Veřejná zakázka Měkké a manažerské dovednosti

Vyhlásili jsme výběrové řízení na kurzy Měkkých a manažerských dovedností.

Zakázku můžete zobrazit kliknutím na následující odkaz:

https://www.esfcr.cz/zadavaci-rizeni-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/opz?inheritRedirect=false

Projekt: Vzdělávání členů zaměstnanců OHK Opava
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005943

opz

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.