Odborné vzdělávání pro zaměstnance našich členů

Hospodářská komora Opava organizuje pro své členy různé kurzy dalšího vzdělávání. Kurzy jsou placeny z dotací a jsou tudíž pro zaměstnance našich členů bezplatné.

17.1.2019 jsme ve spolupráci s firmou SPENADO podali žádost na základě nové výzvy, Projekt 110, ve které bychom chtěli získat na kurzy pro zaměstnance našich členů 6,2 mil. Kč.
V plánu jsou kurzy IT, manažerských dovedností, měkkých dovedností, cizích jazyků, kurzy s tématikou účetní a daňovou a kurzy specializované technické.