Ujištění ministra Havlíčka k antigenním testům

Po dnešním online setkání si firmy předaly zkušenosti a kontakty. Bylo vzneseno několik specifických dotazů, které stále řešíme. Aktuální informace umisťujeme na náš web ohkopava.cz do sekce Zaměstnanci – stačí kliknout na foto v pravém panelu.  Většina firem nenašla vhodného dodavatele preferovaných slinných testů, aby mohla 12.3. splnit podmínku, že nepustí na pracoviště žádného zaměstnance, který by maximálně 7 dní předtím neměl průkazný negativní test na Covid19. Státní správa má začít testovat od 10.3., takže poptávka po testech ještě více poroste, vicepremiér Karel Havlíček zároveň ubezpečil, že pro firmy ani veřejnou sféru nehrozí nedostatek antigenních testů. Podle jeho slov by mělo být v ČR příští týden k dispozici bezmála 10 mil. testovacích sad.

Shrnutí nejaktuálnějších informací k testování ve firmách

HK ČR: Testování se řídí dle Mimořádného opatření Č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN:

 • Zaměstnavatelé nově nesmí umožnit na pracovišti přítomnost zaměstnance, který v posledních 7 dnech neabsolvoval PCR test nebo Ag test nebo jiný preventivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
 • Zaměstnanci jsou povinni se takovému testování podrobit.
 • Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců 250 a více platí povinnost testovat zaměstnance v následujícím režimu:

o  smluvně musí mít dostupnost testů pro zaměstnance zajištěnu od 3. 3. 2021

Pokračovat ve čtení →

Vladimír Dlouhý k testování v reakci na naše zoufání

Dobrý den do Opavy,

s panem ministrem Havlíčkem jednám o testování, stejně jako o kompenzacích pro podnikatele a o mnoha dalších věcech. Jednáme každý den, často do noci, i přes víkendy. Prosím, sdělte to ostatním. K Vašemu mailu:

 1. Povinné testování ve firmách je ústupek vlády, aby zamezila tlaku na úplné zavření všech podniků nad 50 zaměstnanců u nás. V tomto směru jsme vládu podporovali, neboť si opravdu nepřejeme úplnou uzávěru průmyslu.
 2. Vláda rozhodla urychlit povinnost testovat tak, že pro některé to začíná již zítra. Je to šibeniční termín. Testů možná je nebo bude dost, ale je problém je včas distribuovat. A samozřejmě, je to zboží na trhu, takže při prudkém nárůstu poptávky, roste i cena. Vláda neměla tak pospíchat, my jsme ji o to rozhodně nežádali.
 3. Snažíme se sami testy zajišťovat a nabízet, ale jsme stejně zoufalí jako vy na okresech.
 4. Navíc, zatímco v jiných oblastech vládu veřejně kritizujeme, tady je to těžší, právě proto, že alternativou k povinnému testování je zavření podniků.

Nemohu Vás požádat o nic jiného než o výdrž a trpělivost.

S pozdravem

Vladimír Dlouhý
prezident

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15 • 110 00 Praha 1
T: +420 266 721 311

Testování zaměstnanců ve firmách – jak na to

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo průvodce testováním na covid-19 ve firmách prostřednictvím samotestování.  Tedy postup, jak od 1. března 2021 samotestovat antigenními testy s úhradou z veřejného zdravotního pojištění.

Pokud je to možné, využívá se k testování síť POC antigenních center, v níž je vyšetření plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Protože se v nich výsledek přímo zaznamenává do informačního systému infekčních nemocí, lze pozitivní osobu bezodkladně izolovat a trasovat.

10 kroků pro samotestování

 • Zaměstnavatel

1. Na webu https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ získám informaci o držitelích výjimky pro antigenní testy prováděné laickou osobou a jejich výrobcích.

Pokračovat ve čtení →

Jednání HK ČR s resortem průmyslu dávají firmám velkou naději. U kompenzací musí zvítězit kvalita nad rychlostí projednávání.

Tisková zpráva z HK ČR, Praha, 26. 2. 2021 – Hospodářská komora České republiky oceňuje konstruktivní jednání s ministerstvem průmyslu a obchodu k tématu kompenzačních programů pro podnikatele, která probíhala po celý tento týden. I dnešní diskuze s náměstky ministra průmyslu a obchodu Martinou Tauberovou a Petrem Očkem, vedlo k výraznému vylepšení základních parametrů covidových programů.

 „Pozitivně vnímám pochopení zástupců ministerstva průmyslu pro připomínky a potřeby podnikatelů. Každopádně si ale zároveň uvědomuji, že nad konečnou podobou kompenzací povedeme ještě náročnou debatu, mimo jiné o dopadech diskutovaných programů na státní rozpočet,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Pokračovat ve čtení →

Česko-izraelské podnikatelské fórum ONLINE – B2B jednání

Česko-izraelské podnikatelské fórum ONLINE, další ze série virtuálních podnikatelských fór, které organizuje Hospodářská komora ČR. Součástí fóra budou i B2B jednání online mezi českými a izraelskými firmami. Akce je organizována ve spolupráci s Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou, Israeli-Czech Chamber of Commerce and Industry, Federation of Israeli Chambers of Commerce, Israel Export Institute, Manufacturers´s Association of Israel and Israeli Federation of Bi-National Chambers of Commerce and Industry.

Akce proběhne v termínu od 23.3. 2021 od 10 hodin (SEČ) do 24.3. 2021 do 16 hodin (SEČ). V tomto čase je možné online zhlédnout vystoupení představitelů komor (řečníků) a uskutečnit B2B jednání s vybranými izraelskými partnery. Česko-izraelské podnikatelské fórum je primárně zaměřeno na firmy podnikající v oborech ICT, Cyber Security, e-health, průmyslový internet věcí a na umělou inteligenci.

Postup pro registraci:

 • Zaregistrujete se pod tímto odkazem:https://live.eventtia.com/en/czechisraelibusinessforum a vyplňte svůj firemní profil. Vyberte z možností, podle toho, zda jste či nejste členem HK ČR. Registraci uložte (můžete se k ní vracet po zadání Vašeho emailu na daném internetovém odkazu v záhlaví webové stránky). Po dokončení registrace se Vám na monitoru zobrazí potvrzující zpráva s výzvou a internetovým odkazem k uhrazení účastnického poplatku, stejně tak Vám dorazí informační email obsahující totéž. Pro zaplacení účastnického poplatku (člen HK ČR 1.800 CZK +DPH; nečlen HK ČR 2.190 CZK +DPH) následně vyplňte Vaše fakturační údaje na ÚČASTNICKÝ POPLATEK ZAPLATIT ZDE a odešlete. Obratem Vám na email dorazí zálohová faktura, kterou prosím uhraďte bankovním převodem
 • Po zaplacení bude Vaše registrace na webové stránce schválena (obdržíte potvrzovací email). Následně klikněte na webové stránce dole na AFTER THE REGISTRATION AND VALIDATION CLICK HERE TO ENTER THE BUSINESS FORUM PAGE AND PLAN YOUR B2B MEETINGS. Po zadání Vašeho emailu a konfirmačního kódu, který Vám přijde na email, budete vpuštěni na vlastní stránku akce.
 • Na této stránce můžete také okamžitě v online režimu začít plánovat Vaše B2B jednání se zahraničními partnery. Seznam přihlášených firem s firemními profily je na stránce uveden. Doporučujeme online stránku navštěvovat průběžně, z důvodu průběžného nahlašování účastníků a plánování Vašich B2B jednání. Čas Vašich schůzek si můžete plánovat na interval 23.3. 2021 od 10 hodin (SEČ) do 24.3. 2021 do 16 hodin (SEČ). 

Úvodní proslovy (videa) a tematicky zaměřené prezentace v pdf budou nahrané v online platformě, kde budou v den konání zpřístupněna. Spustit je lze kdykoliv během termínu konání fóra.

Dovolujeme si upozornit, že kapacita akce je omezená.

Registraci je možné provést nejpozději do 22.3. 2021.

Přehled aktuálních informací a aktivit HK ČR na pomoc krizí zasažených podnikatelů

Zdroj a autor HK ČR: Na téma neotevření obchodů jsme rovněž uspořádali se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR společnou tiskovou konferenci, kde jsme zdůraznili, že rozhodnutí vlády o odkladu rozvolnění proticovidových opatření v maloobchodu podkopává důvěru podnikatelské sféry v budoucí rozhodování vlády. Zatímco kabinet ještě začátkem minulého týdne otevření maloobchodu označil za důležitý psychologický krok a světlo na konci tunelu, pátečním usnesením vzal podnikatelům naději, že se jejich ekonomická situace v dohledné době zlepší. Současně jsme upozornili, že pokud budou i nadále platit nynější vládní opatření, podnikatelskou činnost ukončí až pětina podnikatelů z nejvíce zasažených oborů, do tří měsíců je pak bude následovat dalších 40 %. Tato data jsou výsledkem našeho šetření mezi 1274 podnikateli např. z řad majitelů barů, restaurací, vnitřních sportovišť, některých obchodů či hotelů. Klíčové výstupy si můžete přečíst v tiskové zprávě. Celý záznam můžete zhlédnout ZDE (v čase 7:00 – 19:07).

 • Minulý týden Poslanecká sněmovna schválila návrh pandemického zákona (sněmovní tisk 1158)který byl díky opozici významně upraven a byly zhojeny jeho největší problémy (nedostatečná parlamentní kontrola, neexistence institutu náhrady škody). Ve znění, ve kterém zákon míří do Senátu, je přímo tímto zákonem vyhlášen stav pandemické pohotovosti a Poslanecká sněmovna má právo tento stav zrušit. Ministerstvo zdravotnictví, resp. krajské hygienické stanice ve své územní působnosti, mohou např. omezovat, zakazovat a stanovovat podmínky pro výrobu, obchod, poskytování služeb, veřejnou dopravu, ale i provoz zdravotnických zařízení a vysokých škol. Pro svou činnost si budou moci vyžádat součinnost složek integrovaného záchranného systému a případně i Armády ČR. Ministerstvo může opatření vydávat v zásadě jen se souhlasem vlády. Jak ministerstvo tak i hygienické stanice podléhají kontrole vlády i parlamentu a mají stanoveny lhůty pro podávání zpráv a odůvodnění, proč přijatá opatření trvají. Zákon obsahuje pravidla o náhradě škody, kdy je navrženo, aby byla hrazena škoda skutečná. O náhradu škody bude třeba žádat ministerstvo financí a v případě nečinnosti ministerstva je stanovena lhůta 6 měsíců od podání žádosti, kdy bude možné náhradu škody žalovat.
 • Druhým zákonem, který byl Poslaneckou sněmovnou schválen je návrh zákona o kompenzačním bonusu (sněmovní tisk 1160), který zvyšuje výši kompenzačního bonusu na 1000,- Kč na den od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021 u činností, které byly významně dotčeny přijatými opatřeními proti epidemii onemocnění Covid-19. Za významně dotčené činnosti se považují ty, u nichž došlo k nejméně 50% poklesu tržeb z prodeje výrobků, zboží a služeb. HK ČR v této souvislosti považuje za vhodné rozšíření kvalifikačního limitu žadatelů o bonus redukovat na 30 % (pozn.: v negativní formulaci použité v návrhu jde o zvýšení z 50 % na 70 %). Oba tyto návrhy nyní míří do Senátu a předpokládá se jejich projednání tento týden.
 • Vedle toho se Poslanecká sněmovna znovu zabývala návrhem na změnu zákona o zaměstnanosti, který má upravit obecná pravidla pro tzv. kurzarbeit (sněmovní tisk 1025). HK ČR, i když souhlasí s potřebou obecné úpravy a od začátku na přípravě zákona spolupracovala, za základní nedostatek návrhu považuje neexistenci zákonné podmínky aktivace kurzarbeitu, tzn. aby firmy mohly počítat s tím, za jakých podmínek bude kurzarbeit aktivován a jeho aktivace nezávisela na politické libovůli.  Za neméně závažný nedostatek HK ČR považuje velké náklady na straně zaměstnavatele (pojistné odvody). I díky tlaku HK ČR se návrh zákona vrací do 2. čtení, kde bude možné tyto nedostatky zhojit.
 • Poslanecká sněmovna se také zabývala odškodňovacím zákonem (sněmovní tisk 1039). Návrh se ubírá jedním ze směrů, které HK ČR považuje za racionální přístup k univerzální kompenzaci újmy způsobené podnikatelům, totiž ke kompenzovaní nákladů. HK ČR podporuje uzákonění jednoznačných a předvídatelných pravidel úhrady kompenzací podnikatelům, kterým stát uzavře provozovnu nebo je omezí ve výdělečné činnosti. Na dané téma jsme se vyjádřili rovněž v této tiskové zprávě.
 • Vláda schválila prodloužení programu Antivirus (náhrady mezd), tak aby podpora z něj vyplácená mohla být poskytována až do konce dubna 2021. V tento okamžik program platí do konce února. Podmínky pro poskytování podpory zůstanou téměř neměnné, jen se zpřísní podmínky pro trvání pracovního poměru (pracovní poměr musí existovat nejméně 3 měsíce před podáním žádosti o podporu).
 • Přivítal jsem, že se vláda zabývá větší motivací firem k antigennímu testování zaměstnanců. Upozorňuje nicméně na to, že avizované snížení odvodů ze zdravotního pojištění povede k prohloubení deficitu veřejného zdravotního pojištění. Vláda by proto měla představit také systém efektivních kompenzací zdravotním pojišťovnám, aby nebyla v budoucnu omezena dostupnost a kvalita lékařské péče v ČR. Bližší informace si můžete přečíst v tiskové zprávě.
 • Informace k přeshraničnímu pohybu pro vás průběžně aktualizujeme ZDE. Pozornost věnujete zejména změnám u těchto zemí: Itálie, Lotyšsko, Německo či Slovensko.
 • Vzhledem k epidemické situaci, kdy není možné realizovat podnikatelské zahraniční mise, jsme (nejen) pro členy Hospodářské komory připravili cyklus online podnikatelských business fór s B2B. Nejbližší akce budou věnovány Španělsku (24. 2. – 25. 2.), Srbsku (2. 3. – 3. 3.), Itálii (3. – 4. 3.). Přehled akcí na podporu exportu vč. bližších informací naleznete ZDE.
 • Výsledky našich jednání i aktuální informace – nejen ke koronaviru – můžete také průběžně sledovat na www.komora.czwww.komoraplus.cz či v pravidelném Newsletteru HK ČR.

OHK Opava i přes Covid pokračuje ve svých aktivitách – propaguje řemesla, praxi, nové vzdělávací programy

OHK Opava se v době covidové věnuje i nadále projektům Ponky do školek a Zavádění nových vzdělávacích programů, díky nimž se firmy vychovávají pracovníky pro své technologie a specifické výrobní procesy. Jde to. Máme na to manuál a správnou praxi při zavádění sdílíme dále.  Více se k oběma projektům dozvíte ve středu v 16.45 v expresu TV Polar v reportáži z KSR k oboru mechanik seřizovač, rozšířeného o vstřikování plastů a druhé reportáži z předání speciálního ponku s nastavitelnou výškou od firmy HON pro MŠ Dostojevského.

Článek k podpoře výběru učňovských oborů v rámci seriálu OHK Opava Život v současnosti v Deníku si přečtete zde.