Darování krve s OHK – propagace ve firmách probíhá dál

Na poslední business snídani nás pan primář MUDr. Stejskal požádal o pomoc s propagací dárcovství u našich členů. Ubývá dárců vzhledem ke stárnoucí populaci a nenastupující mladé generaci pravidelných dárců. Členové představenstva šli příkladem 14.1.  a spolu se členy OHK darovali také. Akce se bude na jaře opakovat.

Daruj krev s OHK