ANTIVIRUS se spouští dnes ve 12.00, kdy bude zveřejněn formulář žádosti

Již nyní si můžete nastudovat manuál pro vyplnění žádosti (10 stran) v rámci programu Antivirus – https://www.mpsv.cz/web/cz/,  krátký videomanuál Vás navede, jak žádost vyplnit. Potřebujete znát ID Datové schránky, kam žádost pošlete, ta bude uvedena na začátku stažené žádosti.

Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit několik podmínek:

  • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
  • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
  • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
  • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody;

Kdo bude příspěvek vyplácet a jak dlouho?

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.