Veletrh povolání se blíží, za týden již budete moci navštívit stánky 47 středních škol a 75 firem

Vážený člene Hospodářské komory Opava,

už za týden, ve dnech 24. A 25. ŘÍJNA se ve Víceúčelové hale v
Opavě uskuteční první ročník akce VELETRH POVOLÁNÍ OPAVA.

Veletrh navazuje na tradiční INFORMA, který byl organizován
Střední školou technickou Opava, a na němž se prezentovaly
střední školy. Hospodářská komora Opava (OHK) byla iniciátorem
toho, že se veletrh rozšíří a poskytne prostor také
zaměstnavatelům, kteří by měli aktivně usilovat o to, aby si
mladí lidé - jejich budoucí zaměstnanci - volili taková povolání,
která ve svých společnostech potřebují.

Veletrh povolání je tedy zamýšlen jako platforma pro prezentaci
dostupných profesí, možností odborného vzdělávání a jeho
využití ve firmách okresu Opava. Bude prezentováno víc než 100
povolání, která jsou vyučována na středních školách a nabyté
odbornosti budou moci být následně vykonávány u zaměstnavatelů
našeho regionu. Prezentace se účastní 47 středních škol a přes
60 zaměstnavatelů. Hlavním organizátorem veletrhu je OHK Opava,
společně s Úřadem práce. Inspirace byli podobné veletrhy ve
Švýcarsku.

Naší snahou je, aby byl veletrh co nejvíce atraktivní, zajímavý a
inspirativní. Několik vystavovatelů připravilo interaktivní část,
ve které si žáci mohou vyzkoušet praktické činnosti. Aby se žáci
připravili nejen na návštěvu veletrhu, ale obecně a co nejlépe na
volbu povolání, OHK připravila a zdarma zajistila pro všechny
deváťáky okresu Opava pracovní sešit. Pracovní sešit a různé
další informace naleznete na webových stránkách
www.veletrhpovolani.cz, které jsme vytvořili ve spolupráci se
studentem Střední školy průmyslové a umělecké Opava.

Počítáme s tím, že veletrh navštíví většina ze zhruba 1 900
žáků 9. tříd ze 49 základních škol okresu Opava. DRUHOU NEMÉNĚ
VÝZNAMNOU SKUPINOU NÁVŠTĚVNÍKŮ JSOU RODIČE, kteří mají
podstatný vliv na volbu povolání svých potomků a veletrh mohou
navštívit sami nebo se svými dětmi. Budou mít možnost pohovořit
přímo se zástupci středních škol a zaměstnavatelů a seznámit se
se zajímavými obory.

Několik zaměstnavatelů umožní žákům a jejich rodičům po
veletrhu prohlídky s dalšími informacemi o povolání, a to přímo
ve svých závodech. Termíny naleznete na webových stránkách nebo
mohou být sjednány přímo u stánků na veletrhu.

Děkujeme všem členům OHK, kteří na veletrhu budou prezentovat svá
povolání. Rádi bychom Vás tímto na návštěvu veletrhu pozvali.
Veletrh je otevřen ve čtvrtek, 24. 10. od 9 do 17 hod. a v pátek, 25.
10. od 8 do 15 hod.

S přátelským pozdravem

Walo Hinterberger
místopředseda OHK Opava