Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání je Apríl!!

Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání je pondělí 1. dubna 2019. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně.
POZOR !  Nejčastější chyby daňových poplatníků:
• Špatně uplatňují odčitatelné položky a slevy na dani – například školkovné uplatňují v maximální možné výši, ačkoliv reálně zaplatili nižší částku.
• Započítávají slevy a zvýhodnění, i když na ně nemají nárok – například úroky z hypotéky si uplatňuje ten, kdo není vlastníkem.
• Chybně uplatňují slevu na manželku nebo manžela – nejčastější chybou bývá nezahrnutí nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo mateřské do příjmů manželky nebo manžela. Slevu lze uplatnit, pokud vyživovaná manželka/manžel neměla vlastní příjmy přesahující za daný rok 68 000 Kč. Těmito příjmy se rozumí úhrn všech vlastních příjmů nesnížený o daňové výdaje, tj. hrubý příjem.
• Často také špatně uplatňují slevu na dítě. Nejčastější chybou je uplatnění jednoho dítěte oběma rodiči.
• V neposlední řadě by poplatníci neměli zapomenout se na všechny formuláře podepsat a odevzdat je se všemi povinnými přílohami.
Podrobnější informace, vztahující se k podání přiznání k dani z příjmů, včetně formulářů a informací k jejich vyplnění, jsou dostupné na internetových stránkách Finanční správy https://www.financnisprava.cz/, kde naleznete i přehled výjezdů do obcí.