Hledáte nové prostory či pozemky pro podnikání? Jak to vidí město Opava?

Včerejší fórum s panem primátorem, hlavním architektem města Opavy a tvůrcem mistrovsky zpracované mapové aplikace města, panem Drozdkem, představilo nelehký úkol, před kterým nyní stojí stávající radnice.
Udat jednotlivým lokalitám ten správný a co nejpřijatelnější ráz a spolu s OHK Opava se snažit najít prostory a pozemky k podnikání v kontextu dopravy ve městě, obchvatu, obytných zón a dalších faktorů.
Pan ing. arch. Stanjura předvedl, že urbanismus a moderní pojetí města je nejen jeho prací, ale i koníčkem a že ví, kde čerpat inspiraci a jak z Opavy vytvořit město, v němž bude život, práce, odpočinek, zeleň, čisto a dýchatelno.
Slova pana primátora vnímáme pozitivně, myslí na občany Opavy a okolí komplexně, na zachování orné půdy, na cyklisty, plynulost dopravy, na rodiny, estetiku města, má přehled o dopravní situaci, obchvatech a dopadech různých změn. Pro podnikatele vyslal signál, že zhruba co dva roky bude město provádět jakousi revizi územního plánu, zapracovávat podněty vznesené kromě jiných subjektů, i hospodářskou komorou, jako mluvčím podnikatelů a živnostníků, a blížit se určité vizi, kterou vytýčí pro dalších 10 – 20 let. U konkrétního problému s areálem v Jaktaři vyjádřil obavy o nákladovost řešení, která by byla nad rámec možností města, ale nabídl, že město může participovat na jednáních z ČEZem, vodárnami, pokud by někde něco drhlo. Pan architekt chce určitě směřovat potenciál průmyslové výroby k jednoduchým dopravním napojením, obchvatu, nikoli vnitřním úzkým cestám.
Zde první psaná reakce od jednoho z účastníků:
…. děkuji ještě jednou za Vaše pozvání na včerejší akci ohledně rozvoje a plánů města. Jednání jak s panem primátorem, dále s hlavním architektem města, s Vámi, s členy OHK a také s dalšími hosty, bylo určitě velice plodné a zcela jistě přínosné pro všechny zúčastněné. Aplikace jsou rovněž velice zdařile připraveny a to nejen z hlediska podnikatelských pozemků, které jsou v mnoha případech obsazeny a nejsou určeny k prodeji (prozatím). Je velice důležité udržet ve městě mladé schopné lidi a to nejen v rámci podnikání a zaměstnávání, ale i v rámci kvalitního a klidného bydlení, cestování (doprava) a v neposlední řadě v rámci vyžití v našem městě (sport, zábava, kultura, atd.). 
Takováto setkávání jsou velice důležitá pro další strategický rozvoj našeho města.

OHK Opava by chtěla své členy na základě výstupů z našeho fóra vyzvat, aby konkretizovali své požadavky na pozemky, brownfieldy, příjezdové cesty, i výhledově do budoucna, abychom připravili pro jednání k územnímu plánu podněty a mohli se zasadit o změny ve prospěch svých členů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.