Řádné shromáždění členů OHK Opava a vyhlášení soutěže o Merkurova křídla 2019

Představenstvo Okresní hospodářské komory Opava,

svolává v souladu s §23 Jednacího řádu a čl.3 volebního řádu v platném znění

 ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ – DELEGÁTŮ OHK Opava

s volbou předsedy, místopředsedů, členů představenstva a členů dozorčí rady

Kdy: středa 29. 5. v 15,30 hod, vyhlášení soutěže Merkurova křídla 2019 od 17,00

Kde: Městský dům kultury P. Bezruče, Nádražní okruh 27, Opava, velký sál, 1. patro

Prezence členů – delegátů bude prováděna od 15,00 hod., při zahájení vystoupí dětský pěvecký sbor Domino

 Program jednání:

 1. Shromáždění členů
 2. Zahájení, volba řídícího shromáždění
 3. Určení skrutátorů, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. Volba delegátů shromáždění
 5. Schválení programu
 6. Volba mandátové, návrhové a volební komise
 7. Ukončení shromáždění členů
 8. Shromáždění delegátů
 9. Zpráva představenstva o činnosti za 2018, účetní uzávěrky 2018
 10. Zpráva dozorčí rady za 2018
 11. Schválení přednesených zpráv
 12. Rozpočet 2019
 13. Tajná volba předsedy představenstva

(přestávka)

 1. Vyhlášení výsledků tajné volby předsedy představenstva
 2. Volba místopředsedy/ů
 3. Volba členů představenstva a dozorčí rady
 4. Volba delegátů a náhradníků na Sněmy HK ČR pro další období
 5. Diskuse
 6. Schválení usnesení

Slavnostní vyhlášení soutěže Podnikatel regionu a předání Merkurových křídel 2019     

 • kulturní program a raut (předpokládaný začátek v 17.00)

Shromáždění delegátů se mají právo zúčastnit všichni členové (registrovaní i evidovaní) OHK Opava. Právnické osoby zastupují na Shromáždění členů – delegátů členové statutárních orgánů nebo fyzické osoby. Podklady pro jednání delegátů OHK Opava jsou zaslány s pozvánkou elektronicky nebo nejpozději předány při prezenci.

Účast, prosím potvrďte na e-mail: ohk@opava.cz, případně potvrďte telefonicky na 553 714 259 pí. Vlašánkové nebo na 720 033 015 u paní Psotové, ředitelky OHK Opava.

Lukáš Pavelek

Předseda představenstva OHK Opava