Snídaně v Love CoWork s ing. Gregořicou 30.4. – téma Poslání, vize, strategie a firemní hodnoty

Přijďte zkusit zase trochu jiný typ snídaně na LoveCowork – nastavte si ve firmě ty správné hodnoty – pro členy OHK za 400 Kč, pro nečleny za 500 Kč