Reakce na článek v Reg. Opavsko č. 31

Milí členové OHK,

v návaznosti na nedávný článek v místním tisku o situaci v opavském hnutí ANO, v němž byla zmíněna i hospodářská komora, vznikly pochybnosti a dotazy. Slýcháme z okolí k dané věci komentáře, které nestaví komoru do zrovna dobrého světla.

Proto bychom Vás chtěli informovat, že již máme k dispozici nezávislý právní rozbor. Vzhledem k tomu, že zjištění právní analýzy jsou zásadního charakteru, představenstvo OHK se usneslo zadat zpracování nezávislého finančního a projektového auditu komory.

Jelikož si zakládáme na striktní apolitičnosti OHK Opava se představenstvo dále usneslo, že do vypracování auditu nebude poskytovat k dané záležitosti žádné informace.  

S výsledky auditu budou seznámeni členové OHK Opava i široká veřejnost. 

Chtěli bychom Vás ujistit, že cílem nového představenstva je především vyvinout funkční platformu pro předávání důležitých informací, rozvíjet spolupráci s dalšími subjekty v regionu, asistovat podnikatelům v problematických oblastech, směřovat vzdělávání k praxi a hrát viditelnější roli ve společenském životě.

Představenstvo OHK Opava

OHK Opava má novou ředitelku

Novou ředitelkou OHK Opava se stane Mgr. Miluše Psotová, která byla ve výběrovém řízení vyhodnocena jako nejlepší kandidát.

Paní Psotová vystudovala angličtinu na Slezské univerzitě v Opavě a následně na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Od roku 1999 až doposud vedla vlastní jazykovou agenturu , rozšířenou v r. 2013 o ochutnávkovou pivnici. Díky své lektorské a tlumočnické praxi ve firmách celého regionu má s podnikatelským i zaměstnaneckým prostředím velké zkušenosti. Od roku 2000 je také soudní tlumočnicí angličtiny.

Miluše Psotová nahradí Zuzanu Lindovskou. Ta pro OHK pracovala od září 2017
a významně přispěla k jejímu oživení, které představenstvo započalo na jaře 2017. Nová ředitelka bude v této práci pokračovat.

 

Podnikatelské aktivity na česko-polském pomezí

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Polská republika je naším tradičním obchodním a hospodářským partnerem. Pode dosaženého obratu si udržovala od roku 2006 pomyslnou třetí pozici mezi našimi nejvýznamnějšími obchodními partnery (za Německem a Slovenskem). 
V průběhu roku 2016 se Polsko v dosaženém obratu posunulo na druhé místo za Německo, což se ke konci roku a v roce 2017 potvrdilo. Tuto pozici si udržuje i nadále.
Pokračovat ve čtení →

Varování před napadením Vašich serverů hackery

Byli jsme upozorněni jedním z našich členů, že v současné době zahraniční hackeři napadají české firemní servery, které nejsou dostatečně zabezpečeny.

Dle našich informací bylo obětí hackerů již několik desítek místních firem. 

Tyto útoky způsobují nemalé finanční škody a nemožnost užívat firemní servery, která může vést až k zastavení výroby a kompletní ochromení činnosti firmy.

Prosím, ujistěte se, zda jsou Vaše servery správně zabezpečeny a ověřte, zda je Váš správce sítě a IT dostatečně prověřená a kvalitní firma.

Prodlužujeme výběrové řízení na Ředitele OHK Opava

Požadavky na uchazeče:

 • občan ČR nebo s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • požadujeme VŠ vzdělání

Další požadavky:

 • zkušenosti s řízením
 • zkušenost s tvorbou koncepčních a strategických dokumentů
 • organizační a komunikační schopnosti, velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • velmi dobrá znalost práce na PC
 • morální a občanská bezúhonnost
 • znalost anglického jazyka, znalost dalšího světového jazyka výhodou
 • strategické a analytické myšlení
 • výborné manažerské a vyjednávací schopnosti
 • znalost obecných principů organizace
 • ŘP sk. B

K přihlášce je nutno doložit:

 • originál výpisu z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech zasílejte na e-mailovou adresu: ohk@opava.cz do 30.6.2018

Novinky ze Shromáždění delegátů OHK 29.5.2018

Včerejší Shromáždění delegátů OHK rozhodlo o těchto bodech:

 • Zpráva o činnosti a hospodaření, účetní uzávěrky za rok 2017 byly schváleny
 • Rozpočet pro rok 2018 byl schválen
 • Funkční období představenstva a dozorčí rady bylo zkráceno na 1 rok (byly schváleny změny Statutu OHK a Volebního řádu OHK)
 • Shromáždění delegátů zvolilo nové členy do svých orgánů:
  • Předseda: Lukáš Pavelek
  • Místopředsedové: Dr. Walo Hinterberger a Ing. Tomáš Kerlín
  • Členové představenstva: 
   • Ing. Vladimír Fuchs
   • Ing. Kateřina Grygová
   • Václav Hon
   • Ing. Roman Jamnický
   • Ing. Jiří Klein
   • Martin Knappe
   • Ing. Kateřina Krejčí MBA
   • Ing. Vladimír Schreier
   • Ing. Michal Štěpánek
  • Dozorčí rada: Ing. Jiří Kaštovský, Ing. Marta Gatnarová, Ing. Josef Vondál

Kulturní program byl zajištěn dětským pěveckým sborem Domino, kterému tímto ještě jednou děkujeme!