OHK Opava a rekonstrukce Těšínské ulice – jednání s městem vyústila v dopis na kraj

Minulý měsíc proběhlo zasedání zástupců firem sídlících na Těšínské ulici se zástupci magistrátu města Opavy v rámci blížící se rekonstrukce Těšínské ulice.

Během jednání se projednávaly tyto body:

–      Vyřešení hlukového zatížení

–      Bezpečné přechody pro chodce

–      Zachování dobré dopravní obslužnosti Těšínské ulice

Proto jsme se obrátili na investora Moravskoslezský kraj s požadavkem, aby byly zachovány dosavadní 4 jízdní pruhy, při splnění všech 3 výše uvedených podmínek. Byl sepsán dopis (celé znění zde Vyjádření k úpravám ulice Těšínská, Opava_20190913
), který byl odeslán panu hejtmanovi Moravskoslezského kraje.