O nás

V Česku existuje – pod zastřešením Hospodářské komory České republiky – 14 krajských a 54 okresních hospodářských komor. Jednou z okresních hospodářských komor je Okresní hospodářská komora (OHK) Opava (http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/komory-v-regionech/komory-v-regionech.aspx).

OHK Opava je dobrovolným nadodvětvovým sdružením podniků služeb, průmyslu, obchodu a řemesel okresu Opava. Financována je prostřednictvím členských příspěvků a příjmů z poskytování služeb.

OHK Opava propojuje a zastupuje zájmy svých členských podniků, živnostníků a škol a usiluje o optimální podmínky pro podnikání v okrese. Svým členům nabízí různé služby, organizuje setkání, kurzy dalšího vzdělávání a poskytuje vznikajícím podnikům rady a podporu.