Podnikatelská mise prezidenta ČR do Maďarska

Dovolujeme si Vás pozvat na doprovodnou podnikatelskou misi prezidenta republiky, J.E. Miloše Zemana, do Maďarska, jejíž organizací byla Kanceláří prezidenta republiky pověřena Hospodářská komora České republiky. Mise se bude konat v termínu od 14. do 16. 5. 2019, přičemž podnikatelská delegace bude vedena prezidentem HK ČR, panem Vladimírem Dlouhým.

Pokračovat ve čtení →

Podnikatelská mise do Kanady

Dovolte mi informovat Vás o doprovodné podnikatelské misi předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Radka Vondráčka v termínu 26. – 31. května 2019 do Kanady. Mise se uskuteční speciálním letadlem a podnikatelská delegace bude vedena viceprezidentem HK ČR Bořivojem Minářem.

Během mise bude zorganizováno Česko-kanadské podnikatelské fórum v Ottawě, Torrontu a Halifaxu. Podrobnější program se v tuto chvíli tvoří, v plánu jsou však společenská setkání za účasti předsedy PSP ČR, možná účast firem na vybraných jednáních předsedy PSP ČR, návštěva vybraných institucí, jednání v regionu Niagara, atd.Pokračovat ve čtení →

BENKO KLIMA a SLEZSKÉ STAVBY OPAVA předávají první ponky do MŠ

16.4. byl předán první z 10 ponků, které putují v první vlně do mateřských škol. 18.4. bude předán druhý. První ponky předávají dvě členky představenstva OHK Opava, Kateřina Grygová z firmy BENKO KLIMA s.r.o. a Kateřina Krejčí, z firmy SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., obě též členky pracovní skupiny Vzdělávání. Za MAS Opavsko je u předání přítomen Martin Hořínek, který koordinuje i školení pro pedagogy. Ponky nám vyrobilo Střední odborné učiliště stavební, takže máme důkaz, že mladí učni jsou šikovní a umí pracovat se dřevem a spojovacím materiálem. Nářadí sponzoři nakupují od firmy Conmetal, která nabídla pro dobrou věc příznivé ceny.

Karel Havlíček novým ministrem průmyslu a obchodu

Toto píší titulky novin o novém ministrovi:  Hájil podnikatele a politiky kritizoval, teď bude Havlíček ministrem

Svítá se snad podnikatelům na lepší časy ? Že bychom se s jednou vysokou školou byli schopni vyznat v daních, předpisech apod.? Že bychom se dočkali méně regulace, pokut, kontrol, návštěv ze všech možných úřadů a někdo si uvědomil, že co si doma vytvoříme, to si tu zdaníme, dáme našim lidem práci a nevyvezeme kapitál ze země ven??

Necháme se překvapit. Minimálně se domluví s 90% obyvatel planety …

Narodil se v roce 1969. Vystudoval stavební fakultu ČVUT, pak získal doktorát na podnikohospodářské fakultě VŠE. Na univerzitě se habilitoval jako docent na fakultě financí a účetnictví. Studoval i na PIBS při Manchester Metropolitan University.

V 90. letech hájil zájmy podnikatelů, stal se předsedou představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Je také děkanem na Vysoké škole finanční a správní. Na téma řízení malých a středních podniků napsal desítky odborných článků.

Hovoří šest jazyky – anglicky, německy, francouzsky, španělsky, rusky a čínsky

Byl místopředsedou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/karel-havlicek-babis-novakova-novy-ministr-prumysl-obchod.A190401_163337_domaci_fort

 

Malé a střední podniky mohou využít evropské dotace na svou propagaci v zahraničí

Díky dotaci z programu Marketing se společnosti ABM Technology z Jičínska podařilo vstoupit na nové trhy.

Příkladem úspěšného dotačního čerpání je projekt společnosti ABM TECHNOLOGY s.r.o. z Jičínska, která se věnuje výrobě, vývoji a prodeji strojů určených pro práce na pozemních komunikacích. Firma využila dotace na účast na oborových veletrzích zaměřených na prezentaci strojů v Německu a v Rakousku. „Díky naší prezentaci na těchto výstavách se nám postupně podařilo vstoupit na italský, řecký a turecký trh. Hlavní záměr projektu byl splněn, získali jsme nové kontakty v různých zemích, spojili jsme se s distributory a podařilo se nám zrealizovat i nové zakázky,“ říká Radek Bukovský, jednatel ABM TECHNOLOGY.Pokračovat ve čtení →

Registrace vystavovatelů na Veletrh povolání Opava 24. a 25.X. 2019

Získejte nové zaměstnance! Oslovte 1500 žáků 9. třídVystavujte na historicky prvním Veletrhu povolání Opava

Nabízíme Vám jedinečnou příležitost vystavovat na Veletrhu povolání Opava 2019, který se bude konat 24. a 25. října 2019 ve Víceúčelové hale.

Co je to Veletrh povolání Opava 2019? 

Historicky první ročník veletrhu je platformou pro prezentaci odborných profesí, možností odborného vzdělávání a jejich použití v budoucím zaměstnání
ve firmách okresu Opava.

Veletrh je organizován Úřadem práce ČR (Kontaktní pracoviště Opava) ve spo-lupráci s Okresní hospodářskou komo­rou Opava, statutárním městem Opava,
s podporou Moravskoslezského kraje a MAS Opavsko.

Jakým způsobem mohu vystavovat? 
Nabízíme firmám možnost prezentace formou stánků jak v interiéru, tak v ex-teriéru Víceúčelové haly.

Jak se mám přihlásit?
Více informací o veletrhu naleznete v dokumentu ke stažení ZDE, plán haly je ke stažení ZDE.

Vyplňte registrační formulář, který si stáhnete ZDE. Podepište jej a zašlete
do 30. dubna 2019 na e-mailovou adresu OHK Opava: ohk@opava.cz.

 

Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání je Apríl!!

Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání je pondělí 1. dubna 2019. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně.
POZOR !  Nejčastější chyby daňových poplatníků:
• Špatně uplatňují odčitatelné položky a slevy na dani – například školkovné uplatňují v maximální možné výši, ačkoliv reálně zaplatili nižší částku.
• Započítávají slevy a zvýhodnění, i když na ně nemají nárok – například úroky z hypotéky si uplatňuje ten, kdo není vlastníkem.
• Chybně uplatňují slevu na manželku nebo manžela – nejčastější chybou bývá nezahrnutí nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo mateřské do příjmů manželky nebo manžela. Slevu lze uplatnit, pokud vyživovaná manželka/manžel neměla vlastní příjmy přesahující za daný rok 68 000 Kč. Těmito příjmy se rozumí úhrn všech vlastních příjmů nesnížený o daňové výdaje, tj. hrubý příjem.
• Často také špatně uplatňují slevu na dítě. Nejčastější chybou je uplatnění jednoho dítěte oběma rodiči.
• V neposlední řadě by poplatníci neměli zapomenout se na všechny formuláře podepsat a odevzdat je se všemi povinnými přílohami.
Podrobnější informace, vztahující se k podání přiznání k dani z příjmů, včetně formulářů a informací k jejich vyplnění, jsou dostupné na internetových stránkách Finanční správy https://www.financnisprava.cz/, kde naleznete i přehled výjezdů do obcí.

První ponky jdou do školek

Pracovní skupina Vzdělávání OHK Opava v čele s paní Krejčí a panem Hinterbergerem je připravena předat první ponky vyrobené učni na SOU stavebním v Opavě do mateřských škol preferovaných jejich sponzory. Patří k nim firmy HON, Model Obaly, Slezské stavby, BENKO KLIMA, DK1, fa Grigar a Femont. Další ponky a nářadí čekají na své sponzory.Pokračovat ve čtení →