Odborné vzdělávání pro zaměstnance našich členů

Okresní hospodářská komora Opava nabízí možnost zapojit se do nového projektu Vzdělávání zaměstnanců (reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010893), financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Kurzy jsou pro zaměstnance firem zdarma (v rámci veřejné podpory de minimis).

Kurzy, které budeme realizovat v rámci projektu, mají prohloubit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských firem Okresní hospodářské komory Opava a přinést k jejich kvalifikaci odborná specifika v souladu s jejich vykonávanou prací.

Kurzy pro zaměstnance členských firem budou zaměřeny na získání měkkých a manažerských dovedností, ekonomicko-právních, IT znalostí, technického a jiného specializovaného profesního vzdělání.
Celkovou nabídku kurzů nyní zpracováváme dle výstupů z projektu výzvy 60 a Vámi nastíněných požadavků.
Účastníci získají po proškolení a splnění předem stanovených podmínek potvrzení či osvědčení o absolvování.

Projekt běží od dubna letošního roku a bude ukončen v roce 2022.