Aktuální upozornění na chyby při podávání žádosti o náhradu mezd v programu Antivirus dle ÚP Opava

POZOR NA TYTO STÁLE SE OPAKUJÍCÍ CHYBY:
1) žádost a dohoda vygenerované systémem se musí poslat přes datovou schránku společně! (modrá i zelená část webové stránky)

2) je nutné doložit Smlouvu o zřízení účtu, na který budete chtít náhrady mezd vyplatit (nestačí výpis z účtu či jiné potvrzení)

3) Mění se včera nepovinný údaj o předpokládané částce za období 12. – 31.3. na údaj povinný (úřad potřebuje zhruba vědět, jakou sumu bude potřebovat) – u již podaných žádostí negenerujete novou, ale počkáte na vrácení žádosti

4) v případě, že máte k vyřízení pověřenou osobu, která žádost vyřizuje, budete muset ještě doložit Plnou moc (nemusíte poslat hned se žádostí, ale mějte ji připravenou co nejdříve k doplnění)