Upřesnění k opatření MZ ČR k respirátorům na pracovišti

Praha, HK ČR, 25.10. 2021,

Vážená paní, vážený pane,

v návaznosti na dnes zaslanou informaci ohledně používání ochranného prostředku dýchacích cest na pracovišti, kterou jsme převzali z webu Ministerstva zdravotnictví ČR, vám nyní zasílám zpřesnění některých informací. Ukázalo se totiž, že uvedené informace mohou mít nejednoznačný výklad. Z uvedeného důvodu jsme se obrátili přímo na zástupce MZ ČR s požadavkem o vyjasnění.

  1. Jako zavádějící se může jevit tato informace:

Nadále (i po platnosti nového MO, a to od 25. 10. 2021) platí pro všechny osoby zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, který brání šíření kapének, ve všech ostatních v bodu 1 mimořádného opatření neuvedených vnitřních prostorech, tj. např. i pracoviště, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru. Tato povinnost se nevztahuje na osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy tuto činnost vykonávají na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka.

Pozn.: Jedná se o textovou chybu ze strany MZ ČR. Platí, že povinnost se nevztahuje na osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy tuto činnost vykonávají na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby.

  1. Ne zcela jasná může být také informace v samotném závěru:

Dále je zaměstnavateli dána možnost, aby bez ohledu na ustanovení čl. I bodu 1 písm. b), a to zejména minimální vzdálenost 1,5 metru, stanovil v návaznosti na hodnocení rizik specifický postup používání ochranných prostředků dýchacích cest pro své pracoviště. V daném případě, pokud se nejedná o rizikový faktor, který je běžnou součástí práce, tak ochranný prostředek dýchacích cest není klasifikován jako osobní ochranný pracovní prostředek.

Pozn.: Dle vyjádření MZ ČR se má na mysli, že zaměstnavatel má možnost zhodnotit rizika na pracovišti a stanovit individuální postup používání ochranných prostředků dýchacích cest pro své pracoviště. Zjednodušeně řečeno, zaměstnavatel může v určitých případech, kdy je výkon práce spojen např. vysokou fyzickou námahou či na pracovištích se zvýšenou teplotou, přizpůsobit používání ochranných prostředků dýchacích cest. V této záležitosti se pokusíme zajistit další informace, proto doporučuji průběžně sledovat komorový web:https://www.komora.cz/.

Aktuální informací rovněž je, že celý příští týden bude dle domluvy mezi ministrem průmyslu a obchodu a ministrem zdravotnictví považován za „přechodný“, čímž firmám vznikne prostor pro pořízení dostatečného počtu ochranných prostředků dýchacích cest. V příštím týdnu tedy firmám nehrozí žádné sankce při nesplnění povinností vyplývajících zMimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 25. října. V „ostrém“ režimu se tak ocitneme od 1. listopadu 2021.  Milan Kašík, HK ČR