Odborné vzdělávání pro zaměstnance našich členů

Hospodářská komora Opava organizuje pro své členy různé kurzy dalšího vzdělávání. Z části jsou tyto kurzy placeny finančními dotaci a jsou tudíž pro členy bezplatné.

Chystáme se podat žádost na základě nové výzvy, v níž chceme podpořit hlavně dovednosti v oblasti IT, využití aplikací a internetových nástrojů pro zpřehlednění a usnadnění organizace práce ve firmách.