu i 13., 14., 15. a dál.

Dnes jsme mimo jiné řešili dotaz :

JSME FIRMA, NA NÍŽ SE VZTAHUJE POVINNÉ TESTOVÁNÍ. MĚLI BYCHOM POŽADOVAT TEST I OD EXTERNÍCH FIREM (S POČTEM ZAMĚSTANCCŮ 49 A MÉNĚ) ČI NAPŘ. ŘIDIČŮ, KTEŘÍ VJÍŽDÍ DO NAŠEHO AREÁLU?

Domníváme se, že v takovém případě neexistuje právní titul pro vyžadování negativního výsledku testu, pokud tak zaměstnavatel nestanoví v nějakém vnitřním předpisu (např. Provozní řád, návštěvní řád, Obchodní podmínky…) v dostatečném předstihu s tím neseznámí své obchodní partnery. Bez testu samozřejmě může zabránit ve vstupu do svých objektů i dodavatelům či externím pracovníkům i bez avíza v dostatečném předstihu, ale patrně vůči nim nebude moci uplatnit případné škody způsobené prodlením v souvisejících pracích.

Pokračovat ve čtení →

Nové nabídky antigenních testů doplňujeme do sekce Zaměstnanci

K dnešnímu dni se v rezervačním systému Slezské nemocnice stále neobjevuje možnost objednání na antigenní test, ačkoli byla avizována možnost testovat již od 11.3. každý den. Jakmile bude spuštěno, budeme vás informovat. Pro menší odběry testů, než vám dojdou levnější, můžete využít nabídku p. Švajdy z lékárny Poliklinika v Opavě, kde zítra začínají prodávat rakouské testy i po jednotlivých kusech. Nové nabídky firmy FROS a Medifine najdete na našem webu v sekci Zaměstnanci. Pro specifické dotazy volejte na 720 033 015, ředitelce OHK. Přehledně vše k testování i zde

Vladimír Dlouhý: Navzdory našim ústupkům vláda při přípravě nového kompenzačního programu šla za hranu kompromisu. Máme vážnou obavu, že program nebude dostatečně účinný, aby pomohl všem podnikům, které pomoc potřebují

TZ, Praha, 8. března 2021 – Zatímco evropská pravidla umožňují členským zemím kompenzovat ztráty mikrofirem do deseti zaměstnanců v částce odpovídající 90 % jejích ztrát a u ostatních podniků 70 %, vláda se rozhodla u českých podniků paušálně kompenzovat jen 60 % ztrát. Nárok na kompenzaci vznikne jen těm podnikům, kterým meziročně klesl obrat alespoň o polovinu. Hospodářská komora má k parametrům programu výhrady, nicméně oceňuje, že na rozdíl od jiných programů, které vláda přijímala bez diskuse s podnikateli, tato podpora s podnikateli projednávána byla.
Pokračovat ve čtení →

Doporučení HK ČR k organizaci práce v kancelářích

TZ, Praha, 5. března 2021 – Hospodářská komora České republiky důrazně doporučuje zaměstnavatelům, aby se kromě všeobecně přijímaných základních preventivních opatření přispívajících ke snížení rizika nákazy koronavirem v provozech řídili i doporučeními podnikatelských svazů a asociací pro organizaci práce na pracovištích. Ačkoliv doporučení nejsou závazná, Hospodářská komora České republiky doporučuje firmám je dodržovat ve vlastním zájmu.

 „Firmy nejsou odtržené od reality. Zaznamenáváme, že oproti lednu se zvyšuje počet firem, které hledají všechny možnosti, jak umožnit lidem pracovat vzdáleně mimo kancelář,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Pokračovat ve čtení →

Ujištění ministra Havlíčka k antigenním testům

Po dnešním online setkání si firmy předaly zkušenosti a kontakty. Bylo vzneseno několik specifických dotazů, které stále řešíme. Aktuální informace umisťujeme na náš web ohkopava.cz do sekce Zaměstnanci – stačí kliknout na foto v pravém panelu.  Většina firem nenašla vhodného dodavatele preferovaných slinných testů, aby mohla 12.3. splnit podmínku, že nepustí na pracoviště žádného zaměstnance, který by maximálně 7 dní předtím neměl průkazný negativní test na Covid19. Státní správa má začít testovat od 10.3., takže poptávka po testech ještě více poroste, vicepremiér Karel Havlíček zároveň ubezpečil, že pro firmy ani veřejnou sféru nehrozí nedostatek antigenních testů. Podle jeho slov by mělo být v ČR příští týden k dispozici bezmála 10 mil. testovacích sad.

Shrnutí nejaktuálnějších informací k testování ve firmách

HK ČR: Testování se řídí dle Mimořádného opatření Č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN:

  • Zaměstnavatelé nově nesmí umožnit na pracovišti přítomnost zaměstnance, který v posledních 7 dnech neabsolvoval PCR test nebo Ag test nebo jiný preventivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
  • Zaměstnanci jsou povinni se takovému testování podrobit.
  • Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců 250 a více platí povinnost testovat zaměstnance v následujícím režimu:

o  smluvně musí mít dostupnost testů pro zaměstnance zajištěnu od 3. 3. 2021

Pokračovat ve čtení →

Vladimír Dlouhý k testování v reakci na naše zoufání

Dobrý den do Opavy,

s panem ministrem Havlíčkem jednám o testování, stejně jako o kompenzacích pro podnikatele a o mnoha dalších věcech. Jednáme každý den, často do noci, i přes víkendy. Prosím, sdělte to ostatním. K Vašemu mailu:

  1. Povinné testování ve firmách je ústupek vlády, aby zamezila tlaku na úplné zavření všech podniků nad 50 zaměstnanců u nás. V tomto směru jsme vládu podporovali, neboť si opravdu nepřejeme úplnou uzávěru průmyslu.
  2. Vláda rozhodla urychlit povinnost testovat tak, že pro některé to začíná již zítra. Je to šibeniční termín. Testů možná je nebo bude dost, ale je problém je včas distribuovat. A samozřejmě, je to zboží na trhu, takže při prudkém nárůstu poptávky, roste i cena. Vláda neměla tak pospíchat, my jsme ji o to rozhodně nežádali.
  3. Snažíme se sami testy zajišťovat a nabízet, ale jsme stejně zoufalí jako vy na okresech.
  4. Navíc, zatímco v jiných oblastech vládu veřejně kritizujeme, tady je to těžší, právě proto, že alternativou k povinnému testování je zavření podniků.

Nemohu Vás požádat o nic jiného než o výdrž a trpělivost.

S pozdravem

Vladimír Dlouhý
prezident

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15 • 110 00 Praha 1
T: +420 266 721 311