Pracovní snídaně na téma Novinky v legislativě na rok 2020

Ve čtvrtek 23.1. proběhla další snídaně, tentokrát v restauraci hotelu Katerain. Zúčastnilo se jí 37 členů, včetně tří nových, prezentujícího JUDr. Michala Vítka, Ph.D., jeho kolegů z OK legal a firmy Technické laboratoře Opava. V závěru prezentace jsme nabídli další témata seminářů (Právní postavení podnikatele při uzavírání smluv: odpovědnost zaměstnanců a statutárního orgánu, předpokládaný rozsah 4-6 h a Pracovněprávní vztahy na pracovišti a v podnikání (5 – 6 hodin), nyní zjišťujeme zájem.

Místopředseda Tomáš Kerlín informoval o plánovaném jednání na kraji k zúžení ulice Těšínské. Držíme palce! Ředitelka OHK před komentovanou prohlídkou hotelu seznámila přítomné s plánem akcí na rok 2020 – dalším během akce Daruj krev s OHK, Trendy v automotive a návštěvou pekárny Knappe – linky na bezlepkové pečivo.