Informační bezpečnost – seminář pro malé firmy v Ostravě 8.10.

Místo: Hertin s.r.o., Jiřího Trnky 9, Ostrava Mariánské Hory a Hulváky
Organizátor: Viavis – 9.00 – 14.00
Kontakt: Ing. Ivana Korčeková, GSM: +420 604 297 782, e-mail: ivana.korcekova@viavis.cz

Informační a komunikační technologie se staly nedílnou součásti fungování většiny společností, které jsou na správně fungujícím ICT ve vysoké míře závislé.

Personální zabezpečení správy informačních systémů naráží na množství objektivních problémů, v neposlední řadě na nedostatek kvalitních specialistů, potřebu zajistit mnoho poměrně vysoce specializovaných činností na úseku vlastní správy informačních systémů a technologií a také vysoké personální náklady IT specialistů. Správa informačních systémů a ICT technologií je pak často závislá na konkrétním specialistovi, či specialistech. Neplánovaná nedostupnost It specialisty například v důsledků nemoci, úrazu a podobně pak vede k situacím, kdy nelze zajistit dostupnost nezbytných ICT služeb a mají vysoce negativní dopad na chod společnosti.

https://www.khkmsk.cz/wp-content/uploads/2019/08/P_seminar_zaloha-IT-specialistu_Ostrava_8-10-2019.pdf