Vymírají v Česku podnikatelé? Změny mohou mít i jiné příčiny

Podíl na celkovém počtu nových živností

Mladí lidé (18 až 30 let)
2011 – 22 procent
2018 – 50 procent

Lidé ve věku 31 až 50 let
2011 – 50 procent
2018 – 24 procent

Podle analýzy se zájem o podnikání u starších lidí snižuje. Příčinou však může být větší zájem o zakládání společností s ručením omezeným nebo menší atraktivita takzvaného švarcsystému pro zaměstnance ve vyšším věku.

Zájem o podnikání v Česku roste. Díky prosperitě ekonomiky loni začalo podnikat téměř 59 tisíc lidí. „Vzhledem k tomu, že necelých 46 tisíc osob své podnikání naopak ukončilo, je čistým výsledkem nárůst počtu fyzických osob podnikatelů čítající 13 tisíc hlav. To je nejvyšší nárůst od roku 2012,“ porovnává Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech Fund.

Kromě přírůstku v počtu podnikatelů je podle něj příznivým znakem také věková struktura nových živnostníků. „Celá polovina z nich totiž spadá do věkového pásma 18 až 30 let. Jestliže podnikatelé jsou motorem ekonomiky, pak ti mladí zvlášť. Disponují jistým životním elánem a dynamikou a ochotněji riskují, jelikož ještě nemají tolik životních závazků,“ dodává Lukáš Kovanda.

Příliv nové krve však podle jeho mínění nemusí znamenat jen pozitiva. „Na druhou stranu jim chybí zkušenost a rozhled. Proto nárůst jejich podílu mezi novými podnikatel z 22 procent v roce 2011 na 50 procent v roce loňském nelze hodnotit jen v superlativech. Varovný je úbytek nových podnikatelů ve všech dalších věkových skupinách,“ doplňuje Lukáš Kovanda.

Propad středního věku

Upozorňuje přitom na zvláště markantní úbytek v absolutním vyjádření ve věkové skupině od 31 do 50 let. „V roce 2011 se z tohoto věkového pásma rekrutovalo před 50 tisíc nových podnikatelů, loni už jenom mírně před 24 tisíc. Skutečnost, že mladí mají o podnikání větší zájem, by neměla zastřít fakt, že celkově se zájem podnikat snižuje,“ varuje Lukáš Kovanda.

Podíl podnikatelů na celkovém počtu pracujících činil v roce 2017 zhruba sedmnáct procent. V roce 2010 to přitom bylo osmnáct procent. „Zvláště varovný je citelný pokles podnikatelů, kteří vytvářejí pracovní místa pro další osoby. Ti jsou tím nejpřínosnějším motorem ekonomiky vůbec. V roce 2010 bylo takových podnikatelů zhruba 178 tisíc, v roce 2017 však už jenom necelých 164 tisíc. Zatímco počet podnikatelů se zaměstnanci se mezi lety 2010 a 2017 tedy snížil o 14 tisíc hlav, počet zaměstnanců jako takových ve stejné době narostl o více než 300 tisíc,“ upozorňuje Lukáš Kovanda.

Místo živnostníků eseróčka

Podle odborníků však může mít pokles počtu podnikatelů v určitých věkových kategoriích i jiné příčiny, než „vymírání“ živnostníků. „Obecně počet podnikatelů – fyzických osob (OSVČ) stoupá a je potěšující, že roste podíl podnikatelů v hlavní činnosti oproti činnosti vedlejší. V tomto směru tedy obavy nesdílíme. Jestliže dochází k poklesu v rámci určité věkové kategorie, a to je zmiňované rozmezí od 31 až 50 let, může být dle našeho názoru více příčin,“ upozorňuje Věroslav Sobotka, manažer pro legislativu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

Tou první je změna podnikání z OSVČ na společnost s ručením omezeným (s.r.o.). K té dochází obvykle proto, že se podnikatelům daří dobře a jejich firma roste. „Ke změně statusu dochází v důsledku příznivého rozvoje podnikání OSVČ, někdy je spojená i s potřebou lépe působit na potenciální klientelu, snadněji získávat úvěry nebo potřebou získat společníka pro investování do dalšího rozvoje.