POMOC PODNIKATELŮM Z OPAVSKA – KDE, JAK, CO

Jsme s Vámi, řešíme s Vámi nově vzniklé problémy, sbíráme podněty, které pak HK ČR projednává za celou podnikatelskou obec s vládou.
Pomáháme si i vzájemně. Vyměňujeme si informace, zkušenosti, zítra v 11.00 se propojíme v Messengerhovoru, který zahájí předseda představenstva Lukáš Pavelek. Hlaste se na OHK Opava, kdo se chcete účastnit.

Komora spustila nový systém na zodpovídání dotazů podnikatelů. Dotazy můžete poslat i prostřednictvím webového formuláře zde. Nový systém urychlí a zefektivní procesy pro odpovídání velkého množství dotazů, které nám podnikatelé zasílají. Pomoc je bezplatná –  funguje ve spolupráci se čtyřmi renomovanými právními kancelářemi, Havel & Partners, Becker & Poliakoff, AK Němec, Bláha & Navrátilová a AK Felix. IT infrastrukturu pro tento účel bez nároku na honorář vytvořila firma NEWPS. Děkujeme.
Zde přinášíme praktické přehledné shrnutí k právům a povinnostem v rámci nouzového stavu, které pro Vás zpracoval náš nový člen, právní kancelář OK legal.

Kroky, které je třeba podniknout k finančnímu zajištění chodu malých a středních firem v tomto období pro Vás shrnul člen představenstva, ing. Vladimír Schreier – tabulku pro malé a střední firmy si stáhněte zde.

Díky těmto krokům si můžete zavést plánování financí a včas realizovat opatření k udržení finanční schopnosti:

  • Před termínem splátek požádat banky o odklad termínu splátek  (doporučuji odklad březnových, dubnových a květnových splátek na říjen  až prosinec letošního roku, popřípadě prodloužení celkové splatnosti úvěru
  • 25. je termín platby DPH za únor, pokud vláda sama nepřistoupí k opatření, požádat o odklad splatnosti nebo o splátkování (je třeba řešit před  25. 3. 2020)
  • Požádat Správu sociálního zabezpečení o povolení splátek odvodů na sociální zabezpečení
  • Projednat s vrcholovým a středním managmentem postupnou úhradu jejich mzdy za březen, popřípadě vyplatit šedesát procent, zbývající část doplatit v květnu
  • Vzhledem k tomu, že situace nebude lepší minimálně do poloviny května projednat s dodavateli, pokud mají možnost, prodloužení splatnosti
  • V případě energeticky náročných výrob požádat dodavatelé o odložení záloh za  energie
  • Projednat s bankami navýšení kontokorentu

Všechna opatření se musí realizovat dříve, než firma bude v platební neschopnosti a nebude schopna dodržovat splatnost svých  závazků.