Veletrh povolání proběhne až v roce 2021

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a jejího výhledu dál jsme nuceni zrušit konání letošního ročníku Veletrhu povolání Opava, plánovaného v termínu 21.- 22.10.2020.

K tomuto rozhodnutí jsme došli po zralé úvaze s ohledem na rizika, při kterých nejsme schopni akci takového rozsahu za dodržení všech bezpečnostních a hygienických opatření připravit a realizovat s efektem, jakého jsme dosáhli loni.

V každém případě plánujeme zaktualizovat alespoň webové stránky (www.veletrhpovolani.cz) a pracovní sešity určené žákům 9. tříd základních škol, které se setkaly s velmi pozitivní zpětnou vazbou při samotné volbě povolání. Rovněž plánujeme menší akce pro rodiče, týkající se podpory volby povolání jejich dítěte a v neposlední řadě budou organizací MAS Opavsko a Okresní hospodářskou komorou Opava připravována představení oborů přímo u některých zaměstnavatelů.

Je nám nesmírně líto, že se Veletrh v tomto roce neuskuteční a děkujeme Vám všem, kteří jste se již přihlásili. Věříme však, že v příštím roce se na Veletrhu povolání Opava 2021 opět všichni setkáme.