Merkurova křídla 2019

Okresní hospodářská komora Opava vyzvala k nominaci kandidátů ve 4. ročníku soutěže   
o cenu „Merkurova křídla“ v těchto kategoriích 
Živnostník regionu 2019
Podnikatel / firma regionu 2019
 Osobnost regionu 2019
       Křídla přátelství 2019 (polská strana)
       ONLINE NOMINAČNÍ FORMULÁŘ ZDE

Vážené podnikatelky, vážení podnikatelé, vážení obyvatelé okresu Opava,

okresní hospodářská komora Opava se už po čtvrté chystá ocenit podnikatele/firmy a osobnosti z našeho okresu. Předchozí ročníky byly velmi úspěšné a pro oceněné firmy přínosné, ať už z hlediska prestiže, lepší pozice na trhu práce, ale i jako odměna za dlouhodobou poctivou práci. Proto jsme rádi, že i v připravovaném ročníku můžeme pomoci dalším podnikatelům a firmám k dalšímu zvýšení jejich renomé.

Kapitula vybírá vítěze v kategoriích:

  • Živnostník regionu: Podnikatel, který podniká jako fyzická osoba a má do 50 zaměstnanců
  • Podnikatel / firma regionu: Podnikatel, který podniká jako právnická osoba nebo společnost s více majiteli
  • Osobnost regionu: podnikatelský i nepodnikatelský subjekt nebo instituce
  • Křídla přátelství: zahraniční partner v polském Slezsku, spolupracující osoba nebo instituce ve prospěch našeho regionu.

Nominovaným pro Živnostník a Podnikatel/firma regionu může být kterýkoli podnikatelský subjekt aktivně působící (minimálně provozovna) na území opavského okresu. Hodnotit se bude hlavně podnikatelský duch, novátorství, reputace, strategická orientace, hospodářský úspěch.

Pro cenu Osobnosti regionu hledáme respektovanou, bezúhonnou osobnost s přínosem a pozitivním vlivem/příkladem pro region.

Své nominace v jednotlivých kategoriích bylo nutné podat nejpozději do 18.03.2019.

Prosíme o vyplnění všech údajů, aby nedošlo k záměně a do hodnocení byly zařazeny správné firmy. Není v rozporu s pravidly pro nominace, aby firma či podnikatel nominoval sám sebe. Taková nominace je hodnotící komisí akceptována.

V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte Miluši Psotovou na reditelka.ohk@opava.cz, tel: +420 720 033 015, nebo Václava Hona, předsedu hodnotící komise, na ohk@opava.cz.

O dalším průběhu Vás budeme aktuálně informovat a nominované podnikatele oslovíme pro získání podrobnějších informací.

Slavnostní předání cen je naplánované na 16.5.2019 v Městském domě kultury Petra Bezruče Opava.

Děkujeme za spolupráci.

Lukáš Pavelek                                                                      Václav Hon

Předseda představenstva OHK Opava                           Předseda hodnotící komise

V Opavě 15. února 2019