Výzva 110: Odborné vzdělávání pro zaměstnance našich členů

Projekt 110

Reg. číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010875 Název projektu: Vzdělávání členů zaměstnanců OHK Opava

Okresní hospodářská komora Opava nyní realizuje projekt Vzdělávání zaměstnanců členů OHK Opava (reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010875), financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Kurzy jsou pro zaměstnance firem zdarma (v rámci veřejné podpory de minimis).

PŘIHLÁŠENÍ NA KURZY Z PROJEKTU 110

AKTUALITY:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA SLUŽBU ADMINISTRÁTORA VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU

OHK OPAVA vyhlašuje tímto výběrové řízení na administrátora projektu dle rozsahu uvedeného v zadávací dokumentaci Zadávací dokumentace vč. smlouvy pro VŘ_administrace projekt110_OHK Opava
].

Dodavatel se kvalifikuje doložením reference s administrací projektu podobného rozsahu a zaměření.

Příjem nabídek probíhá do 26.10. 2020 do 12.00.

Způsob podání: osobně v kanceláři OHK Opava, Nádražní okruh 27, Opava, 1. patro, na obálce uvést NEOTVÍRAT, datovou schránkou: k8dacjc nebo emailem na reditelka.ohk@opava.cz.

Kontaktní osoba pro poskytnutí informací k VŘ: Miluše Psotová, 720 033 015

V měsíci červnu jsme konečně mohli spustit školení v oblasti IT dovedností pro naše zaměstnance v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců členů Okresní hospodářské komory Opava, č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010875 (dotovaný z operačního programu Zaměstnanost a Evropského sociálního fondu, tzv. Výzva 110). Ačkoli OHK Opava byla s dodavatelem kurzů, firmou AP Netsoft s.r.o., připravena školení rozjet již v březnu, zastavil nás koronavirus. Po uvolnění proticovidových opatření se nám podařilo ještě před prázdninami zorganizovat a proškolit v kurzech Excelu pro začátečníky ve školicím středisku TEVY  4 skupiny a na Střední podnikatelské škole na ulici Bílovecká v Opavě i kurzy MMD.

K 15.10. 2020 máme proškoleno 11 kurzů MMD, 8 kurzů OIT a 1 kurz s interním lektorem, odstartovala i výuka anglického jazyka s interním lektorem.

Kurzy, které budeme realizovat v rámci projektu, mají prohloubit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců 20 členských firem Okresní hospodářské komory Opava a přinést k jejich kvalifikaci odborná specifika v souladu s jejich vykonávanou prací.

Kurzy pro zaměstnance členských firem budou zaměřeny na získání měkkých a manažerských dovedností, obecného IT a několika kurzů s interním lektorem.

Účastníci získají po proškolení a splnění předem stanovených podmínek potvrzení či osvědčení o absolvování.

Projekt běží od dubna 2019 a bude ukončen v březnu 2022 (vzhledem k opakovanému přerušení aktivit kvůli vládním opatřením spojených s epidemií Covid-19 zřejmě dojde k prodloužení do června 2022).

Výsledky výběrového řízení na dodavatele kurzů manažerských a měkkých dovedností a obecného IT najdete na stránkách esfcr:

https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/vzdelavani-clenu-zamestnancu-ohk-opa-2