Hospodářská komora podpořila centralizaci hygienické služby, odmítla ale omezení práv občanů a podnikatelů

Mimořádná opatření, která návrh zákona o ochraně veřejného zdraví zavádí a svěřuje do pravomoci Státní hygienické služby, významně omezí základní práva podle Listiny základních práv a svobod. Zároveň vyloučí možnost domáhat se náhrady škody, kterou můžou kroky, jako je uzavření provozů, omezení pohybu a další zákazy, podnikatelům způsobit. Vyplývá to z právního rozboru, který v meziresortním připomínkovém řízení adresovala ministerstvu zdravotnictví Hospodářská komora. Resortu proto doporučila ponechat v novele jen ty části, které povedou k reorganizaci a digitalizaci hygienické služby. Ustanovení rozšiřující pravomoci doporučila z novely zcela vypustit.

Pokračovat ve čtení →

Drobným podnikatelům i firmám hrozí od úřadů pokuty za nedodržování lhůt, přestože jim stát plnění zakázek ztížil

Navzdory situaci, kdy vláda řemeslníkům, osobám samostatně výdělečně činným a podnikům zakázala nebo ztížila, případně fakticky úplně znemožnila včas plnit závazky vyplývající ze smluv uzavřených na základě veřejných soutěží a zakázek, veřejnoprávní úřady a instituce z pozice odběratelů udělují podnikatelům pokuty za prodlení s dodáním zboží nebo služeb. Hospodářská komora požádala vládu a úřady, aby smluvní sankce neuplatňovaly. Ty to však odmítly.

 „Pokud je někde prostor, jak může stát pomoci podnikatelům, pak je to přesně tady. Nechceme přitom, aby úřady plošně pardonovaly pokuty. Chceme, aby úřady vzaly v potaz dlouhodobě existující mimořádnou situaci a aby se se svými dodavateli dohodly na úpravě smluvních závazků, nebo prodloužení termínů dodání služeb nebo zboží, neboť jim nebo jejich subdodavatelům stát zakázal podnikat nebo je přinejmenším alespoň omezil v podnikání, a nemohou tak plnit lhůty. Neochota se tím zabývat, odmítavá či alibistická reakce vlády, ale i dalších úřadů, které jsme požádali o podporu, nás ale překvapila,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
Pokračovat ve čtení →

Hospodářská komora vítá rozhodnutí vlády částečně umožnit podnikatelům jejich činnost.

HK zároveň navrhuje možnosti podpory firem i ve třetím stupni nebo zahájení antigenního testování

Hospodářská komora oceňuje, že vláda představila jasný plán rozvolňování proticovidových opatření v tomto týdnu a přechod ČR do 3. stupně protiepidemického systému. Komora zároveň doporučuje vládě, aby provedla revizi poskytované podpory podnikům a zajistila spravedlivý systém pomoci postiženým sektorům. Podnikatelé také deklarují, že jsou připraveni zahájit testování zaměstnanců pomocí antigenních testů, a urychlit tím rychlejší zotavení české ekonomiky.

 „Předpokládali jsme, že vláda od pondělka umožní podnikatelům a jejich zaměstnancům alespoň částečně fungovat tak, jak stanovila v pravidlech protiepidemického systému ve třetím stupni. Čtvrteční kompromis vítáme, nicméně komunikace případného rozvolnění v posledních dnech, kdy se začaly hledat způsoby, jak v pondělí nerozvolnit, zpochybnily samotný protiepidemický systém,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.Pokračovat ve čtení →

Ošetřovné – časté dotazy – konkrétní příklady ze života

Jaký má dopad otevření 1. a 2. tříd základních škol na nárok na ošetřovné?

Dne 18. 11. 2020 se opětovně otevřely školy a k výuce se vrátily děti 1. a 2. tříd. Pro rodiče a jiné osoby, které čerpaly ošetřovné z důvodu uzavření školních a dětských zařízení, kam prvňáčci a druháci docházejí, představuje tato skutečnost ukončení potřeby péče, a tedy zánik nároku na ošetřovné. Zrekapitulujeme proto, jak mají pečující osoby správně postupovat, aby výplata ošetřovného za uplynulé dny v měsíci listopadu proběhla hladce.

Jak doplnit Žádost o ošetřovné za měsíc listopad?

Rodič či jiná osoba čerpající ošetřovné při péči o prvňáčka a druháka může uplatnit nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy naposledy za den 17. 11. 2020, který je posledním dnem potřeby péče o dítě. Do prohlášení o uzavření školy žadatel o dávku uvede údaj o jejím uzavření do 17. 11. 2020 a po vyplnění tiskopis předá zaměstnavateli.

Pokračovat ve čtení →

Firmy na pracovištích zavádějí moderní technologie proti covid-19. Snaží se tím snížit riziko, že budou muset uzavřít celé provozy

 Do tuzemských provozů začaly rychle pronikat nové technologie a specializované výrobky, které chrání zaměstnance a zákazníky před nákazou covid-19 na pracovištích. Firmy tak reagovaly na zářijovou výzvu Hospodářské komory, která je k tomu vyzvala, aby tím snížily riziko plošného lockdownu. V provozech se objevily kromě roušek s nanovlákennou membránou třeba i rychlé automatické měřiče teploty návštěvníků firem a zaměstnanců nebo přístroje na dezinfekci průmyslových hal ozonem.Pokračovat ve čtení →

Zvýšení limitu pro registraci k DPH

Zvýšení limitu pro registraci k DPH sníží drobným podnikatelům administrativní zátěž. Měnil by se po 16 letech. Poslanci měli 19.11. rozhodovat také o zvýšení ročního limitu obratu, jehož překročením vzniká podnikateli povinnost platit daň z přidané hodnoty. Česká republika tento práh, dnes na úrovni 1 milionu korun za posledních 12 kalendářních měsíců, nezměnila od svého vstupu do EU, čímž se nezohlednil cenový vývoj v uplynulých 16 letech. Navýšení prahu na 2 miliony korun, anebo alespoň na 1,2 milionu, jak někteří poslanci navrhují, Hospodářská komora podporuje. 

Díky tomu by se podnikatelům snížila administrativní náročnost podnikání. Pokud se podnikatel stane plátcem DPH, přibudou mu totiž nové povinnosti. Musí řádně zaevidovat daňové doklady a zpracovávat a podávat pravidelně daňová přiznání k dani z přidané hodnoty. To zvyšuje režijní náklady podnikatele a časovou náročnost.

Pokračovat ve čtení →

Komora nevzdává připomínkování protiepidemického plánu – bojuje za obchodníky a živnostníky

Podnikatelé si nepřejí neřízené rozvolňování vládních opatření, kvůli kterému by pak za několik dní museli uzavírat své provozovny znovu. Zároveň pro ně ale musí mít ekonomický smysl některé provozovny vůbec znovu otevřít. Protiepidemický systém představený ministrem zdravotnictví ale tento fakt nezohledňuje. Pro podniky to znamená, že by musely další měsíce fungovat v režimu, jehož výsledkem bude buď závislost na státní podpoře, nebo propuštění zaměstnanců a uzavření provozoven nadobro.  

Hospodářská komora od 125 oborových svazů, asociací, klastrů a řemeslných cechů, které zastřešuje, tento týden shromáždila a vládě předložila k návrhu resortu zdravotnictví na nový protiepidemický systém podněty k jeho úpravě z jednotlivých segmentů podnikání. Vláda ale do modelu promítla jen některé z nich, odtržení teoretického modelu od reality teď bude mít dalekosáhlé důsledky na fungování země.

 Pokračovat ve čtení →