Upřesnění k opatření MZ ČR k respirátorům na pracovišti

Praha, HK ČR, 25.10. 2021,

Vážená paní, vážený pane,

v návaznosti na dnes zaslanou informaci ohledně používání ochranného prostředku dýchacích cest na pracovišti, kterou jsme převzali z webu Ministerstva zdravotnictví ČR, vám nyní zasílám zpřesnění některých informací. Ukázalo se totiž, že uvedené informace mohou mít nejednoznačný výklad. Z uvedeného důvodu jsme se obrátili přímo na zástupce MZ ČR s požadavkem o vyjasnění.

  1. Jako zavádějící se může jevit tato informace:

Nadále (i po platnosti nového MO, a to od 25. 10. 2021) platí pro všechny osoby zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, který brání šíření kapének, ve všech ostatních v bodu 1 mimořádného opatření neuvedených vnitřních prostorech, tj. např. i pracoviště, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru. Tato povinnost se nevztahuje na osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy tuto činnost vykonávají na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka.

Pozn.: Jedná se o textovou chybu ze strany MZ ČR. Platí, že povinnost se nevztahuje na osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy tuto činnost vykonávají na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby.

Pokračovat ve čtení →

EY Podnikatel roku České republiky

Nominujte do 22. ročníku soutěže EY Podnikatel roku České republiky, který byl zahájen na začátku září. I letos se hledají ti nejlepší čeští podnikatelé, jejichž práce a inspirativní příběhy si zaslouží ocenění.

Hospodářská komora je tradičním podporovatelem soutěže, které dlouhá léta uděluje záštitu. Nabízíme Vám možnost nominovat podnikatele na stránkách www.podnikatelroku.cz, kde je umístěn nominační formulář. Uzávěrka nominací a přihlášek bude 21. října 2021.

Varování Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České republiky

Praha, 14. října 2021 – Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky na základě podnětů od členů a signálů z trhu s plynem upozorňují na extrémní riziko, že od začátku příštího týdne začnou být odpojováni od dodávek plynu firemní zákazníci Bohemia Energy se spotřebou vyšší než 630 MWh ročně. Dodavatelé poslední instance totiž nemají povinnost těmto zákazníkům plyn dodávat, jak také vyplývá ze stanoviska ERÚ. Hospodářská komora a Agrární komora proto dnes začaly mapovat mezi svými členy, kolika z nich odpojení od plynu hrozí. Zároveň vyzývají Ministerstvo průmyslu a obchodu k neodkladnému řešení této situace, neboť může dojít k nevratným škodám v ekonomice České republiky.

Obě organizace připomínají, že včera HK vyzvala k ustanovení krizového štábu, v němž by byli zastoupeni i představitelé podnikatelské sféry (Hospodářská komora, Agrární komora, Svaz průmyslu a dopravy), který by nepochybně přispěl k lepší informovanosti a rychlejší identifikaci problémů tohoto charakteru. Jste-li společností, které by se odpojení od plynu mohlo v kontextu uvedeného reálně dotknout, pište na e-mail:podpora@komora.cz

27. ročník tradiční soutěže HK ČR Exportér roku 2021

Dovolte pozvat Vás k účasti ve 27. ročníku tradiční soutěže Exportér roku 2021 pořádané Hospodářskou komorou České republiky ve spolupráci se Středním podnikatelským stavem. Přihlášky posílejte do 29.10.2021.

V tomto roce nás bohužel stále ovlivňuje koronavirová pandemie, oblast podnikání nevyjímaje, přesto jsme se rozhodli soutěž znovu uskutečnit. Hodnotit se budou jako vždy výsledky za rok předcházející, tedy za rok 2020, který byl pro český export paralyzující. Považujeme ale za užitečné, aby i tento nepříznivý rok byl zaznamenán v historii soutěže a abychom ocenili odvahu a přizpůsobivost českých exportérů, jak čelili a čelí důsledkům globální pandemie.

Exportér roku je unikátní příležitostí, jak mezioborově porovnat výkonnost právě vašeho podniku či firmy a poměřit se s těmi nejlepšími.

V jakých kategoriích tedy letos můžete soutěžit?

Pokračovat ve čtení →

Novela zákona o DPH definitivně prošla

Novelu zákona o DPH, která reaguje na nové předpisy EU týkající se přeshraničního obchodování, podepsal prezident republiky. Novela upravuje především obchodování přes e-shopy a dovoz zboží nízké hodnoty.

Od 1. října 2021 dochází k novele zákona o dani z přidané hodnoty, která je zaměřena zejména na nová pravidla v oblasti elektronického obchodování a zavedení systému One Stop Shop. Tyto změny se dotýkají zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetí země.

Pokračovat ve čtení →

Zahájení 5. ročníku soutěže o Firmu, Živnostníka a Osobnost regionu Merkurova křídla 2021

Při příležitosti sněmu OHK Opava dne 22.9. 2021 zahájil předseda Kapituly
ing. Tomáš Kerlín 5. ročník soutěže Merkurova křídla 2021.

Nominace do kategorií níže lze provést pomocí tohoto dotazníku

Živnostník regionu: Podnikatel, který podniká jako fyzická osoba a má do 50 zaměstnanců

Podnikatel / firma regionu: Podnikatel, který podniká jako právnická osoba nebo společnost s více majiteli

Osobnost regionu: podnikatelský i nepodnikatelský subjekt nebo instituce

Nominovaným může být kterýkoliv podnikatelský subjekt aktivně působící (minimálně provozovna) na území opavského okresu, a to minimálně po dobu 3 let. 

U kategorie Podnikatel/firma regionu se bude hodnotit hlavně dynamika růstu, inovace, digitalizace a automatizace, stabilita a integrita firmy, přihlížet se bude i na rozvoj lidského potenciálu, spolupráci se školami a ochranu životního prostředí, u kategorie Živnostník regionu stabilita, dynamika, inovace a komunitní působení. Cena Osobnosti regionu požaduje respektovanou, bezúhonnou osobnost s přínosem a pozitivním vlivem/příkladem pro region.    

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne dne 2.12. 2021 v 18.00 v MDKPB.

Podnikatelé představili dokument, který shrnuje jejich podněty k formování hospodářské politiky nové vlády

HK ČR –Návrhy, představy i požadavky živnostníků a podniků k formování a realizaci hospodářské politiky nové vlády představil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý na dnes probíhajícím celostátním sněmu podnikatelů v Brně. Dokument Cesta ke svobodnému podnikání a prosperitě shrnuje 34 jejich podnětů v pěti oblastech – trhu práce, podnikatelském prostředí a daní, udržitelnosti ekonomického a sociálního prostředí, bezpečnosti a obchodních vztazích se zahraničím a také v infrastruktuře.

 „Dnes nejproblematičtější oblastí je bezesporu trh práce. Na předních místech žebříčku největších bariér rozvoje podnikání v České republice se dlouhodobě drží bez ohledu na velikost firmy nebo na obor podnikání,“ připomněl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Podnikatelé proto doporučují nové vládě, která vzejde z letošních voleb, aby zaměstnavatelům snížila sazbu pojistného na sociální zabezpečení alespoň o dva procentní bodypodpořila částečné úvazky zrušením doplatku do minimálního pojistnéhozatraktivnila práci na dohodu o provedení práce zvýšením limitu z 10 na 15 tisíc korun měsíčně nebo zrušila v soukromém sektoru zaručené mzdy.

Pokračovat ve čtení →

Podnikatelská mise ministra zahraničních věcí ČR Jakuba Kulhánka v termínu 29. září – 1. října 2021 do Ázerbájdžánu a Arménie

Dovolujeme si Vás pozvat na doprovodnou podnikatelskou misi ministra zahraničních věcí ČR Jakuba Kulhánka v termínu 29. září – 1. října 2021 do Ázerbájdžánu a Arménie, jejíž organizací byla pověřena Hospodářská komora ČR.

Tato doprovodná podnikatelská mise, kterou povede viceprezident HK ČR Radek Jakubský, se uskuteční speciálním letadlem a v rámci jejího programu budou organizována podnikatelská fóra a B2B jednání v Baku a v Jerevanu.

Mise by měla  být zaměřena především na dopravní průmysl a infrastrukturu, energetiku, stavební průmysl, zdravotní a farmaceutický průmysl, zemědělský a potravinářský sektor, vodohospodářství a další obory.

V případě Vašeho zájmu o účast v podnikatelské misi nám, prosím, zašlete následující dokumenty:

  • vyplněnou závaznou přihlášku,
  • firemní profil v Aj(v editovatelné verzi),
  • snímek pro prezentaci,
  • scan cestovního pasu*(strana s fotografií),
  • foto účastníkav min. rozlišení 300 DPI,
  • scan certifikátu o plné vakcinaciproti Covid-19

na e-mail javorova@komora.cz, a to nejpozději do 15. 9. 2021. Místa budou obsazována do naplnění přidělené kapacity.

Pokračovat ve čtení →

Čeští zaměstnavatelé platí příliš vysoké odvody na sociální zabezpečení. Hospodářská komora doporučuje snížení odvodů na průměr členských států EU nebo zemí OECD

HK ČR, 7. září 2021 – Pojistné na sociální zabezpečení odváděné českými zaměstnavateli je po Francii druhé nejvyšší v Evropě. Zatímco například v zemích OECD zaměstnavatelé odvádějí pojistné průměrně okolo 13 % z hrubé mzdy zaměstnanců, v tuzemsku 25 %. Hospodářská komora proto vládě, která vzejde z říjnových voleb, doporučí, aby pojistné zaměstnavatelům snížila na průměr v Evropě.

Ke každé koruně vyplacené mzdy zaměstnanci musí český zaměstnavatel ze „svého“ doplatit dalších 34 haléřů, které odvede zdravotní pojišťovně a ČSSZ vedle vlastního pojistného zaměstnance, které za něj zaměstnavatel také plně administruje a odvádí. Čeští zaměstnavatelé tak mají jedno z nejvyšších zatížení práce v EU i v OECD, a to především kvůli vysokým odvodům na sociální zabezpečení.

Pokračovat ve čtení →

Dlouhý: ČR musí při plnění klimatických cílů zachovat energetickou soběstačnost. Jinak riskujeme vysoký růst cen elektřiny a tepla

HK ČR, 7. září 2021 –Dekarbonizace a Green Deal představují největší výzvu pro energetiku posledních desetiletí. Odklon od uhelných zdrojů musí odrážet ekonomickou realitu, stát musí zajistit takový energetický mix, aby nedocházelo v dalších letech k výraznému nárůstu cen elektřiny a tepla a ztrátě konkurenceschopnosti tuzemské energetiky. Doporučila to Hospodářská komora během sedmé debaty z cyklu Volby 2021 zástupcům politických stran ucházejících se v nadcházejících sněmovních volbách o hlasy voličů.

 Celá debata na odkaze níže – je třeba si před volbami udělat jasno, co nás poškodí, co nám přinese prospěch.

„Pro úspěšný a efektivní odklon od uhlí, který zároveň umožní zachování bezpečných stabilních dodávek energie za přijatelnou cenu, musí mít český stát jasnou koncepci. Týká se to především vyjednávání o evropském balíčku Fit for 55, který vytyčí cestu evropské dekarbonizace do roku 2030,“ říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý s tím, že si ČR bude muset vymezit při přechodu na nízkoemisní a bezemisní zdroje elektřiny a tepla priority a klíčové problematické body.Pokračovat ve čtení →