Upozornění pro právnické osoby – blíží se termín zápisu do evidence skutečného majitele

Připomínáme, že právnické osoby zapsané do obchodního
rejstříku (tj. zejména obchodní společnosti – s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.) mají povinnost provést zápis do evidence skutečného majitele do 31. 12. 2018.
Ostatní právnické osoby (tj. např. spolky) a svěřenské fondy mají povinnost provést zápis do 31. 12. 2020. Do konce roku jsou právnické osoby zapisované do obchodního rejstříku osvobozeny od soudního poplatku, pokud podají návrh na zápis údajů do evidence skutečného majitele. Od 1. 1. 2019 poplatek
činní 1.000,- Kč. Ostatní právnické osoby (např. spolky) jsou od poplatku osvobozeny i po 1. 1. 2019.

Formulář pro zápis údajů do evidence skutečných majitelů je dostupný zde:
https://issm.justice.cz/. Po vyplnění formuláře jej lze podat na rejstříkový soud vytištěný fyzicky nebo prostřednictvím datové
schránky. Provést zápis skutečného majitele je oprávněn i notář.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.