Business snídaně 10.10. pro členy OHK Opava a jejich hosty se věnovala výměně zkušeností se zaměstnáváním zahraničních zaměstnanců

V Gastrocentru Slezské univerzity se sešli zástupci největších zaměstnavatelů na Opavsku i dalších členů OHK, aby se v rámci snídaně dozvěděli, jaká je správná praxe při zaměstnávání cizinců, s jakými chybami se setkávají na Státním úřadě inspekce práce, jaké lhůty pro zpracování mají úřady práce, jaké formuláře je třeba vyplnit, co je to zastřené agenturní zaměstnávání apod. Snídani uvedl pan předseda OHK, Lukáš Pavelek. Slyšeli jsme zkušenosti z firem OSTROJ, Model Obaly, Bidfood, Armatury Group, Hansen-Electric, KSR Industrials a Grafico. Dále i nápady ze Švýcarska, potřeby firem POHL a S.T.I. a možnosti tří různých pracovních agentur.  Po deváté hodině ještě někteří setrvali v rozhovorech rozebírající i jiná témata.

Děkujeme především ing. Kubíkovi ze SÚIP za jeho perfektní úvod do problematiky a novému členovi panu Tobolkovi, který vede Hokejový klub Opava, za předání zkušeností s pořádáním business snídaní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.