Shromáždění delegátů OHK Opava – předsedou představenstva zůstává Lukáš Pavelek

29.5. 2019 jsme se sešli ve velkém sále Městského domu kultury Petra Bezruče. Po úžasném vystoupení dětského pěveckého souboru DOMINO pod vedením paní Ivany Kleinové prezentoval pan předseda Lukáš Pavelek Zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2018, poté následovala zpráva dozorčí rady v podání pana Vondála. Na funkci předsedy představenstva ani do představenstva a dozorčí rady nebyl navržen žádný nový kandidát. V tajné volbě byl jednomyslně zvolen opět Lukáš Pavelek, místopředsedy zůstávají Tomáš Kerlín a Walo Hinterberger a z představenstva odchází pouze pan Jamnický, který si na závěr shromáždění vzal slovo a navrhl nejen představenstvu ale i ostatním hostům používání zajímavých marketingových nástrojů pro nábor nových členů a lepší cílení služeb, které může OHK nabídnout. Po krátké pauze následovalo slavnostní vyhlášení Merkurových křídel.

Předseda představenstva Lukáš Pavelek