Oslavme společně 100 let od vzniku Československé republiky

Už i budovu, kde sídlí OHK Opava, a která byla původně budovou Obchodní a živnostenské komory ( dle projektu architekta Leopolda Bauera, r. 1910), zdobí jeden ze symbolů české státnosti, naše vlajka. V neděli si společně připomeneme sto let fungování naší republiky, jejíž ekonomiku výrazně pomáhala formovat právě i Obchodní a živnostenská komora. Vyzdobme své kanceláře i příbytky vlaječkami. Máme za sebou 100 let práce, hrdinských činů, kulturních a výzkumných počinů, vědeckých a ekonomických úspěchů našich předků.

Držitelem Merkurovy medaile HK ČR je Václav Hon, člen představenstva OHK Opava

Pan Hon s oceněním za celoživotní rozvoj rodinné firmy a práci pro komoru
Předávání Merkurových medailí
Vladimír Dlouhý přeje bývalé kolegyni z HK M. Novákové hodně úspěchů ve funkci ministryně

Na včerejším vyhlášení Podnikatele století, kterým byl na základě hlasování podnikatelské veřejnosti, zvolen Tomáš Baťa, vyhlásil Prezident HK, Vladimír Dlouhý, i vítěze Merkurových medailí. Jedna z nich putuje do Skřipova. Akce byla uspořádána u příležitosti 100 let od založení Československa, těsné česko-slovenské hospodářské spolupráce a čtvrt století styků mezi Hospodářskou komorou ČR a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.

Slavnostního setkání Hospodářské komory se v prostorách Senátu zúčastnila také ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, která předala medaile ministra průmyslu a obchodu dlouholetým významným představitelům Hospodářské komory – předsedovi Zahraniční sekce Hospodářské komory Iljovi Mazánkovi a členovi představenstva OHK v Opavě a majiteli tradiční společnosti HON Václavu Honovi

pan Hon s místopředsedou SOPK Ing. Miloslavem Karaffou

Business snídaně 10.10. pro členy OHK Opava a jejich hosty se věnovala výměně zkušeností se zaměstnáváním zahraničních zaměstnanců

V Gastrocentru Slezské univerzity se sešli zástupci největších zaměstnavatelů na Opavsku i dalších členů OHK, aby se v rámci snídaně dozvěděli, jaká je správná praxe při zaměstnávání cizinců, s jakými chybami se setkávají na Státním úřadě inspekce práce, jaké lhůty pro zpracování mají úřady práce, jaké formuláře je třeba vyplnit, co je to zastřené agenturní zaměstnávání apod. Snídani uvedl pan předseda OHK, Lukáš Pavelek. Slyšeli jsme zkušenosti z firem OSTROJ, Model Obaly, Bidfood, Armatury Group, Hansen-Electric, KSR Industrials a Grafico. Dále i nápady ze Švýcarska, potřeby firem POHL a S.T.I. a možnosti tří různých pracovních agentur.  Po deváté hodině ještě někteří setrvali v rozhovorech rozebírající i jiná témata.

Děkujeme především ing. Kubíkovi ze SÚIP za jeho perfektní úvod do problematiky a novému členovi panu Tobolkovi, který vede Hokejový klub Opava, za předání zkušeností s pořádáním business snídaní.

Filar Ziemi Raciborskiej – cenu pro MSA a.s. předal místopředseda představenstva OHK Opava

Na slavnostním večeru v Ratiboři byli 28.9. 2018 oceněni podnikatelé a osobnosti, které významně přispěli k rozvoji regionu. Sošky v tomto VI. ročníku soutěže, která je obdobou našich Merkurových křídel, získali PKO BANK POLSKI, Zakłady Remontowe Energetyki „ELKO” Sp. z o.o., BMP Sp. z o.o. a „MADEX” Kazimierz Magdziński. Zvláštní cenu převzal i pan Marian Szlapański. Za příkladnou česko-polskou spolupráci byla oceněna firma MSA a.s. z Dolního Benešova. Panu Podmolovi předal cenu místopředseda představenstva OHK Opava, pan Hinterberger.

https://raciborz.com.pl/2018/09/28/rozdano-filary-ziemi-raciborskiej-2018.html

Dnes poslední možnost přihlásit se na Krajskou exportní konferenci Ostrava 25.9.

KRAJSKÁ EXPORTNÍ KONFERENCE  

Datum a místo konání: 25.09.2018  – Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 1250/6, 702 00 Ostrava
Organizátor: Hospodářská komora ČR, Ministerstvo zahraničních věcí, Krajská hospodářská komora MSK
Pro členy HK  jen za 400 Kč vč. DPH, registrace níže
Kontakt:  Ing. Ilona Honusová, e-mail: i.honusova@khkmsk.cz, tel.: +420 724 613 105

 

Hlavní témata setkání:
– Identifikace perspektivního trhu a průběh exportní transakce
– Identifikace partnera na cílovém trhu
– Nástroje exportního financování pro daný cílový trh
– Pojištění exportu, nástroje na zajištění exportní transakce

Konference je součástí již třetího ročníku úspěšného projektu Krajských exportních konferencí, který je spoluorganizován Hospodářskou komorou České republiky a Ministerstvem zahraničí České republiky za podpory partnerů a na místě koordinován příslušnou Krajskou hospodářskou komorou.

Projekt Krajských exportních konferencí prošel v tomto roce značnou inovací ve snaze vyhovět požadavkům z řad podnikatelů a zajistit větší interaktivnost samotné akce. Krajská exportní konference bude mít podobu panelové diskuze tvořené dvěma panely a moderované ředitelem Zahraničního odboru HK ČR Jiřím Hanslem (podrobnosti k programu níže).

Na Krajské exportní konferenci vystoupí k výše uvedeným tématům prominentní řečníci – zástupci HK ČR, MZV ČR, Československé obchodní banky (ČSOB), České exportní banky (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP).

Účastníci konferencí budou mít v rámci programu akce jedinečnou možnost pokládat otázky jednotlivým panelistům po celou dobu konference, a to nejen přímo, ale také anonymně elektronicky. Každá Krajská exportní konference tak bude zcela unikátní a na místě dotvářená samotnými účastníky. Během konference bude také představen ČSOB Trade Club – nová internetová platforma pro české exportéry. Účastníci konference si budou moci ČSOB Trade Club také na místě vyzkoušet.

Akce klade zvýšený důraz na segment malých a středních podniků.

Program:

09:30 – 10:00 Prezence

10:00 – 10:10 Úvod a představení panelistů
Bořivoj Minář, viceprezident Hospodářské komory České republiky
představitel Ministerstva zahraničních věcí České republiky
představitel Československé obchodní banky (ČSOB)
představitel České exportní banky (ČEB)
představitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP)

10:10 – 11:10 I. panel: PŘEDEXPORTNÍ ROZHODOVÁNÍ
1) KAM CHCI VYVÁŽET (identifikace trhu)
2) CO CHCI VYVÁŽET (identifikace exportní transakce)
3) KOMU CHCI PRODÁVAT (identifikace odběratele)

11:10 – 11:20 Přestávka na kávu, networking

11:20 – 12:20 II. panel: PODMÍNKY PRO EXPORT
1) POKRYTÍ RIZIKA
2) PLATEBNÍ PODMÍNKY A FINANCOVÁNÍ

12:20 – 13:00 Přestávka na oběd, networking

Součástí Krajské exportní konference bude i možnost networkingu s přítomnými organizátory (HK ČR, MZV, KHK) a zástupci partnerů Krajské exportní konference – Československá obchodní banka (ČSOB), Česká exportní banka (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP).

Chceme Vám prostřednictvím špičkových odborníků přinést takové informace, které budete moci využít pro kvalifikované rozhodnutí o zahájení, resp. rozšíření či zkvalitnění svých exportních aktivit. Zároveň chceme přispět ke zvyšování povědomí o aktuálních nástrojích podpory exportu, které Vám mohou pomoci k lepšímu zacílení exportních aktivit a pronikání na trhy s vyšší finanční rentabilitou.

Našim cílem je také oslovit tzv. nové exportéry, tedy firmy, které mají zajímavý produkt či službu a o jejich exportu zatím jen uvažují.

Rozdílem oproti jiným podobným akcím je důraz na praktičnost předaných informací a interaktivnost samotné konference. Účastníci akce budou mít navíc možnost prostřednictvím pokládání otázek jednotlivým panelistům přizpůsobit obsah konference svým potřebám, přičemž odpovědi na nejdůležitější otázky si odnesou s sebou ve formě brožury.

Registrace:
Na konferenci se můžete přihlásit nejpozději do 21. 9. 2018 zde: www.khkmsk.cz/registrace/
Kontaktní osoba: Ilona Honusová (e-mail: i.honusova@khkmsk.cz, telefon: +420 724 613 105)

Účastnický poplatek:
Člen HK ČR: 400,- Kč, Nečlen HK ČR: 600,- Kč (cena je uvedena včetně DPH)
Platba předem na účet: 373630443/0300, variabilní symbol: 1804

A OPĚT TURECKO – PRO POTRAVINÁŘE A OBALOVÝ PRŮMYSL

Ministerstvo ekonomiky Turecké republiky organizuje „Food-Tech Eurasia 2018 – 13. Mezinárodní veletrh potravinářské a nápojové technologie“ a “ Avrasya Ambalaj Istanbul 2018 – 24. Mezinárodní veletrh obalového průmyslu„, který se koná od 31.10.2018 do 03.11.2018 v Turecku / v Istanbulu. Podrobné informace najdete na: http://foodtecheurasia.com/en/
K dotyčnému veletrhu je současně organizována i obchodní mise, která se koná od 30.10.2018 do 02.11.2018. To je dobrá příležitost pro navázání vztahů s významnými firmami. V případě účasti Vám hradíme náklady na ubytování se snídaní a poskytnutí transferu z letiště do hotelu, z hotelu na veletrh a na letiště zpět.
Máte-li zájem o účast, vyplňte prosím formulář v příloze a zašlete našemu obchodnímu oddělení zpět nejpozději do 11. října 2018 (fax: 220 941 267 nebo email: prag@ticaret.gov.tr).

Veletrh „INTERDYE AND TEXTILE PRINTING EURASIA 2018“ – Turecko

Ministerstvo ekonomiky Turecké republiky organizuje veletrh „INTERDYE AND TEXTILE PRINTING EURASIA 2018“, který se koná od 25.10.2018 do 27.10.2018 v Turecku / v Istanbulu. Podrobné informace najdete na:http://www.interdyeprinting.com/
K dotyčnému veletrhu je současně organizována i obchodní mise, která se koná od 24.10.2018 do 27.10.2018. To je dobrá příležitost pro navázání vztahů s významnými firmami. V případě účasti Vám hradíme náklady na ubytování se snídaní a poskytnutí transferu z letiště do hotelu, z hotelu na veletrh a na letiště zpět.
Máte-li zájem o účast, vyplňte prosím formulář v příloze a zašlete našemu obchodnímu oddělení zpět nejpozději do 08. října 2018 (email: prag@ticaret.gov.tr).

Doprovodná podnikatelská mise Miloše Zemana do Číny 3. – 9.11.2018

Vážené dámy, vážení pánové,

z pověření Kanceláře prezidenta republiky si Vás dovolujeme pozvat na doprovodnou podnikatelskou misi prezidenta republiky Miloše Zemana do Čínské lidové republiky organizovanou Hospodářskou komorou České republiky za podpory Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce. Mise se uskuteční v termínu od 3. do 9. 11. 2018, přičemž podnikatelská delegace bude vedena prezidentem HK ČR Vladimírem Dlouhým.

 

V první části mise (3. – 6. 11.) uskutečněné speciálním letadlem podnikatelé doprovodí prezidenta republiky při jeho oficiální návštěvě ČLR u příležitosti účasti na šanghajském veletrhu China International Import Expo (CIIE). Druhou část cesty (6. – 9. 11.), během které dojde k přesunu do Kantonu (Guangzhou), povede ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková. V obou městech budou pro podnikatele připravena podnikatelská fóra, během kterých budou mít v rámci B2B jednání možnost navázat kontakt s novými čínskými partnery nebo rozvinout kontakt s těmi stávajícími.

 

Čína, nejlidnatější ekonomika světa, zastává druhé místo na žebříčku zemí dle HDP, přičemž při současném růstu přibližně 7 % HDP ročně se dotahuje na vedoucí ekonomiku světa, USA. Vedle ekonomického růstu se ČLR posunuje i v hodnocení Světové banky a statistiky Ease of Doing Business. Pro české firmy a podnikatele pak Čína skýtá celou řadu obchodních příležitostí zejména v civilním leteckém průmyslu, důlním, těžebním a ropném průmyslu, energetickém a strojírenském průmyslu, ICT, zdravotnickém a farmaceutickém průmyslu, zemědělském a potravinářském průmyslu a v neposlední řadě i v železniční a kolejové dopravě.

 

Záloha na účastnický poplatek činí 2.336,- EUR, pro členy HK ČR je poplatek snížen na 2.103,- EUR. Účastnický poplatek zahrnuje: ubytování se snídaní, podíl na místních transferech, podíl na cateringu, zajištění víza, organizace firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise.

V případě, že máte zájem se této podnikatelské mise zúčastnit, zašlete, prosím:

  • vyplněnou závaznou přihlášku (MS Word + scan s podpisem statutárního zástupce) – v příloze e-mailu,
  • profil v Aj (MS Word) – v příloze e-mailu,
  • snímek pro prezentaci – v příloze e-mailu,
  • vyplněný formulář žádosti o vízum do ČLR (pro osoby bez platného víza do ČLR) – v příloze e-mailu,
  • scan pasu (strana s fotografií),
  • a fotografii splňující následující parametry: formát .jpg, velikost 50-500 kB, 600 x 800 pixelů, rozlišení 300 DPI

na e-mailovou adresu talafus@komora.cz a v kopii na mullerova1@komora.cz, a to nejpozději do 21. 9. 2018.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Bc. Monika Müllerová
Projektový manažer junior

Zahraniční odbor
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
Tel.: +420 266 721 379

mullerova1@komora.cz  www.komora.cz  www.branadopersie.cz